NEZISKOVKY Z PARDUBICKA A CHRUDIMSKA DOSTALY PŘES 1 MILION KORUN

  • 26. 06. 2021
NEZISKOVKY Z PARDUBICKA A CHRUDIMSKA DOSTALY PŘES 1 MILION KORUN

Pardubice, Hlinsko – 24. června 2021
Neziskové organizace z Pardubicka a Chrudimska po roce opět prezentovaly své veřejně prospěšné záměry v rámci desátého ročníku Burzy filantropie. Jedná se o unikátní dobročinný projekt, kde se setkává neziskový, firemní a veřejný sektor.

Burzy probíhají ve čtyřech okresech Pardubického kraje. V pořadí 45. burza se uskutečnila 21. června v Pardubicích a o dva dny později 46. burza v Hlinsku pro chrudimský okres. Prezentované projekty byly zaměřené jak na sociální oblast, tak na volnočasové aktivity nebo na podporu vzdělávání.

„Jsem velice rád, že se nám letošní burzu podařilo uspořádat. Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se vůbec uskuteční, a to vzhledem ke koronavirové situaci a opatřením, která s tím souvisí,“ řekl k aktuálnímu průběhu Burzy filantropie Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a zároveň jeden z donátorů. „Chtěl bych moc poděkovat všem donátorům, kteří do toho s námi opět šli, přestože pro firmy nebyl poslední rok vůbec snadný. Jde o naprosto výjimečnou situaci, která není pro nikoho z aktérů jednoduchá. Je až neuvěřitelné, že jsme se mohli takto sejít a získat pro neziskové organizace z pardubického a chrudimského okresu rekordní částku přesahující 1 milion korun. Je to krásný dárek k desátému výročí. Moc si toho vážím.“

Neziskovky z Pardubicka získaly rekordní částku, téměř 650 tisíc korun!

Zázemí pro 45. burzu poskytlo Skautské centrum Vinice v Pardubicích. Klání o finanční podporu 16 donátorů z řad podnikatelů a veřejných institucí svedlo 10 zástupců neziskových organizací. Další 3 organizace dostaly podporu formou tzv. Divoké karty.

Středisko rané péče v Pardubicích, které se burzy účastnilo už po několikáté, získalo díky donátorům prostředky na zakoupení sportovního kočárku/vozíku za kolo „Kozlík Junior Country“. Umožní tak rodinám s dětmi se závažným tělesným postižením společně trávit volný čas zábavnou formou v přírodě, kam se s běžným kočárkem nebo invalidním vozíkem nedostanou, a to i v zimním období. Poprvé se na burze představil spolek Vesta Pardubice. Ten se věnuje dětem, které žijí v pěstounské péči. Samostatný život, který na děti čeká, až opustí pěstounskou rodinu, nebude jednoduchý. Proto se jejich projekt zaměřil na podporu samostatnosti, kdy děti na vlastní kůži zažijí, jaké je starat se samy o sebe.

Prostřednictvím získaných financí vyroste na zahradě Základní a praktické školy Svítání funkční altán. Ten bude sloužit celoročně jako zážitková venkovní učebna a místo pro zpracování vypěstovaných plodin. Škola se dostala do pardubické burzy z hlasování veřejnosti a získala od donátorů nejvyšší finanční částku. TyfloCentrum Pardubice díky donátorům pořídí nový notebook. Ten bude sloužit k nácviku práce s PC pro lidi se zrakovým postižením. V organizaci ho bude využívat také lektor informačních a komunikačních technologií, který je sám zrakově postižený. I nevidomí lidé mohou pracovat na počítači, ale potřebují k tomu speciální software a postup.

Péče o duševní zdraví představila projekt „Nastartujte SMART péči o duši“. Chytré řešení, jak se sociální pracovníci dostanou v Pardubicích rychle za lidmi s duševní nemocí pomocí malého automobilu. Nákupem zánovního auta zefektivní organizace činnost terénní služby. Posledním prezentujícím ze šestice projektů se stala Charita Pardubice. Ta poskytuje terénní, sociální a zdravotní služby lidem v domácnostech ve všech obcích na Pardubicku a Holicku. Získané finanční prostředky pomohou zkvalitnit a rozšířit poskytovaní péče o nemocné a jejich pečující rodiny.

Ve zkrácené verzi se po přestávce prezentovaly další 4 neziskovky. Druhou půlku zahájil zapsaný ústav Anděl strážný, který se burzy účastnil poprvé. Za získanou finanční částku pořídí monitorovací zařízení tísňové péče pro osamělé seniory, handicapované osoby a dlouhodobě nemocné. Tím jim bude umožněno zachování dosavadního způsobu života i přes případné zdravotní komplikace. Dalším prezentujícím byla organizace Bethany–dům pomoci. Ta chce realizovat dva kurzy pro pečující osoby. Poskytne jim tak podporu, kterou mohou využít, aby byli schopni, co nejdéle pečovat o rodinné příslušníky v domácím prostředí.

