Novinky z Portálu

  • 14. 11. 2020
Novinky z Portálu

Nakladatelství Portál vydává další zajímavé knihy.

Rosenberg, Marshall B.
Nenásilná komunikace v praxi
Překlad: Antonínová, Hana
Čeká vás nepříjemné setkání se šéfem. Právě vám volala učitelka a stěžovala si na vaše dítě. Pohádali jste se s partnerem. Co uděláte? Pro takové situace vytvořil autor svou slavnou nenásilnou komunikaci. Kniha je souborem kratších textů a pokrývá škálu témat od řešení konfliktů přes práci s hněvem, s duchovností či s láskou a vztahy až po výchovu dětí.
Marshall Rosenberg byl americký psycholog, mediátor, autor a učitel, který vytvořil metodu nenásilné komunikace, tj. proces, který podporuje partnerství a pomáhá řešit konflikty ve vztazích a v komunitách. V Portále vyšly jeho knihy Nenásilná komunikace, Co řeknete, změní váš svět a Nenásilná komunikace a moc.
brož., 280 str., 349 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Nenásilná komunikace , Ale já chci tohle, mami , Domluvit se dá s každým

Morschitzky, Hans; Hartl, Thomas
Strach z nemocí
Jak mu rozumět a jak ho překonat
Překlad: Prešlová, Kateřina
V knize plné názorných kazuistik najdete nejčastější příčiny strachu z nemocí i to, k jakým důsledkům vede. Lidé s těmito poruchami, jejich blízcí i odborníci se dozvědí, co je ještě normální, co už je projev choroby a také jak se se strachem z nemocí úspěšně vypořádat, a to zejména za pomoci kognitivně-behaviorální terapie.
Hans Morschitzky je psycholog a psychoterapeut. Pracuje na oddělení psychosomatiky Zemské nervové kliniky v Linci a má také vlastní praxi. V češtině vyšly jeho knihy Deset tváří úzkosti (Portál, 2014) a Když duše mluví řečí těla (Portál, 2015), na nichž spolupracoval se Sigrid Sator.
Thomas Hartl je vědecký novinář. S Hansem Morschitzkym napsal několik knih.
brož., 200 str., 329 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Úzkost a její smysl , Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! , Všímavost a soucit se sebou

Pralong, Joël
Cesta důvěry se sv. Terezičkou
z úzkosti, deprese, pocitu viny
Překlad: Bodnárová, Kateřina
Francouzský kněz a terapeut se ve své úspěšné knize (ve Francii už 4. vydání) věnuje tématu, které se nevyhýbá ani věřícím – jak žít s úzkostmi, depresí a pocity viny. Opírá se přitom o Malou cestu sv. Terezie z Lisieux, u níž můžeme díky její autobiografii dobře rekonstruovat, že sama těmito duševními problémy velmi trpěla.
Joël Pralong je švýcarský diecézní kněz, původním vzděláním ošetřovatel na psychiatrii. Je autorem řady knih na pomezí spirituální a duševní pomoci.
brož., 136 str., 229 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Miláček Páně , Moudrost vyznání víry , Na cestách duše

Hrdlička, Michal
Mýty a fakta o autismu
Nečekejte učebnicový text, ale populárně-naučnou formou podaná málo známá fakta o autismu. Autor se zaměřuje na poznatky, o nichž se v učebnicích většinou nepíše, a odhaluje jejich nečekané souvislosti. Kniha je určena rodičům autistických dětí i všem odborníkům, kteří se chtějí zábavnou formou seznámit s neznámými dílky skládačky zvané autismus.
Prof. Michal Hrdlička je přednostou Dětské psychiatrické kliniky FN Motol, vyučuje na 2. LF UK. Absolvoval četné zahraniční stáže, publikoval řadu prací doma i v zahraničí. Byl editorem učebnice Dětská a adolescentní psychiatrie (2000). V Portále mu jako spoluautorovi vyšly knihy Krize středního věku (2006) a Dětský autismus (2014).
brož., 172 str., 259 Kč
Vyjde také jako e-kniha
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Jakou barvu má pondělí? , Dětský autismus , Kůň, který uměl počítat

Johnson, Elle Olivia
ABA pro děti s autismem
Otázky a odpovědi
Překlad: Diestlerová, Petra
Co je to aplikovaná behaviorální analýza (ABA)? A jak může pomoci mému dítěti? ABA je efektivní intervence pro děti s autismem a dalšími poruchami vývoje. Mnozí rodiče ale nemají dostatek informací o tom, jak tato intervence probíhá a co obnáší. Kniha jim formou otázek a odpovědí objasní, co mohou od ABA očekávat. Uvítají ji i začínající poradci ABA.
Elle Olivia Johnson je speciální pedagožka pracující s dětmi s autismem. Věnuje se skupinové i individuální terapii ABA. Má bohaté zkušenosti s koncipováním terapeutických intervencí tak, aby vyhovovaly konkrétnímu dítěti. Školí rodiče i profesionály.
brož., 96 str., 199 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Dítě s autismem a emoce , Aktivity pro starší děti s PAS , Aspergerka