Odborná konference „Komunikační prostředky osob se sluchovým v praxi“

  • 29. 09. 2014
Odborná konference „Komunikační prostředky osob se sluchovým v praxi“
Odbornou konferenci uspořádala nezisková organizace ORBI PONTES, pořadatel celorepublikového festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

3. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením přinesl odbornou konferenci „Komunikační prostředky osob se sluchovým v praxi“. Konference proběhla v důstojném prostředí velkého sálu Magistrátu hl. m. Prahy ve čtvrtek 25. září 2014.

Odbornou konferenci uspořádala nezisková organizace ORBI PONTES, pořadatel celorepublikového festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

 

Sál byl zaplněn téměř do posledního místa; účastníci z řad zdravotníků, sociálních pracovníků, úředníků, neziskových organizací se dozvěděli spoustu zajímavých praktických informací a viděli využití tlumočení do znakového jazyka a simultánního přepisu v praxi. Testerka sociální firmy Transktipt online s.r.o., paní Gita Moravcová, předvedla online simultánní přepis na tabletu a promluvila spolu s panem Zelenkou o způsobu využití online služby. V diskuzi pak zazněl požadavek na zavedení možných příspěvků na moderní kompenzační pomůcky.

Celá konference byla tlumočena do českého znakového jazyka a simultánně přepisována. Využit byl také systém Polygraf pro přenos simultánního přepisu na tablety účastníkům konference.

 

„Preferujeme přepis na místě, pro komunikaci na dálku je velmi důležitá síla signálu a dobré technické podmínky“, řekl Martin Novák prezident České unie neslyšících.“ Česká unie neslyšících zavedla přepis poprvé v roce 2008, ohlas byl úžasný“ pokračoval ve své prezentaci pan Novák. „Odezírání je velmi nejisté, neslyšící nemá všechny informace. Využití simultánního přepisu je velmi důležité např. u soudních jednání. Díky intenzivní komunikaci již všechny soudy v ČR o této službě vědí a v případě potřeby se na Českou unii neslyšících obracejí. „Není znám jediný případ, že by neslyšící účastník soudního jednání včas požádal o simultánní přepis a nebylo mu vyhověno.“ Doplnil pan Jaroslav Winter, šéfredaktor www.heplnet.cz.

 

Komunikační prostředky prelingválně neslyšících, pravidla komunikace, rozdíly mezi neslyšícími a Neslyšícími vysvětil prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) Petr Vysuček. Paní Anica Dvořáková, držitelka ceny Olgy Havlové, zakladatelka Českého klubu ohluchlých představila komunikační možnosti ohluchlých lidí; vysvětlila mimo jiné náročnost odezírání.

Titulkování se ve svém příspěvku věnovala paní Věra Strnadová, držitelka ceny Olgy Havlové a předsedkyně Komise pro skryté titulky a Legislativní komise při ASNEP. Vysvětlila kompenzační funkci skrytých titulků pro osoby se sluchovým postižením. Příklady dobré praxe zastupoval pan Jan Doubek z Era banky. Představil využití online simultánního přepisu na pobočkách Era banky včetně praktické videoukázky. Do diskuze se zapojil pan Ladislav Kratochvíl, provozovatel webu kochlear.cz, velký propagátor a uživatel online přepisu. Sdílel s účastníky své vlastní životní zkušenosti a vyzdvihl důležitost doslovného přepisu zejména v bankách, na úřadech a u lékaře. „Psaní na malé papírky je již překonané, je škoda, když se z deseti vět stane jen deset slov“ uvedl pan Kratochvíl.

Zaměstnávání, Tichý svět a Tichou linku pro neslyšící prezentovala paní Marie Horáková. Vysvětlila důvody Agentury APPN, které vedly ke změně názvu organizace na Tichý svět a představila své projekty.

Efektivní elektronické komunikaci se ve svém příspěvku věnoval pan Jiří Peterka ze společnosti Aldea. Vysvětlil možnosti elektronické komunikace, podmínky a zákonné požadavky. Přinesl také aktuální novinky z Poslanecké sněmovny PČR týkající se datových schránek. Posluchače pozval na kurz, který na téma elektronické komunikace s veřejnou správou, pořádá spolu s ORBI PONTES.

 

Velkou odezvu mezi posluchači vzbudil příspěvek paní Jaroslavy Schmidtové z Newton Technologies a.s.. Představila automatický přepis řeči. O Brýlích pro vaše uši promluvil pan Michal Otruba ze společnosti PANTER s.r.o. Za brýle se již nestydíme, kdy si zvykneme na sluchadla a využívání pomůcek pro zlepšení sluchu? Konferenci zakončila svým příspěvkem paní Užachovová. Službu Hovor pro neslyšící poskytuje společnosti O2.

 

Podle zákona č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob mají tyto osoby “při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších potřeb právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému uvedeném v tomto zákoně.” Prováděcí vyhláška bohužel stále chybí. Věříme, že odborná konference přispěla k rozšíření povědomí o dostupných komunikačních systémech a přispěje k většímu využití simultánního přepisu a tlumočení do znakového jazyka a tím k integraci osob se sluchovým postižením.

Partnery konference byli Magistrát hl. m. Prahy, Era, Segafredo Zanetti CR s.r.o., C.Q.M., spol. s r. o., Evropské vody s.r.o. Jednotlivé prezentace naleznete na www.orbipontes.cz.

 

Monika Jindrová, ORBI PONTES, jindrova@orbipontes.cz; www.orbipontes.cz