Nově založené pražské občanské sdružení Palas Athéna má odvážnou vizi i poslání

  • 19. 02. 2014
Nově založené pražské občanské sdružení Palas Athéna má odvážnou vizi i poslání
Projekt občanského sdružení Palas Athéna má jako hlavní úkol nabízet komplexní poradenství v oblasti marketingu pro neziskovou sféru. Reaguje tak na situaci na trhu pro neziskový sektor, kde začíná být po těchto službách poptávka.

V Praze 18. 2. 2014
 

Nově založené pražské občanské sdružení Palas Athéna má odvážnou vizi i poslání

Projekt občanského sdružení Palas Athéna má jako hlavní úkol nabízet komplexní poradenství v oblasti marketingu pro neziskovou sféru. Reaguje tak na situaci na trhu pro neziskový sektor, kde začíná být po těchto službách poptávka.

Poslání a hlavní strategické cíle

Hlavním smyslem sdružení Palas Athéna je kromě poradenství a vzdělávání v oblasti marketingu, psychologická pomoc zaměstnancům i nabídka komunikačních nástrojů pro podporu rozvoje neziskových organizací. Palas Athéna cílí na neziskové organizace, které chtějí rozšiřovat své služby, rozvíjet se, docílit celkové časové i finanční úspory, zefektivnit dílčí procesy a zvýšit tak kvalitu poskytovaných služeb.

V neposlední řadě je cílem Palas Athény pomáhat neziskovým organizacím budovat vztahy s veřejností. Pozitivní medializace posiluje celkové postavení jakékoli organizace nebo firmy na trhu. Každá firma, která dbá na svoje image, by se měla starat i o to, jak je vnímána veřejností, hlavně pak potencionálními zákazníky, uživateli svých služeb, partnery a v neposlední řadě i svými vlastními zaměstnanci. Tato pravidla platí bez rozdílu i v segmentu neziskových organizací.

Osobnost

Občanské sdružení povede bývalá ředitelka příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice Lenka Alešová, která je v odborných kruzích známá svou snahou přiblížit se západním trendům neziskových organizací, které fungují z části nezávisle na veřejných zdrojích. „Palas Athéna byla ochránkyní statečnosti, práva, spravedlnosti a vítězné války, bohyně moudrosti, dcera Diova. Vítězit nad hloupostí, závistí a zlobou, naproti tomu podporovat pracovitost, kreativitu a inteligenci, bránit děti a nemocné, což bylo, je i bude vždy smyslem mého života. Jsem ráda, že v tomto svém osobním poslání budu nadále pokračovat pod křídly Palas Athény,“ nechala se slyšet Alešová, jedna ze zakladatelů myšlenky občanského sdružení Palas Athéna.

Co bude nabízet

Palas Athéna bude novým klientům (zákazníkům) nabízet originální řešení v marketingových a transformačních strategiích sociálního marketingu, protože jejím posláním je zlepšit postavení těchto institucí na trhu sociálních služeb. Od vytvoření osobité image organizace, přes jednotný grafický desing, tvorbu webu, využití sociálních sítí až po řízení vztahu s pracovníky a partnery v podobě CRM a individuálního vzdělávání má Palas Athéna cíl, ke každému zákazníkovi přistupovat přísně individuálně vzhledem k filozofii a specifikaci služeb jeho organizace.

 

Palas Athéna je projektem trutnovské marketingové agentury Xantipa Agency, která se od roku 2005 zaměřuje především na kompletní marketingové zastupování firem.