Novinky z Portálu

  • 04. 04. 2016
Novinky z Portálu
Nové publikace: Vina a Týmová supervize

Lawrence H. Staples

Vina

Prométheovský úděl

Pocity viny či zahanbení prožije v životě snad každý. Pokud se ve vztahu k autoritám prohřešíme proti normám a pravidlům, zákonitě se dostaví pocit viny. Konvenční pohled na vinu a hřích předjímá snahu vyhnout se hříchu a následným pocitům viny tím, že zůstaneme konformní. Zkušený terapeut a jungián však tvrdí, že aby člověk mohl růst, zrát a spět k individuaci, hřešit a následně prožívat vinu je naopak nevyhnutelné. Pokání a vykoupení se pak může dostavit, pokud si ze své cesty za hranice toho, co je dovoleno, a náhradou za překonané hodnoty vydobude rovnocennou hodnotu prospěšnou nejen jemu, ale i společenství, v němž žije. Taková vina je dobrá a může mít a má v životě člověka, ale i společnosti obrovský smysl a rozvojový potenciál.

brož., 248 s., 359 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Psychologie C. G. Junga, Úzkost a její smysl, Závislost  

  

Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor 

Týmová supervize

Předpokladem prospěšné týmové supervize je podle autorů organizační kultura. Kniha proto důsledně vyvažuje pohledy tří „smluvních stran“ – lidí, kterým týmová externí supervize může přinášet užitek, chtějí-li dobře sloužit svým klientům. Kniha stojí na třech pilířích: První část představuje světy jednotlivých aktérů (organizace, týmu a supervizora), druhá základní oblasti supervidování (cíle, vztahy a procesy) a třetí provází obloukem supervizní spolupráce (od kontraktování přes supervidování k hodnocení). Publikace je prokládána příklady z praxe včetně příběhů aktérů supervize a kazuisticky dokládá zaměření externí týmové supervize na případy, vztahy a komunikaci a na řízení.

brož., 328 s., 549 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Týmový koučink, Metody a řízení sociální práce, Doprovázení v pomáhajících profesích