Objev svůj svět

  • 03. 12. 2015
Objev svůj svět
Objev svůj svět je název výstavy děl úspěšných umělců malířky a ilustrátorky Ireny Trefilové, fotografa Ivana Navrátilíka a básnířky i spisovatelky Violy Jíchové. Tato výstava ukazuje pohled fotografa, básnířky a malířky, je představením jejich společné tvorby, ve které chtějí ukázat vlastní obraz smyslu života. Vernisáž výstavy se konala 27. 11 2015 ve FN Motol v prostorách Dětského urgentního příjmu. Výstava potrvá do 4. 1 2016.

Objev svůj svět je název výstavy děl úspěšných umělců malířky a ilustrátorky Ireny Trefilové, fotografa Ivana Navrátilíka a básnířky i spisovatelky Violy Jíchové. Tato výstava ukazuje pohled fotografa, básnířky a malířky, je představením jejich společné tvorby, ve které chtějí ukázat vlastní obraz smyslu života. Vernisáž výstavy se konala 27. 11 2015 ve FN Motol v prostorách Dětského urgentního příjmu. Výstava potrvá do 4. 1 2016.

Stručné představení autorů výstavy

Irena Trefilová (narozena1967)
Irena Trefilová je malířka, jejíž obrazy jsou plné energie, dynamiky, emocí i barev. Její malby doslova vyzařují živelnou energii, to je důvod, proč jsou využívány v psychoterapeutických centrech v Praze i ve švýcarském Curychu. Její obrazy jsou součástí mnoha soukromých sbírek, jedním z vlastníků jejích sbírek je marocký princ. Irena Trefilová je nejen malířkou, je také ilustrátorkou několika odborných lékařských publikací. Její kresby několikrát získaly ocenění. Mezi její díla patří ilustrace ke čtvrté sbírce básní Violy Jíchové, nazvané Brána života. Irena Trefilová studovala malbu na Střední průmyslové škole u Dany Puchnarové, Karla Těšínského, později u Ludmily Jiřincové. Malířka má za sebou řadu výstav v naší republice i v zahraničí. Více informací o autorce, jejích dílech i výstavách je možné najít na webových stránkách http://www.irenatrefilova.cz/. Na těchto stránkách mohou najít zájemci o vystavené obrazy kontakt na jejich autorku.

Ivan Navrátilík (narozen 1963)
Fotograf Ivan Navrátilík vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou. K jeho zálibám patří fotografování. Zpočátku fotografoval na různých akcích neziskových organizací. Ivan Navrátilík je autorem fotografií z prestižních akcí, příkladem je akce Český lev. Fotografoval také výstavy, jako je Czech Press Photo 2014. Jako fotograf působil na různých koncertech vážné i populární hudby, příkladem jsou jeho fotografie známé zpěvačky a kytaristky Lenky Dusilové. Více informací o fotografovi Ivanu Navrátilíkovi, jeho dílech i výstavách je možné najít na webových stránkách http://navratilik.cz/. Na těchto stránkách najdou také zájemci o vystavené fotografie kontakt na jejich autora.

Viola Jíchová (narozena 1982)
Spisovatelka a básnířka Viola Jíchová se původně chtěla stát zdravotní sestrou, avšak následky úrazu v podobě epilepsie a percepční vady sluchu jí přiměly vzdát se studia na Střední zdravotnické škole. Viola Jíchová se věnuje především lyrické poezii. Její básně jsou nejen velmi čtivé, jsou odrazem životních zkušeností a dávají nahlédnout do hloubky věcí, událostí. Její sbírky básní Veselé slzy, Doteky snů a Odlesky a hlubiny získaly velký ohlas. Tato úspěšná básnířka se účastnila mnohých literárních soutěží. Posledním oceněním, získaným v roce 2015 je 1. místo v mezinárodní literární a výtvarné soutěži o cenu Jiřího Šedivého s názvem „Nejsem na světě sám“. Nedávno vyšla její sbírka Brána života, kterou ilustrovala známá malířka a ilustrátorka Irena Trefilová. Sbírku Brána života je možné si koupit u její autorky Violy Jíchové. Zájemci o toto jedinečné básnické dílo mohou kontaktovat autorku telefonicky na číslo: 602 704 377 nebo e-mailem viola.jichova@email.cz.

