Novinky z nakladatelství Portál

  • 27. 05. 2020
Novinky z nakladatelství Portál

Přinášíme informace o knižních novinkách.

Oaklander, Violet
Třinácté komnaty dětské duše
Tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie
Překlad: Štěpo, Jiří
Kniha přeložená do 15 jazyků poskytuje lidský a poutavý vhled do vnitřního světa dítěte a dospívajícího a ukazuje cesty, jak podpořit jejich rozvoj.
Violet Oaklander vystudovala klinickou psychologii, manželské a rodinné poradenství a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka zaměřená na děti a dospívající. Vede výcvikové semináře o svém přístupu, který kombinuje gestalt terapii s řadou expresivních technik.
váz., 360 str., 549 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Síla nevysloveného , Sebeúcta u dětí , Pověz mi...

Rüegg, Johann Caspar
Mozek, duše a tělo
Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie
Překlad: Kabát, Jaromír; Lucáková, Kristýna
To, že strukturální změny v mozku, např. po zranění nebo při degenerativním onemocnění, ovlivňují naše chování, vědí vědci již poměrně dlouho. Jak může mozek a psychika ovlivnit zdraví našeho těla, zejména funkci srdce a krevního oběhu, funkci obranyschopnosti organismu proti infekcím a malignitám či funkci žláz s vnitřní sekrecí, najdete v této publikaci.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Johann Caspar Rüegg byl švýcarský lékař v oboru fyziologie a autor několika publikací o psychosomatice.
váz., 360 str., 555 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Dimenze myšlení , Psychoanalytická diagnóza , Umění C. G. Junga

Shapiro, Lawrence E.
44 aktivit pro děti s ADHD
Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly
Překlad: Kittová, Monika
Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které pomohou dostat impulzivní chování dětí s ADHD pod kontrolu. Mají podobu desetiminutovek, dají se provádět bez větší přípravy a jsou určeny dětem od 8 do 12 let.
Lawrence Shapiro, Ph.D., je psycholog.
brož., 184 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: ADHD a ADD v dospívání , Mé dítě má ADHD , Královna chaosu

Bicková, Jaroslava (ed.)
Zooterapie v kostce
Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete
Publikace si klade za cíl představit přehled nejznámějších a v praxi nejpoužívanějších zooterapeutických metod a postupů a seznámit čtenáře se způsoby jejich využití. Zaměřuje se nejen na nezbytné teoretické informace, ale zahrnuje i konkrétní kazuistiky a popisy reálných intervencí.
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., má doktorát ze sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, je sociální pracovnicí a dlouhodobě se zabývá kynologií a canisterapií. Je předsedkyní Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s. Další autoři mají široké zkušenosti se zooterapeutickou prací s různými druhy zvířat.
brož., 280 str., 399 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Canisterapie , Citlivý pomocník , Profesní psychohygiena terapeuta