Novinky nakladatelství Portál

  • 13. 09. 2015
Novinky nakladatelství Portál
Jménem nakladatelství Portál přinášíme informace o novinkách a produkci příštího týdne.

Jménem nakladatelství Portál přinášíme informace o novinkách a produkci příštího týdne.

 

William McGuire, R. F. C. Hull (eds.)

Rozhovory s C. G. Jungem

Rozhovory z let 1933–1961 zachycují vývoj osobnosti C. G. Junga a jeho ducha. Soubor tvoří zhruba 20 interview pro noviny, časopisy, rozhlas i televizi. Jung v rozhovorech např. popisuje svůj vztah s Freudem a postoj ke klasické psychoanalýze, vyjadřuje názory na válečnou a poválečnou dobu, na německou mentalitu, odpovídá na obvinění, že kolaboroval s nacismem, vysvětluje základní alchymické koncepty, pojem archetypu či téma osobnostní typologie, zmiňuje se o své rodině.

brož., 304 s., 465 Kč

Doporučujeme také další tituly k osobnosti C. G. Junga: Jungovu literární biografii Život v knihách, jeho duchovní biografii Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga z pera jeho spolupracovnice A. Jaffé nebo Vybrané spisy C. G. Junga.

 

Irvin D. Yalom

Hovory k sobě

Ohlédnutí za terapií

Irvin D. Yalom ve své nové knize opět otevírá téma psychoterapie a popisuje příběhy ze své psychoterapeutické praxe. K některým se vrací „jen tak“, k jiným například díky nečekanému náhodnému setkání s bývalým klientem. Všechny Yalomovy klienty spojuje zájem o jeho knihy, proto se v jednotlivých příbězích setkáme s citacemi z jeho předchozích děl nebo s odkazy na ně.

váz., 184 s., 335 Kč

 

Heinz-Peter Röhr

Závislost

Jak jí porozumět a jak ji překonat

Známý autor závislost vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení. Ve své knize, jež pojednává o různých druzích látkových i nelátkových závislostí, Röhr nezapomíná ani na blízké osoby lidí se závislostí a na rizika tzv. spoluzávislosti a závislých vztahů. Popisuje, jak se se závislostí vypořádávají různé osobnostní struktury (narcistická, hraniční, hysterická, schizoidní atd.). Pojednává o konfliktu mezi autonomií a závislostí. Hledá příčiny recidiv a krizí během terapie.

brož., 176 s., 259 Kč

Doporučujeme také další knihy Heinze-Petera Röhra, např. Cesty z úzkosti a deprese nebo Závislé vztahy.

 

Mihaly Csikszentmihalyi

Flow

O štěstí a smyslu života

Pojem flow jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas. Jedná se o jedno z nejznámějších témat pozitivní psychologie, které jeho autor označuje za podstatu lidského štěstí. Ve své knize se věnuje mnohostranné aplikaci flow a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow schopni sami navozovat a ovlivňovat.

váz., 328 s., 599 Kč

K tématu doporučujeme také tituly Pozitivní psychologie a Emoční inteligence.