NOVINKA V NEBUŠICKÉM KOMUNITNÍM ŽIVOTĚ – MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ, KONKRÉTNĚ SENIORŮ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI.

  • 09. 07. 2014
NOVINKA V NEBUŠICKÉM KOMUNITNÍM ŽIVOTĚ – MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ, KONKRÉTNĚ SENIORŮ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI.
Projekt zaměřený na setkávání seniorů s dětmi z mateřských školek v různých lokalitách úspěšně organizuje o.p.s. Mezi námi. Jedním z jejích zakladatelů je občan Nebušic, pan Vladimír Staňura...

Projekt zaměřený na setkávání seniorů s dětmi z mateřských školek v různých lokalitách úspěšně organizuje o.p.s. Mezi námi. Jedním z jejích zakladatelů je občan Nebušic, pan Vladimír Staňura, který nám k projektu řekl následující.“Žiji v Nebušicích, tuším, někdy od r. 1996. Není to sice tak dlouho, ale líbí se mi tady. Několikrát jsem přemýšlel, jak bych mohl osobně přispět, byť malým dílem, k tomu, abychom měli k sobě v Nebušicích blíž. Zhruba před rokem jsme se dvěma přáteli založili obecně prospěšnou společnost "Mezi námi", kterou i sami financujeme. Ta si dala za cíl zprostředkovávat setkávání malých dětí a seniorů za přispění všech generací. S Lindou Obrtelovou, která společnost "Mezi námi" vede, jsme se vypravili za ředitelkou školy a školky paní Heboussovou. Mluvili jsme i s ředitelkou Centra sociálních služeb s paní Čapkovou. A setkali jsme se s paní Jelínkovou, která energicky vede klub seniorů v Nebušicích. To vše za velké podpory od pana starosty Přerosta. Všude jsme se potkali s velkým zájmem, což nás nesmírně potěšilo a všem touto cestou děkuji za milou spolupráci. Paní Jelínková velmi aktivně zorganizovala první setkání "svých" seniorů, tedy spíše seniorek, s místními dětmi a to formou prohlídky nově zrekonstruované školky. Jsem rád, že Mezi námi plní své poslání a že to úspěšně začíná fungovat i u mě „doma“.“
Linda Obrtelová, která má zkušenost s mnoha mezigeneračními setkáními, hodnotí první nebušickou akci pozitivně a popisuje ji nadšeně „Potěšilo mne, že se před školkou, sešlo více jak 15 seniorek v čele s paní Jelínkovou a dorazila i paní Čapková se svou asistentkou. Babičky si celé nedočkavé prohlédli krásné, nově zrekonstruované prostory školky. Paní Jelínková mluvila o tom, jak klub seniorů při rekonstrukci pomáhal a jak se změnil prostor mezi budovami. Tam, kde dříve byla stará meruňka, je dnes krásné atrium. V atriu nás uvítala paní ředitelka Heboussová s paní učitelkou Šimáčkovou, Pověděly nám něco málo o školce a pak babičky zavedly přes kuchyň do třídy Motýlků. Motýlci jsou předškoláci a měli pro babičky připravené vystoupení. Děti byli nadšené, že mají velmi vděčné publikum, tak pořád přidávali.
Bylo pro nás připraveno občerstvení a děti předali babičkám dárečky. Babičky obdivovaly ukázku z kroužku Zumby, který právě probíhal v atriu a pobyt ve školce si moc užily. Všichni byli moc spokojení, babičky, děti a „Mezi námi“ také.“ Doufáme, že spolupráce bude pokračovat a setkání budou pravidelná a častá.

Na video o projektu se můžete podívat zde.