Nominujte ty, kteří se vydali na dobrou cestu

  • 03. 12. 2018
Nominujte ty, kteří se vydali na dobrou cestu

Nadace Via byla založena v září 1997. Jako první s nápadem na vznik Ceny Via Bona přišla Wendy Luers a to již v roce 1998. Nominovat na Cenu Via Bona ve 22. ročníku je možné do 16. prosince 2018.

Kdo Nadaci Via založil a co bylo motivem?
Nadace Via vznikla jako programová pokračovatelka činnosti americké nadace The Foundation for a Civil Society (FCS), kterou v roce 1990 založila paní Wendy Luers, žena velvyslance USA v Československu v letech 1984 až 1986. Hlavním motivemem pro vznik Nadace Via byla snaha navázat na programy FCS a přispět k obnově občanské společnosti. Nadaci Via v roce 1997 zakládaly tři fyzické osoby - Wendy Luers, Táňa Hlavatá a Jiří Bárta.

Jaké byly okolnosti vzniku Ceny Via Bona, kdy a kdo přišel s nápadem?
Jako první s nápadem na vznik Ceny Via Bona přišla Wendy Luers a to již v roce 1998 - argumentovala tím, že české neziskové organizace a aktivní lidé nemohou být dlouhodobě závislí na zahraniční pomoci a že je potřeba začít s kultivací domácí filantropie. A jedním ze způsobů jak toho dosáhnout, je zviditelňovat inspirativní příklady dárců, neb dobré příklady táhnou. 

Jak se vyvíjely kategorie?
Prvních deset let Ceny Via Bona jsme se zaměřovali primárně na zviditelňování firemního dárcovství. V posledních letech naopak převažují kategorie, které oceňují dárcovství lidí a mecenášů, ale také filantropii mladých lidí. Novinkou posledních let je pak také kategorie zaměřená na zviditelnění závěťového dárcovství. To je pro mnohé sice kontroverzní téma, ale lidé, kteří nemají komu odkázat majetek a/nebo chtějí, aby jejich odkaz pro společnost pokračoval i dál, není u nás úplně málo. Jen se o tom ještě málo mluví.
 
Kdo byl prvním oceněným a za co?
V prvním ročníku jsme ještě oceňovaly pouze firmy. Hlavní cenu získaly Pekárny Jaromíra Středy za opakovanou a uvážlivou finanční i materiální podporu neziskovým organizacím a občanským aktivitám v regionu Kutná Hora. V tomto smyslu se nyní vracíme trochu více zpět na začátek, protože se opět obracíme i k regionální filantropii. V tomto ročníku Ceny pracujeme s mottem „Dobrá sousedství“. Ve smyslu pomoci svému okolí, ať už pro nás sousedství znamená cokoli.

Zaujal Vás osobně nějaký příběh něčím zvláštním?
Každý příběh je svým způsobem originál, přestože je spojuje chuť pomáhat, odvaha něco měnit. V posledních letech se objevují stále originálnější způsoby pomoci a díky rozvoji moderních technologií se daří povědomí o nich více šířit. Za všechny je možné zmínit letošní příběh Mladé srdcařky Petry Soukupové, která v 15 letech založila s bratrem a kamarády originální hudební těleso - Police Symphony Orchestra a dnes už mají za sebou desítky velkých koncertů a milion korun vybraný na dobročinné účely, které vrací zpět do svého regionu. Jejich koncerty mají neuvěřitelnou energii!

Za rozhovor děkujeme Monice Skopalové.
-------------------------------------------------

Nominovat na Cenu Via Bona je možné do 16. prosince 2018 na www.cenaviabona.cz
Kategorie Ceny Via Bona 2019 jsou: Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma, Dárcovská výzva a Závěť pomáhá.

Kontakt pro otázky týkající se nominací je: monika.skopalova@nadacevia.cz