Návrh zdravotního výboru poškodí tisícovky pacientů v ČR

  • 14. 05. 2021
Návrh zdravotního výboru poškodí tisícovky pacientů v ČR

Praha, 14. května: Pacienti s tzv. nemocí motýlích křídel, lidé s Alzeheimerem nebo onkologičtí pacienti mohou již brzy přijít o své zastoupení v jednáních s ministerstvem nebo pojišťovnami. Důvodem je návrh, který ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím poslanecké iniciativy vložilo do projednávané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle něj mají být pacientskou organizací výhradně spolky, vyloučeno je naopak 14 současných zavedených pacientských organizací s právní formou obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu.

Návrhy, které chtějí do chystané novely vrátit rovný přístup, včera na jednání sněmovního Výboru pro zdravotnictví poslanci z vládních řad odmítli a výbor doporučil schválit původní ministerský návrh.

„Rozhodnutím jsme rozladění. Poslance vládních stran nepřesvědčily ani věcné argumenty, ani názory právních expertů. Pokud návrh projde v nezměněné podobě, bezdůvodně to poškodí dobře pracující pacientské organizace a výrazně oslabí jejich možnosti podílet se na spolupráci s veřejnými subjekty, ale i soukromými dárci. Paradoxně, pacientskou organizací bude moci být spolek o třech členech, vyloučeny naopak budou třeba Debra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, Popálky, Veronica nebo Česká alzheimerovská společnost. Tedy zavedené organizace, které dohromady zastupují tisícovky pacientů a jsou plně transparentní,“ upozorňuje Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, jejíž součástí jsou i organizace zastupující pacienty.

Ten současně vysvětluje, že ze strany ministerstva nezazněl žádný pádný argument, proč trvá na vyloučení těchto organizací ze skupiny subjektů hájících práva pacientů. A na dopis asociace ministr zdravotnictví neodpověděl. „O důvodech tlaku ministerstva na přijetí spolkové úpravy můžeme jen spekulovat. Každopádně účast pacientů na řízení organizace může třeba obecně prospěšná společnost zajistit stejně dobře jako spolek. Není také pravda, že je třeba vyjít vstříc evropské úpravě. Již dnes jsou obecně prospěšné společnosti a ústavy zapojeny v mezinárodních pacientských sítích a nikdo jejich postavení nezpochybňuje. Až nyní ministerstvo zdravotnictví,“ dodává Šedivý.

Pacientské organizace se podle jeho slov nevzdávají, a i díky široké podpoře pacientů, které zastupují a hájí, se znovu obrátí na všechny parlamentní strany a premiéra Babiše s apelem, aby ve finálním hlasování podpořili některý z návrhů, který je pomůže zachránit.

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je všeoborovou střešní asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružuje více než 110 neziskových organizací servisního typu, které poskytují veřejně prospěšné služby. Přes šedesát procent členské základny jsou poskytovatelé sociálních služeb. V rámci AVPO ČR pracují odborné sekce sociálních a zdravotních služeb a pacientských organizací. AVPO ČR je správcem Značky spolehlivosti a zveřejnuje seznam prověřených organizací (www.znacka-spolehlivosti.cz; www.proverene-neziskovky.cz). V současné době asociace usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním. V minulosti se asociace zasloužila o prosazení novely daně z příjmu, která dočasně umožňuje soukromým dárcům snížit jejich daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % daňového základu.