NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PAVLAČ ZÍSKAL ČASOVANOU BOTU!

  • 31. 03. 2015
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PAVLAČ ZÍSKAL ČASOVANOU BOTU!
Brno, 31.3.2015 - Nízkoprahový klub Pavlač – terénní služba, organizace Ratolest Brno získal ČASovanou botu v kategorii Skokan roku. Ta patří spolu s dalšími dvěma – Osobnost roku a Tým roku ke každoročně udělovaným cenám za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASované boty 2014.

Brno, 31.3.2015 - Nízkoprahový klub Pavlač – terénní služba, organizace Ratolest Brno získal ČASovanou botu v kategorii Skokan roku. Ta patří spolu s dalšími dvěma – Osobnost roku a Tým roku ke každoročně udělovaným cenám za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASované boty 2014.
Kategorii Skokan roku pro pracovníka nebo zařízení, který resp. které v oboru působí méně než dva roky, ovládl letos Nízkoprahový klub Pavlač - terénní služba, organizace Ratolest Brno. Cenu si NK Pavlač zasloužil zejména za významný počin z předešlého roku 2014, kterým bylo udržení služby i po přechodu na terénní formu. NK Pavlač přišel na 14 měsíců o prostory, ve kterých poskytoval sociální služby a ze dne na den se transformoval na novou formu práce.  Pracovníci nechtěli přijít o klienty, kteří službu znali, a probíhala s nimi aktivní spolupráce, zároveň bylo potřeba převést všechny služby a aktivity na jinou formu práce – terénní, což se podařilo. Díky těmto zkušenostem se pracovníci navíc dostali i do míst, kde to dříve nebylo možné, na brněnské ubytovny. Zde se setkávali pracovníci s rodinami a dětmi, které žily v nevyhovujících podmínkách a neměli možnost využívat sociální služby pro děti a mládež, nebo navštěvovat předškolní přípravu. Pracovníci začali nabízet sociální služby nízkoprahového zařízení, které je v okolí jedinou podobnou institucí s terénní formou zaměřenou na klienty ve věku již od 6 let. Mezi nejvyužívanější činnosti patří poradenství tkající se školy, zdraví, partnerských vztahů, doučování, poradenství, předškolní aktivity, kontaktní práce a zvyšování kompetencí klientů, kteří zde žijí.
Díky těmto zjištěním a zkušenostem se podařili NK Pavlač získat potřebné prostředky i z tzv. Norských fondů, díky kterým je možné zabezpečit terénní sociální práci sociálních pracovníků na ubytovnách. Projekty jsou zaměřeny zejména na děti a matky, žijící na ubytovnách, podporu vzdělávání a informování o právech klientů.  Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

O nominacích pro ČASovanou botu 2014, rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 45 došlých návrhů pro 22 osobností, 14 zařízení a 5 skokanů roku.

Mgr. Veronika Křížková, PR a média, veronika.krizkova@ratolest.cz; 774 682 776