Povídání s autory výstavy o jejich dílech
Obrazů malířky a ilustrátorky Ireny Trefilové si nelze nevšimnout. Z nich doslova srší emoce a energie. Obrazy působí dojmem, že jsou malovány energií. Další charakteristikou obrazů Ireny Trefilové je pestrost a pozitivní dojem. Výjimkou je obraz nemocnice, který naopak působí trochu pochmurně. Využila jsem možnosti zeptat se na to autorky tohoto obrazu. „Na obrazu je znázorněná konkrétní nemocnice, ve které jsem ležela se zápalem plic. Je to stará nemocnice, ve které vše působí ponurým dojmem. Snažila jsem se obraz aspoň trochu oživit barvami.“ Naopak obraz s názvem Pohanský hájek doslova hýří barvami, optimismem a energií. Zůstala jsem zaujatě stát u tohoto obrazu a uvažovala jsem, kolik času bylo třeba k vytvoření tohoto díla. „Obraz jsem měla hotový během chvilky. Maluji impulzivně, dostanu nápad a okamžitě začnu malovat. Moje impulzivnost se promítá do obrazů a také je v nich můj pozitivní přístup a nechybějí ani emoce.“ Nedalo mi nezeptat se Ireny Trefilové, jak se dostala k malířskému umění. „Už na základní škole mě bavilo kreslení a tak jsem kreslila pro radost. Později jsem se naučila techniky kresby. Ale nakonec jsem si našla svůj způsob výtvarného vyjádření.“
Poodešla jsem kousek dál a zaujala, či spíše doslova mě přitáhla fotografie Ivana Navrátilíka s názvem Podzim. Brána vytvořená z korun stromů, barevné listí na stromech, na cestě, světlo za branou - zkrátka barevný podzim. Viděla jsem pouze hru světla a barev podzimu a krásné zákoutí přírody. Krátká báseň Violy Jíchové, vztahující se k této fotografii mi otevřela oči a já směla nahlédnout pod povrch. Náhle jsem pochopila, že fotografie znázorňuje podzim života. Básnířka Viola Jíchová mi sdělila, že jsem viděla správně. Tento pohled do hloubky však v žádném případě nebyl mojí zásluhou. Využila jsem příležitosti zeptat se Violy Jíchové, jak vznikají její básně. „Vidím do hloubky věcí, okolností, událostí a o této hloubce jsou moje básně. Nejen popisuji, ale i zprostředkovávám druhým lidem tento vnitřní pohled. Ve svých básních píši o svých prožitcích, životních zkušenostech i o tom, jak věci, okolnosti a události vidím svým vnitřním zrakem.“ Nemohla jsem než obdivovat tuto úžasnou schopnost básnířky Violy Jíchové.
Obdivovala jsem také nádherné záběry fotografií Ivana Navrátilíka. Jelikož každá fotografie vzešlá z fotoaparátu umělce má svůj příběh, zeptala jsem se Ivana Navrátilíka na příběhy některých fotografií. „Příběh fotografie s názvem Podzim je docela prostý. Šel jsem lesíkem v pražském Střížkově nedaleko Proseku a viděl jsem tuto nádhernou přírodní scenérii. Nemohl jsem jí nevyfotografovat. Nejedná se o jeden snímek, ale o spoustu složených snímků dohromady. Důvodem byl výsledný dojem. Ve skutečnosti tam nebyly zdaleka tak dobré světelné podmínky a fotografie by vůbec nehýřila barvami. Zato fotografii s názvem Libeňský koridor jsem vůbec neměl hned. Pořízení této fotografie nebylo snadné, někdy fotograf musí prokázat velkou trpělivost, než se mu podaří zachytit požadovaný záběr. Stál jsem na Žižkově, na vrchu Vítkov a čekal, až pojede vlak určitým směrem. A potom jsem musel vystihnout ten správný okamžik a výsledkem je tato fotografie. Nejednou fotograf mrzne a trpělivě čeká na příhodný záběr. Při pořízení fotografie s názvem Světla vlaku mně bylo naopak horko, přestože venku bylo chladno. Abych mohl pořídit tento záběr, musel jsem stát metr od jedoucího vlaku. Měl jsem strach, ale ta fotografie stojí za to.“ Uvědomila jsem si, že fotografování není jen umění, fotografování je také vášeň.

Ukázky krátkých básní Violy Jíchové k fotografiím Ivana Navrátilíka
Nádherným fotografiím vzešlým z rukou umělce-fotografa Ivana Navrátilíka dávají nový rozměr, nový pohled, pohled do hloubky krátké básně úspěšné básnířky Violy Jíchové. Nemohu se nepodělit o krátké básně k fotografiím s názvem Podzim, Libeňský koridor a Světla vlaku.
Podzim
Prošel jsi branou listů jako král,
byl jsi v Zemi host,
šel jsi do stínů nových bran,
znal časy večerů i chvíle rán,
snil o životě, jak Jiří Orten také psal.
Libeňský koridor
Odjely dětské obrázky,
už jiný výraz mají na zdi,
vlak je odvezl kamsi do neznáma.
Světla vlaku
Unesena světly, zahlcena tmou,
do dlaní tratě padám,
přivykám zrakem,
zřím v temnu krásu cest.

Autorka: Evžena Janovská