Nevysvětluj, ukazuj

  • 03. 10. 2014
Nevysvětluj, ukazuj
Komunikace pomocí obrázků je jedním z možných komunikačních prostředků lidí se sluchovým postižením. V rámci 3. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se uskutečnil workshop s názvem „Nevysvětluj, ukazuj“, zaměřený na komunikaci pomocí obrázků.

Komunikace pomocí obrázků je jedním z možných komunikačních prostředků lidí se sluchovým postižením. V rámci 3. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se uskutečnil workshop s názvem „Nevysvětluj, ukazuj“, zaměřený na komunikaci pomocí obrázků. Workshop se konal 23.9 2014 v prostorách Era svět na Jungmannově nám. v Praze 1, jeho organizátorem byla nezisková organizace ORBI PONTES, lektorem byl pan Michal Andera ze společnosti Clarity-lab, která se zaměřuje na vzdělávání v komunikačních dovednostech.

Vizuální komunikaci zvládne každý

Komunikovat pomocí obrázků je přirozené, tuto činnost zvládne každý. Příkladem jsou nám malé děti, které většinou moc kreslit neumí. Michal Andera ze společnosti Clarity-lab k tomu dodává: „Mnoho dospělých lidí se vyhýbá tomuto komunikačnímu prostředku, protože se stydí za své malířské umění. Děti používají obrázky jako prostředek komunikace a vůbec je nenapadne otázka, zda umí kreslit nebo ne, snad každé dítě si myslí, že je druhým Picassem.“ A dále vysvětluje: „Vizuální komunikace je snadná, člověk nemusí být zdatným malířem. Pro použití vizuální komunikace stačí umět nakreslit pět jednoduchých tvarů, ze kterých jsou složeny všechny obrázky. Mezi tyto tvary patří čtverec, trojúhelník, kruh, pěticípá hvězda a flek.“ Svůj výklad doplnil příklady.

Obrázky pro usnadnění komunikace

Vizuální komunikace usnadňuje porozumění, odpadá dlouhé vysvětlování, které je mnohdy nudné a při němž může často dojít k nesprávnému pochopení. Některé firmy se řídí heslem „Když to nedokážeš nakreslit, neříkej to“. Vizuální komunikace je stručná a názorná, vylučuje možnost nesprávného porozumění. Vizuální komunikace je využívána i v běžném životě, např. jedním z vizuálních komunikačních prostředků jsou mapy.

Vizuální komunikace je také jedním z významných komunikačních prostředků pro lidi se sluchovým postižením. Pomocí vizuální komunikace lze vyjádřit všechno, např. emoce se dají vyjádřit pomocí obrázku panáčka, který je v určité situaci. Vizuální komunikace je pro svoji jednoduchost a názornost srozumitelná.

 

 

Co jsem si odnesla z workshopu

Na workshopu jsem měla možnost poznat, že vizuální komunikace je mostem mezi lidmi. Na začátku workshopu jsme se rozdělili do dvojic a nakreslili jsme vzájemně svůj portrét. Uvědomila jsem si, že nás tato zdánlivá maličkost nesmírně sblížila, měla jsem pocit, jako bych znala spoluúčastníka workshopu, jehož portrét jsem nakreslila. Komunikace mezi námi probíhala, jako kdybychom se znali delší dobu, a přitom jsme se viděli poprvé v životě.

Na dalším úkolu, při kterém jsme se rozdělili do několika skupin, jsem plně pochopila úžasné možnosti vizuální komunikace, i skutečnost, že podmínkou jejího používání není být dobrým malířem. Každá skupina měla za úkol nakreslit nějaký návod, úkolem naší skupiny bylo nakreslit návod na výrobu hamburgerů. I člověk, který by předtím o hamburgerech a jejich přípravě nic nevěděl, by byl schopen podle námi vytvořeného návodu připravit hamburger. Když každá skupina ukázala svůj vizuální návod a slovy vysvětlila jeho popis, uvědomila jsem si velký rozdíl mezi vizuálním návodem a textovým nebo slovním návodem. Vizuální návod se vyhne složitému a obsáhlému vysvětlování postupu, který navíc není srozumitelný pro každého.

Vizuální komunikace je komunikačním prostředkem budoucnosti, který velmi účinně zbourá komunikační bariéry mezi lidmi s postižením sluchu a jejich okolím. A tím jim pomůže zlepšit jejich život a zvýšit jeho kvalitu.

Autorka: Evžena Janovská