Nezisková organizace Dům tří přání představila novou pobytovou krizovou službu pro děti

  • 29. 06. 2022
Nezisková organizace Dům tří přání představila novou pobytovou krizovou službu pro děti

Praha, 22. června 2022 – Nezisková organizace Dům tří přání, která se více než 20 let zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích, představila unikátní pobytovou krizovou službu pro děti a dospívající, kterou bude jako jediná organizace v ČR od července pilotně poskytovat v Domě Přemysla Pittra v Praze 6 – Ruzyni. Zařízení tak kombinuje všechny formy krizové pomoci – ambulantní, terénní a pobytovou.

Dům Přemysla Pittra pro děti, který nese jméno významného kazatele a sociálního pedagoga Přemysla Pittra, byl prvním zařízením, které organizace Dům tří přání začala před dvaceti lety provozovat. Vznikl jako krátkodobé azylové zařízení, později se proměnil na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Umístěny zde byly děti, které se ocitly v ohrožení, a nemohly proto setrvávat ve svém přirozeném prostředí, případně nebyl nikdo, kdo by se o ně postaral.

Od července se Dům Přemysla Pittra mění na krizové zařízení poskytující krizovou pomoc v pobytové formě. Cílem služby je poskytnout na přechodnou dobu bezpečný prostor pro děti od 12 let a mladistvé, pomoci jim překonat akutní krizi a řešit spolu s nimi náročné životní situace, které nejsou děti schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci své rodiny v prostředí domova.

Centrum v Domě Přemysla Pittra pro děti klientům zajistí ubytování a stravu (zpravidla na maximálně 4 týdny) a poskytne dětem pravidelnou podporu ve formě krizové intervence a skupinových programů. Nedílnou součástí služby je zapojení rodičů nebo pečujících osob do spolupráce, společné hledání uspokojivého řešení vzniklé situace a podpora rodin při vytváření vhodných podmínek pro návrat domů. Po překonání krize pracovníci Domu Přemysla Pittra zprostředkují dětem a rodinám následnou odbornou terapeutickou pomoc, převážně díky úzké spolupráci s ostatními centry organizace Dům tří přání.

„Ke změně služby nás vedla zvýšená poptávka klientů po krizové pomoci pro děti a zejména pro dospívající. V praxi pozorujeme nárůst počtu dětských klientů, kteří nejsou vysloveně ohroženi ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí, ale v domácím prostředí jim není dobře, potýkají se s psychickými potížemi, ale současně například již nepatří do hospitalizace na psychiatrii. Jsou někde mezi,“ přibližuje přerod služby Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání.

„Při tvorbě této služby jsme vyšli z našich dlouholetých zkušeností a také jsme spolupracovali s peer konzultanty, kteří mají bohaté zkušenosti například s hospitalizacemi na dětské psychiatrii. Očekáváme, že se na krizové lůžko dostanou například děti, které jsou po hospitalizaci na psychiatrii, či dospívající, kteří se necítí dobře doma, nemají zde zatím dostatečnou podporu, okolí jim nerozumí. Současně jde o starší děti a dospívající, které už o sobě mohou částečně rozhodovat samy. Dům tří přání současně realizuje v Praze zatím jediné Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty ohrožené v oblasti duševního zdraví. Proto předpokládáme, že část klientů bude spolupracovat také s tímto centrem. Na druhou stranu je pobyt na krizovém lůžku sociální služba, nenahrazuje jiné formy pomoci a zejména nejde o hospitalizaci. Inovativní služba mohla vzniknout díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy, který zajišťuje kompletní financování služby. Bez toho by nebylo možné službu realizovat,“ uzavírá Flemrová.

„Poskytujeme dětem pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání krize a pracujeme na stabilizaci psychického a emočního stavu dítěte. Při práci hledáme a posilujeme vlastní zdroje dítěte, nabízíme konstruktivní podporu v konkrétním problému, poskytujeme bezpečný prostor pro ventilaci emocí. S dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí). Intenzivně zapojujeme do spolupráce rodiče či pečující osoby, neboť jsme si vědomi jejich zásadní role v životě dítěte,“ vysvětluje způsob práce s klienty Veronika Vejvodová, vedoucí služby a krizová interventka. „Služba je poskytována bezplatně a je určena dětem a dospívajícím nad 12 let,“ dodává Vejvodová.

O organizaci Dům tří přání, z.ú.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která od roku 2001 poskytuje všestrannou pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích. Primárním cílem organizace je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují, proto pracovníci při řešení situace dítěte pracují s celou rodinou. Tým je složený z odborníků ze sociálních, psychologických, pedagogických i zdravotnických profesí, kteří spolu úzce spolupracují v komplexně provázaných službách napříč jednotlivými centry: Centrum pro rodiny Delta, Centrum rodinné terapie Horizont, Centrum pro děti Mezipatro, Dům Přemysla Pittra pro děti a Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha. www.dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti se nachází na okraji města v běžné zástavbě v domě se zahradou. Klienti mají kromě samostatných pokojů k dispozici jídelnu, společnou místnost, místnost pro skupinové aktivity, konzultovny a studovnu. Zahradu lze využít k pohybovým aktivitám.

Adresa zařízení: Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně