Novinky z Portálu

  • 01. 04. 2016
Novinky z Portálu
Krátká dynamická psychoterapie a Manipulativní rodiče

Hanna Levenson

Krátká dynamická psychoterapie

Překlad Helena Hartlová

Kniha je fundovanou, srozumitelnou a praktickou knihou pro psychoterapeuty, poradce i lékaře, kteří krátkodobě pracují s pacienty či klienty. Krátkodobá dynamická psychoterapie zdůrazňuje práci s vymezenou časovou perspektivou, konkrétní témata a práci s cíli, aktivitu terapeuta, terapeutickou alianci, terapeutický kontrakt. Zakomponovává teorii attachmentu, zaměřuje se na změnu maladaptivních vztahových vzorců. Od vhledu se více přesouvá k emocím a práci s empatií. Klienty vnímá jako „uvízlé“, nikoli nemocné. Je citlivá na multikulturní aspekty. Autorka knihy se zabývá teorií, historií, terapeutickým procesem, mechanismy změny, empirickým základem i budoucností tohoto směru a prezentované poznatky ilustruje pomocí podrobných kazuistik.

brož., 160 s., 349 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Příručka psychoterapeutických technik, Na osobu zaměřený přístup v poradenství a psychoterapii, Krizová intervence v kazuistikách    

Isabelle Nazar-Aga

Manipulativní rodiče   

Autorka představuje nejrůznější podoby toxického vztahu s takovým rodičem. Staví své výklady na hojné kazuistice, často překvapivých, někdy drásavých příbězích dětí, které už dospěly. Tyto už dospělí nikdy nezapomínají na bolestné prožitky, i když širší rodina o nich neměla tušení; důsledky škodlivého manipulativního jednání se projevují stále…  Přesto je možné – a nezbytné – vymanit se z toho destrukčního pouta, dovolit si žít samostatně, spokojeně, bez ovlivňování a sebeobviňování. Kniha nabízí strategie, které pomáhají zbavit se pocitů viny a převzít kontrolu nad svým životem. 

brož., 216 s., 339 Kč

Ukázka z knihy   

Související titul: Nenechte sebou manipulovat