Nezisková organizace Dům tří přání má novou vizuální identitu

  • 02. 06. 2021
Nezisková organizace Dům tří přání má novou vizuální identitu

Nezisková organizace Dům tří přání, která se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích, představila veřejnosti svou novou vizuální identitu. Tu navrhla a zpracovala agentura Boomerang Communication. Z více než sedmi návrhů vybíralo vedení organizace, správní rada a odborní pracovníci. Vizuální identitu organizace mění symbolicky v roce 20. výročí svého založení.

Více než rok probíhal výběr nové vizuální identity neziskové organizace Dům tří přání. Vítězný styl od agentury Boomerang Communication pracuje se symbolem pastelek v pestré, hravé a moderní podobě, kterou doplňuje nový headline organizace: Vracíme dětem barvy do života. „Ke změně loga organizace dospěla ve chvíli, kdy se začal měnit náš styl komunikace s veřejností. Původní logo se dlouho systematicky nerozvíjelo, nakonec zůstalo nefunkční,“ vysvětluje důvod ke změně ředitelka organizace Miroslava Flemrová. V průběhu 14 měsíců představila agentura organizaci postupně 8 návrhů, které hodnotilo vedení, správní rada a odborní pracovníci. Jednotlivé návrhy se postupně vyvíjely a reagovaly na požadavky organizace. Vítězný návrh byl až ten osmý. „Dlouho jsme hledali míru a tu správnou kombinaci originality, otevřenosti a profesionality. Museli jsme se ptát komu, co a jak chceme říct. Nechtěli jsme jít jednoduchými cestami dětských obrázků, chtěli jsme logo pro dospělou organizaci. V našem zadání byla čitelnost pro děti a srozumitelnost pro laiky,“ popisuje požadavky organizace a proces vizuální změny Flemrová.

„V zadání organizace bylo opustit stávající logotyp a s ním zcela změnit i celou komunikaci Domu tří přání. Naším cílem tak bylo na základě ideové specifikace Domu tří přání vytvořit jednoduché, moderní logo, které bude pozitivně vnímané napříč cílovými skupinami Domu tří přání a celou organizací,“ vysvětluje přístup k tvorbě nového logotypu Domu tří přání Eva Kuldová z agentury Boomerang. Vítězný návrh oslovil hodnotitele kombinací výrazného, moderního a současně hravého zpracování, které překračuje mantinely formálního zpracování a nabízí velký potenciál pro komunikaci s veřejností. „Opustili jsme barvy, tvarosloví i grafický symbol a vytvořili unikátní logotyp, který je kombinací svěžího a dobře zapamatovatelného stylu. Zároveň je pragmatický a nesklouzává k infantilnosti či sentimentu, který se v souvislosti s dětskou tématikou nabízí,“ popisuje nový logotyp neziskové organizace Dům tří přání Kuldová. Barevnost nového vizuálního stylu Domu tří přání se odráží zejména v nových propagačních materiálech organizace. Ty jsou navržené tak, aby oslovily širokou laickou veřejnost, spolupracující organizace, partnery a zejména klienty.

„Výslednou unikátní barevnost bych chtěla skutečně vyzdvihnout. Plně se rozehrává v celé nové komunikaci Domu tří přání, je velmi optimistická a podtrhuje ji reklamní claim: Vracíme dětem barvy do života. Věřím, že se nám podařilo vytvořit skutečně funkční vizuální styl, který tady bude zase alespoň 20 let,“ dodává za agenturu Boomerang Eva Kuldová. Agentura Boomerang Communication podporuje neziskovou organizaci Dům tří přání pravidelně od jejího založení, zpracovává její Výroční zprávy a v poslední době spolupracuje i při zpracování dílčích propagačních materiálů Domu tří přání. Bylo proto logické se i s úkolem nového vizuálního stylu obrátit na agenturu Boomerang. „Je především zásluhou agentury Boomerang, že jsme celý proces vizuální změny v půlce nevzdali. Výsledný návrh má nezaměnitelnou funkční podobu, která nás prezentuje jako profesionální, moderní, a přece hodnotově stále stejně na děti zaměřenou organizaci,“ uzavírá Miroslava Flemrová, ředitelka neziskové organizace Dům tří přání.

Dům tří přání, z.ú.

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Primárním cílem organizace je podpořit bezpečné rodinné výchovné prostředí, současně se zaměřuje na rodiny v rozvodových řízeních či rodiny, které se potýkají s duševním onemocněním jednoho z členů rodiny. V únoru 2020 představila organizace online projekt s názvem Mapa ohroženého dítěte, který stále pomáhá dětem a jejich rodinám. V roce 2020 se také aktivně zapojila do reformy péče o duševní zdraví a spustila ve spolupráci s Mamadů s.r.o. a MZČR pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro děti a adolescenty ohrožené duševním onemocněním. Organizace má pět center a nové moderní zázemí na pražském Smíchově. Na podzim 2021 oslaví organizace 20. výročí svého založení.

BOOMERANG COMMUNICATION, s. r. o.

BOOMERANG COMMUNICATION je přední česká agentura, která se zaměřuje na budování značek, vydávání firemních médií a vytváření reklamních kampaní na klíč.