Nové knihy

  • 11. 04. 2019
Nové knihy

Přinášíme nabídku knih z nakladatelství Portál.

Goins, Jeff
Jít vlastní cestou
Překlad: Le Roch, Pavla
Cesta za vlastním posláním je náročná a riskantní, někdy nahání strach, což je důvod, proč ji tak málo lidí dokončí. Toto je kniha o objevování vlastního životního poslání, tom nesmírně cenném pokladu, po kterém všichni toužíme. Je o nalezení úkolu, pro který jsme se narodili.
Jeff Goins je spisovatel, motivační speaker.
brož., 208 str., 319 Kč
Vyjde také jako e-kniha
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Na vnitřní vlně , Pečujte o svůj vztah , Budu vůbec někdy dost dobrá?

Slater, Lauren
Pandořina skříňka
Nejvýznamnější psychologické experimenty 20. století
Překlad: Kosek, Jan
Americká psycholožka Lauren Slater nás ve své knize na pomezí odborného a beletristického textu seznamuje se zásadními psychologickými experimenty 20. století. Její reportážní styl pojímá dějiny psychologie jako soubor napínavých příběhů, které popisují, čeho všeho je člověk – badatel i testovaný jedinec – schopen.
Lauren Slater vystudovala literaturu a psychologii. Je autorkou sedmi knih, v nichž popularizuje psychologická témata, a nositelkou několika literárních cen.
brož., 312 str., 389 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Stávám se sám sebou , Hovory k sobě , Stovka černých šicích strojů

Scarpa, Angela; Wells, Anthony; Attwood, Tony
Dítě s autismem a emoce
Program pro práci s dětmi
Překlad: Diestlerová, Petra
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Program je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku.
Tony Attwood, Ph.D., je klinický psycholog z australského Brisbane. Má více než třicetiletou zkušenost s lidmi s poruchou autistického spektra. V současné době je profesorem na Griffith University v Queenslandu. Napsal řadu knih o autismu, v češtině vyšla jeho publikace Aspergerův syndrom. Angela Scarpa, Ph.D., působí jako profesorka na státní polytechnické univerzitě Virginia Tech. Je klinickou psycholožkou a na univerzitě založila a vede kliniku pro autismus. Má dlouholeté zkušenosti s prací s osobami s poruchou autistického spektra. Anthony Wells, Ph.D., působí jako profesor na Virginia Western Community College. Ve své práci se zaměřuje na roli sociální podpory v regulaci emocí.
brož., 160 str., 279 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: 101 tipů pro rodiče dětí s autismem , Autismus v edukační praxi , Aspergerka

Havelka, David; Bartošová, Kateřina
Speciální sourozenci
Život se sourozencem s postižením
Jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme, je sourozenecký. 80 % dětí s postižením má sourozence, přesto bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými přehlížena a opomíjena. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby, jak případná negativa vztahu minimalizovat, tak vytěžit pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.
Mgr. et Mgr. David Havelka vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor Klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Na téma sourozenectví s dítětem s postižením vede přednášky pro veřejnost, na vysoké škole i na odborných konferencích.
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., vystudovala psychologii, v roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie.
brož., 136 str., 225 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Agresivní dítě? , Myslet nahlas - mluvit nahlas , Pozitivní výchova sourozenců v rodině

Hennessey, Gary
Mindfulness pro každý den
Malými kroky k velkým změnám
Překlad: Kosatíková, Ludmila
Kniha nabízí jednoduchá cvičení založená na konceptu mindfulness. Drobné kroky, které neustále opakujeme a k nimž přidáváme další, nás postupně provedou změnami, jež povedou ke zlepšení našeho života. Trápí nás „mravenci v hlavě“? Stále se nám honí hlavou, co musíme zařídit a jaké úkoly na nás čekají? Knihu uvítají lidé, kteří trpí vnitřním neklidem, a zájemci o mindfulness.
Gary Hennessey se mindfulness věnuje více než 40 let a vyučuje je 35 let
brož., 112 str., 199 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Cesta k vibrujícímu zdraví , Stačí jen málo , Hry pro rozvoj všímavosti u dětí