NFOZP a Hana Potměšilová

  • 06. 04. 2013
NFOZP a Hana Potměšilová
Pět dobrovolníků se aktivně podílí na vedení a rozvoji fondu napříč oblastmi legislativy, marketingu a PR, vzdělávání, odborných poraden. Od března má NFOZP prvního zaměstnance, který pracuje jako projektový manažer. Třicet pět dobrovolníků participuje na dílčích projektech.

Ředitelka
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním omezením
Sokolovská 75/103, 186 00 Praha 8
e-mail: dotazy@nfozp.cz
http://www.nfozp.cz/o-nas/

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) byl založen v roce 2007 jako reakce na ne příliš lehkou situaci osob s handicapem při vstupu na trh práce. Co obnáší statut „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“? Co vše se Vám podařilo uskutečnit?
Náš nadační fond není typickým fondem, jehož základním posláním je rozdělovat peníze na podporu problematiky, kterou má ve své zakládající listině. Naší hlavní prioritou je měnit společenské prostředí tak, aby lidé se zdravotním postižením byli považováni za rovnocenné partnery na trhu práce. K tomu je třeba nejen finančně podporovat projekty u organizací a firem, které dávají práci lidem s postižením, ale i měnit legislativu, věnovat se cílenému vzdělávání personalistů, zákonodárců, lidí z vedení komerčních společností, ale také neziskových organizací a lidí s postižením jako takovým.

Nadační fond každý rok pořádá různé akce a festivaly, snaží se ve svých mediálních kampaních bořit mýty o diagnózách, které nepatří mezi „masivní“ a jsou opředeny řadou předsudků. Jednou z posledních byla kampaň na podporu lidí s lupénkou. Tito lidé mají velký problém při hledání práce. Veřejnost si myslí, že jsou infekční, za své onemocnění si mohou sami, díky špatné hygieně, životnímu stylu. Bohužel toto onemocnění má ale velmi podobný základ jako roztroušená skleróza nebo revma. Je to imunologické onemocnění, které nejprve napadá vnitřní orgány a až poté je vidět na povrchu těla… S heslem „Zvenku se loupe, uvnitř je skvělý“ jsme kampaní oslovili přes pět set personalistů. Dostali od nás croissant, jako symbol kampaně a základní informace k psoriáze a také legislativě. Neboť tím, že dají příležitost pacientovi s lupénkou, mohou své firmě ušetřit až 275 tisíc korun ročně.

Jak vypadá konkrétně Vaše pomoc při řešení problematiky zaměstnávání postižených osob, na co zejména se zaměřuje?
Celý tým nadačního fondu fungoval až do února letošního roku pouze na dobrovolnické práci. Všichni ve fondu jsou odborníci ve své profesi. Díky tomu se fond může věnovat aktivní práci na změnách v legislativě. Změna Zákona o zaměstnanosti, příprava novely Občanského zákona a zákona o veřejné prospěšnosti - to jsou například oblasti, ve kterých je fond výrazně zaangažován. Dále příprava edukačních a vzdělávacích akcí. Jednou z největších je asi participace na vzdělávání pacientských organizací v rámci Pacientské akademie, vzdělávání personalistů v rámci HR fóra a Sdružení automobilového průmyslu.
Na co ale nesmím zapomenout, a co je takovou výkladní skříní našeho fondu, je projekt ochranné známky Práce postižených. Projekt, který oficiálně vznikl v roce 2009 a v roce 2010 prošel přísným auditem a byl vzat do Národní politiky kvality a projektu Česká kvalita. Ochranná známka certifikuje výrobky a služby, na nichž se svojí prací podíleli zdravotně postižení minimálně 75 procenty.
Většina firem, které zaměstnávají zdravotně postižené osoby, má problém v tom, že je na ni často nahlíženo jako na subjekt, který se „stará o ty chudáky, kteří jsou rádi, že něco udělají a mají z toho radost“. Cílem známky je poukázat na to, že lidé s postižením vyrábí kvalitní a konkurenceschopné věci. A přesvědčit se o tom může každý přímo na stránkách ochranné známky www.pracepostizenych.cz, které již více jak rok nabízí prostřednictvím internetového obchodu výrobky a služby z chráněného trhu práce. V e-shopu se obchodují výrobky a služby prověřených zaměstnavatelů hendikepovaných osob.

Kolik lidí je zapojeno do NFOZP a jakých profesí?
Pět dobrovolníků se aktivně podílí na vedení a rozvoji fondu napříč oblastmi legislativy, marketingu a PR, vzdělávání, odborných poraden. Od března má NFOZP prvního zaměstnance, který pracuje jako projektový manažer. Třicet pět dobrovolníků participuje na dílčích projektech.

Můžete zájemcům z řad osob se zdravotním postižením (OZP) poskytnout odbornou poradu, kam se mají obrátit s uplatněním svých nároků nebo jim poradit, jak třeba tu kterou žádost napsat?
Ano. Toto je běžnou součástí naší každodenní práce.

Na svých webových stránkách http://www.nfozp.cz/zamestnavani-ozp/ máte desatero pro firmy, které chtějí zaměstnávat OZP. S jakým ohlasem se tyto informace setkávají a kolik zaměstnavatelů již využilo Vašich služeb?
Náš fond je odborným garantem řady projektů, ve kterých toto desatero tvoří základní myšlenku. Jedním z nedůležitějších projektů je sekce OZP na portálu Prace.cz. Díky ní jsme denně ve spojení s více než 40 tisíci personalisty z celé republiky, kteří, a musím přiznat, že poměrně hojně, využívají našich služeb a konzultací s námi. Kolika firem jsme tedy pomohli, se nedá úplně přesně říci. Jen za loňský rok jsme proškolili, tedy byli jsme s nimi v přímé komunikaci na odborných akcích, přes dva tisíce personalistů a lidí s postižením. Na kolik firem, institucí či jedinců měla celkově naše činnost dopad, si netroufnu odhadnout.

 

Více se dočtete na prvnikrok.cz/detail-rozhovor.php