Novinky z nakladatelství Portál

  • 20. 04. 2016
Novinky z nakladatelství Portál
Další nabídka zajímavých titulů z produkce nakladatelství Portál.

Leoš Zatloukal, Pavel Vítek

Koučování zaměřené na řešení

77 klíčů pro společné otevírání nových možností

 

Kniha detailně představuje základní principy koučování zaměřeného na řešení a prakticky přibližuje nástroje, které lze využít při práci s klienty (reflektování, připojování ke klientovi, rozvíjení řešení, „tanec kolem problému“). Vše je ukázáno na příkladech z praxe. Kniha obsahuje četné modely a pomůcky vytvořené přímo autory nebo inspirované zahraničními kolegy, s nimiž autoři spolupracují. Jedná se o první ucelenou publikaci o koučování zaměřeném na řešení u nás.

brož., 264 s., 329 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Základy narativní terapie a narativního koučinku, Skrytá historie koučování, Motivační rozhovory v praxi    

France Carp, Shirley Coillot

Cvičení pro pohodlné   

Pro ty, kdo neradi cvičí

 

Kniha seznamuje s jednoduchými nenáročnými cviky, nabízí účinný program cvičení k udržování dobré fyzické formy, k rovnovážnému posílení všech částí těla a k udržování svalové pružnosti a posilování vnitřního svalstva; doporučuje se cvičit 15 minut denně. Cvičení se provádí většinou vleže nebo vsedě a je vhodné pro zájemce všech věkových skupin. Vyšším věkovým skupinám pomůže k motivaci, že působí příznivě proti artróze, osteoporóze, nabírání na váze. Cvičení nemá žádnou kontraindikaci – mohou ho provádět všichni, i starší lidé a těhotné ženy.

brož., 200 s., 295 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Hry a činnosti pro aktivní seniory, Hrátky s batolátky, Dobrodružné hry a cvičení v přírodě    

Petra Thorbrietz

Soustřeď se!

Jak mohou rodiče podporovat své děti

Autorka vychází z předpokladu, že dnešní děti čelí takové řadě podnětů, že je pro ně stále obtížnější vnímat konkrétní téma, soustředit se na vyučování. Výzkumy prokázaly, že se soustředěním má vážné problémy kolem 40 % dětí. Tento rádce názorně ukazuje, co se vlastně odehrává v dětské hlavě, jak lze rozpoznat nedostatky v soustředění a jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se dokázaly lépe koncentrovat – ať už vytvořením správného prostředí, dostatečnou tělesnou aktivitou nebo praktickými cvičeními. Test, rozdělený podle věkových skupin, pomůže rodičům určit, kde leží potenciál jejich dítěte a jaké jsou jeho slabé stránky. 

brož., 104 s., 199 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly:, Mluvme s dětmi o sexu, Jak s dětmi mluvit o smrti, Umění komunikace s dětmi   

Aija Mayrock

Jak přežít šikanování

Šikana. Téma, které se týká každé školy a dokonce i každé školní třídy. Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. Nechápou, proč se staly obětí šikanování, nerozumí tomu, co se děje. A někdy si začnou myslet, že opravdu nestojí za nic, že jsou opravdu tak děsné, jak jim říkají ti, kteří je šikanují. Tuto knihu napsala dívka, kterou ve škole také šikanovali. Dobře ví, co se člověku, kterého někdo trápí, honí v hlavě, a také si dobře pamatuje, co jí pomohlo. Kniha osloví nejen děti, ale také jejich rodiče a vychovatele.

brož., 128 s., 219 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Jak přežít, když si nevím rady se školou, Jak přežít, když si nevěřím, Jak přežít, když mě všechno štve    

Zuzana Pospíšilová

Svět plný hádanek 

Ilustrace Aneta Žabková

 

Ucelený soubor hádanek pro děti předškolního a mladšího školního věku, s jejichž pomocí si děti srozumitelnou a zábavnou formou rozvíjejí znalosti o okolním světě. Rozdělení na kapitoly je tematické, děti si mohou řešením hádanek upevňovat znalosti různých prostředí: ve školce, na poště, u lékaře, na policii, v lese, v cirkuse a podobně. Další kapitoly jsou věnovány například částem těla, druhům sportu, barvám, povoláním nebo svátečním dnům, jako jsou Vánoce a Velikonoce. Hádanky rozvíjejí logické myšlení, schopnost dedukce a také tříbí jazykový cit.

váz., 128 s., 269 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Školní strašidlo, Školní detektiv, Pohádky před spaním    

Guy Gilbert

Pokora

Pokora je hlavním pilířem křesťanství. Tato důležitá křesťanská ctnost je protikladem k pýše a domýšlivosti. Měli bychom ji projevovat ve všech součástech každodenního života – v práci, životě v rodině, partnerském soužití, přátelství, společenství – v každém věku od dětství až do stáří. Je třeba umět posloužit druhým, naslouchat jim, naučit se odpouštět, být diskrétní, neodmítat chudobu, dobrotu…, zkrátka snažit se o ty ctnosti, které se nekladou do popředí v současné společnosti, jež zdůrazňuje soutěživost a úspěch. Podmínkou je, aby se člověk přijímal takový, jaký je, v mírnosti a zranitelnosti.

brož., 88 s., 149 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Štěstí, Tváří v tvář utrpení, Evangelium podle svatého lotra, Partnerství, Ať se ti život povede, Až do krajnosti, Bratr vyvržených, Srdce v ohni 

 

Více naleznete zde: obchod.portal.cz/