OpenAir HANDIFEST Kaplice

  • 14. 08. 2013
OpenAir HANDIFEST Kaplice
OpenAir HANDIFEST Kaplice je benefiční festival vzniklý a realizovaný kapelou Just a Charitou Kaplice za jedinou záminkou, pomoci dvěma rodinám s handicapovanými dětmi.

Nejdříve nám dovolte představit samotnou myšlenku Handifestu. OpenAir HANDIFEST Kaplice je benefiční festival vzniklý a realizovaný kapelou Just a Charitou Kaplice za jedinou záminkou, pomoci dvěma rodinám s handicapovanými dětmi (konkrétní příběhy níže).

 

Festival velký očekáváním, potencionálem, ale náročný na náklady

Postupně se z ideje stal festival s velkým potenciálem stát se tradičním s velkým ohlasem u cílové skupiny, tedy hudebních fanoušků téměř všech žánrů a téměř všech věkových kategorií.

Náklady (předběžný rozpočet okolo 120 tis. Kč) plánujeme hradit výhradně ze sponzorských darů, jelikož jiný zdroj financí není u akce tohoto typu možný. Konkrétně si vás dovolujeme požádat o podporu tohoto festivalu zejména poskytnutím finančních prostředků, nebo produktu, který může pomoci při samotné realizaci festivalu, jako je pivní stan, skákací hrad, veřejné WC, hry pro děti atd. Na oplátku nabízíme vyvěšení reklamních bannerů nebo plakátů na pódiu za účinkujícími, eventuálně na plotě okolo areálu festivalu – nutno osobně projednat. Uvedl organizátor Jan Šátava.

Jan Šátava - Kapela Just

Mob.: 724 092 539

Program

Tento festival se bude konat 21. září v Kaplici, konkrétně na kaplickém koupališti, které pojme přibližně 2500 – 3000 návštěvníků.

Dopoledne – program pro děti v režii kapely Just – výtvarné a hudební workshopy, hry, atd.

Odpoledne – cca. 7 kapel – účast zatím potvrdili Seven, Tabasco, Led Zeppelin Southern Revival, Wicked Design,  Just, Malshtock …

 

Kompletní výtěžek z festivalu bude darován dvěma rodinám s handicapovanými dětmi.

V prvním případě jde o rodinu 14 letého chlapce s dětskou mozkovou obrnou, který podstupuje speciální rehabilitační program na zlepšení jeho motoriky. V posledních letech dělá velké pokroky, proto se mu jeho rodina se snaží vytvořit bezbariérový domov, což je za současných bytových podmínek nemožné. Z tohoto důvodu se jeho rodiče rozhodli ke stavbě bezbariérového domu, který bude plně přizpůsoben jeho handicapu. To bohužel vyžaduje velké finanční náklady.

V druhém případě jde o podporu rodiny se dvěma dětmi (chlapec 10 a dívka 6 let) se středně těžkou mentální retardací a autistickými rysy. V tomto případě budou získané finanční prostředky z benefičního koncertu použity na pobyt v lázních, kam mají děti na podzim odjet.

 

I Vy můžete přispět těmto rodinám nejenom účastí na festivalu, ale i přímo na účet :

číslo účtu: 217333850 / 0300
variabilní symbol: 21092013

 

Zdroj: www.zijushandicapem.cz/zivot-a-zabava/kultura/openair-handifest-kaplice.html