Nezisková organizace Dům tří přání otevřela v Praze 7 multidisciplinární centrum pro děti a mladistvé s potížemi v oblasti duševního zdraví. Řeší zde úzkosti, deprese i sebepoškozování

  • 13. 09. 2022
Nezisková organizace Dům tří přání otevřela v Praze 7 multidisciplinární centrum pro děti a mladistvé s potížemi v oblasti duševního zdraví. Řeší zde úzkosti, deprese i sebepoškozování

Praha, 13. září 2022 – Nezisková organizace Dům tří přání, která se více než 20 let zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích, slavnostně otevřela Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha. Jedná se o jedinou zdravotně-sociální službu tohoto druhu v Praze a třetí v České republice. Vznik inovativní služby umožnil projekt financovaný MZ ČR a významně se na vzniku centra finančně podílel také Magistrát hl. m. Prahy. Centrum se nachází na adrese Korunovační 103/6 v Praze 7 – Bubenči.

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha poskytuje klientům a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví. Unikátní služba pomáhá mladým lidem předcházet rozvoji duševního onemocnění, zvyšuje kvalitu života dětí s již diagnostikovaným duševním onemocněním nebo podporuje zotavení dětí po hospitalizaci na psychiatrii a také usnadňuje rodičům porozumět psychickému stavu dítěte. Tím přispívá ke zmírnění ohrožení budoucího vývoje dětí a mladých lidí v oblasti duševního zdraví.

„Během pilotního provozu se potvrdilo, že komplexnost služby, která poskytuje nejen sociální podporu, ale i zdravotní péči, je v oblasti duševního zdraví dětí velmi potřebná. Navíc je služba s ohledem na vzrůstající počet klientů cílové skupiny a nedostatek dětských psychiatrů a psychologů velmi vyhledávaná. Nejčastějšími důvody vstupu do služby jsou úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování či sebevražedné tendence. U velké většiny našich klientů došlo k propuknutí či prohloubení duševního onemocnění v období pandemie, která velmi zatížila psychický stav dětí,“ vysvětluje Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání.

„V Praze chápeme, že multidisciplinarita specializovaných Center duševního zdraví stojí v základu efektivní psychiatrické péče. V pilotním režimu otestovaná služba by velmi chyběla, proto jsme se rozhodli tento unikátní tým pečující o duševní zdraví dětí a mladých lidí dále rozvíjet. Během příštích let by navíc měly vzniknout další takovéto týmy,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Výjimečnost multidisciplinárního týmu spočívá nejen v propojení odborníků ze zdravotnické a sociální oblasti, ale také v komplexním zapojení rodiny či školy do případu dítěte. V týmu působí v úzké a provázané spolupráci zdravotní i sociální profese jako jsou dětský psychiatr, psycholog, psychiatrické zdravotní sestry, sociální pracovníci, speciální pedagogové a rodinný poradce. Služba je poskytována bezplatně pro dětské klienty s trvalým bydlištěm v Praze, hrazena bude z veřejného zdravotního pojištění, dotací a grantů. Na Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty se mohou obracet odborní pracovníci ze sociálních služeb, zdravotnických služeb, ale i školy nebo sami rodiče.

„Těší nás, že zastupitelé hlavního města stojí o rozvoj multidisciplinárních týmů v oblasti péče o duševní zdraví a že díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva zdravotnictví bude zajištěna realizace této inovativní a potřebné služby. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Nadaci ČEZ a Československé obchodní bance, která realizuje program ČSOB pomáhá regionům, díky jejichž finanční podpoře jsme mohli prostory Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty dovybavit,“ uzavírá Flemrová.

O organizaci Dům tří přání, z.ú.

Dům tří přání, z.ú., je nestátní nezisková organizace, která od roku 2001 poskytuje všestrannou pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích. Primárním cílem organizace je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují, proto pracovníci při řešení situace dítěte pracují s celou rodinou. Tým je složený z odborníků ze sociálních, psychologických, pedagogických i zdravotnických profesí, kteří spolu úzce spolupracují v komplexně provázaných službách napříč jednotlivými centry: Centrum pro rodiny Delta, Centrum rodinné terapie Horizont, Centrum pro děti Mezipatro, Dům Přemysla Pittra pro děti a Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha. www.dumtriprani.cz