Novinky z nakladatelství Portál

  • 29. 05. 2019
Novinky z nakladatelství Portál

Wapnick, Emilie
Kniha pro multipotenciály
Buďte vším, čím chcete
Překlad: Šilhánková, Helena
Otázka „Čím chceš být, až vyrosteš?“ vyvolává dojem, jako by si každý z nás musel vybrat jeden druh zaměstnání a jednu vášeň, jíž se v životě bude věnovat. Jenže jsou i lidé, kteří prostě mají řadu zájmů a věnují se – ať už postupně, nebo zároveň – řadě různých projektů. Dříve se říkalo renesanční lidé, dnes jsou to multipotenciálové. Autorka knihy patří mezi ně.
Emilie Wapnick se dosud profesionálně nebo akademicky věnovala hudbě, umění, filmu a právu. Je spisovatelkou, výtvarnicí, kariérovou koučkou a zakladatelkou Puttylike.com, kde pomáhá multipotenciálům integrovat jejich zájmy a vést plodný život. Její přednáška z cyklu TED má zatím přes čtyři miliony zhlédnutí.
brož., 200 str., 349 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Cíle v pracovním i osobním životě , Řekni to jinak , Stres v práci a v životě

Hirsch, Sherre
Ani Bůh prý není neomylný
Jak procházet osudovými změnami
Překlad: Vrbová, Anna
Na obtížná životní období lze nahlížet různým způsobem. Autorka považuje obtížná životní období nikoliv za překážky, ale za „prahy“. Přirovnává život k přebývání v domě s mnoha místnostmi, do nichž můžeme vkročit teprve po překonání a zpracování příslušného prahu, tj. životní křižovatky. Sedm kapitol plných typického laskavého humoru a nadhledu.
Sherre Hirsch je americká rabínka, spisovatelka a spirituální koučka. V Portále vyšla její kniha Lidé plánují, Bůh se směje.
brož., 200 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Lidé plánují, Bůh se směje , Rok pro změnu , Umění milující laskavosti

 

Frankl, Viktor E.
Teorie a terapie neuróz
Překlad: Balcar, Karel
Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží.
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto „třetího vídeňského směru psychoterapie“, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšla jeho kniha Utrpení z nesmyslnosti života.
brož., 296 str., 369 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Absorbující mysl , Všichni hrajeme divadlo , Hraní a realita

 

Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel
Zázrak tří květin
Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími
Tři květiny v názvu odkazují na tři základní principy této terapie: naději, spolupráci a tvořivost. Autoři vycházejí především z modelu Kids? Skills, vytvořeného finskými terapeuty Benem Furmanem a Tapanim Aholou, ale nabízejí originální a rozšířené pojetí a využití tohoto modelu.
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákovský jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kids' Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet. Leoš Zatloukal vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a několika dalších vysokých školách, pracuje jako terapeut v Olomouci a v Brně. Daniel Žákovský působí jako terapeut ve Zlíně a v Kroměříži, zaměřuje se zejména na práci s dětmi a pěstounskými rodinami.
brož., 208 str., 379 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pověz mi... , Dítě traumatizované v blízkých vztazích , Klíče k řešení v krátké terapii