V prezentaci dalšího projektu pokračoval CEDR Pardubice. Organizace pomáhá lidem s duševním onemocněním. Do každodenní spolupráce s klienty budou moci zařadit rehabilitační program RehaCom. Jedná se o specifický počítačový program, který se zaměřuje na komplexní trénink kognitivních dovedností. Posledním ze čtveřice prezentujících byl Lesní klub Zeměkus. Pomocí projektu přiblíží dětem život na vesnici. Do lesního klubu pořídí kurník, voliéru proti dravcům a 5 slípek, o které se společně s dětmi budou starat. Slepičky budou z velkochovů, kde jsou po roce snášky z ekonomických důvodů vyřazeny.

„Chci poděkovat za podporu smysluplných projektů. Za to, že donátoři dávají důvěru neziskovkám. Přesah, který Burza filantropie má je obrovský a já jsem za to nesmírně vděčná,“ řekla na závěr pardubické burzy senátorka Miluše Horská a dodala: „I malé neznámé neziskovky si mohou sáhnout na zásadní pomoc, když přijdou se smysluplným nápadem, protože KONEP je dnes pro donátory záruka jistoty a kvality.“ Senátorka si tradičně vybírá 2 organizace, které finančně podpoří. První z nich byla Vesta Pardubice, druhé organizaci Yourchance udělila Divokou kartu. Další 2 donátoři tímto způsobem podpořili Rodinné Integrační Centrum a statek Apolenka. Jedná se o přímou podporu organizacím, které do burzy nepostoupily.

Neziskovky z Chrudimska dostaly bezmála 400 tisíc korun!

Chrudimskou burzu hostilo opět Multifunkční centrum Hlinsko. Před 11 donátory prezentovalo své projektové záměry 7 neziskovek a 3 organizace si převzaly Divokou kartu.

Spolek Amalthea pomůže dětem se zapojením do mediace, aby lépe zvládaly rozchod rodičů. Zmírní tím tak negativní dopady tohoto obtížného období. Lidem bez přístřeší se věnuje organizace SOPRE CR. Díky získaným finančním prostředkům zkvalitní prostředí ve společenské místnosti Nízkoprahového denního centra, které je pro lidi bez domova nejen místem pro setkávání, ale zároveň i obývacím pokojem. Hlavním záměrem spolku Krůčky pro Eričku je pomoci vrátit malou Eriku do běžného života. Ta se narodila jako zdravé miminko, ale po očkování se přestala hýbat. Finance pomohou Erice zaplatit lázeňský pobyt na Slovensku, který jí velmi pomáhá.

Mnoho pacientů preferuje možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí, obklopeni svými blízkými a rodinou. Pro tyto pacienty je určena domácí hospicová péče Farní charity Chrudim. Zaměstnanci charity se potřebují rychle a spolehlivě dostat do odlehlejších míst, a to i v zimním období. K tomu jim pomůže zakoupení vybaveného automobilu s pohonem všech kol. Účelem projektu Oblastního spolku Českého červeného kříže Chrudim je pořídit automatizované externí defibrilátory, které mohou zachránit lidský život a umístit je na veřejně dostupná místa.

Spolek s názvem Díky fotbalu chce děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin motivovat ke sportu, k radosti ze hry, k týmovému duchu a k smysluplnému trávení volného času. Poslední představila svůj projekt organizace Fokus Vysočina, která chce zapojit lidi s duševními problémy z Hlinecka do běžného života. Společně s dobrovolníky jim pomohou s náplní volného času, aby se naučili, že i s nemocí se dá naplno žít.

Pět donátorů udělilo Divoké karty třem projektům i bez prezentace. Získaly je organizace – Středisko rané péče v Pardubicích, Péče o duševní zdraví a spolek Boii. „Jsem rád, že jsme se mohli sejít naživo. Znovu jsme si s ostatními donátory rozšířili obzory o tom, co neziskovky dělají a hlavně jak to dělají po koronavirové pandemii,“ shrnul na závěr chrudimské burzy jeden z donátorů Otakar Klepárník, jednatel společnosti MEDESA a dodal: „Je důležité, abychom přímou vzájemnou spoluprací a pomocí budovali pevnější a odolnější společenství a burza k tomu přispívá.“

Na podzim letošního roku se uskuteční ještě dvě Burzy filantropie, a to 6. října pro okres Ústí nad Orlicí a 20. října pro okres Svitavy. Burzu od roku 2012 pořádá Koalice nevládek Pardubicka, spolek neziskových organizací, ve spolupráci s Pardubickým krajem. Doteď bylo podpořeno 378 veřejně prospěšných projektů v celkové hodnotě dosahující bezmála 13,5 milionu korun. Více o podpořených projektech naleznete na www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj.