Návrh MŠMT na změnu fungování asistentů pedagogů v základních školách opomíjí individuální podporu konkrétním dětem

  • 19. 06. 2023
Návrh MŠMT na změnu fungování asistentů pedagogů v základních školách opomíjí individuální podporu konkrétním dětem

Praha, 16. června 2023 - Spolu, z. s. organizace, která se zabývá začleňováním dětí s potřebou vzdělávací podpory ve školách, se zúčastnila kulatého stolu organizace SKAV a EDUin na téma „Jak institucionalizovat pozici asistenta pedagoga dobře?“. Spolu, z. s. reprezentovala právnička Veronika Doležilová, mezi ostatními panelisty byli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace pracovníků SPC, neziskové organizace Society for All, Kanceláře veřejného ochránce práv, Učitelské platformy či zřizovatelů a ředitelů škol.

Návrh na změnu školského zákona z října 2022 počítá s tím, že asistenti pedagoga nemají být podpůrným opatřením v běžných základních školách a školních družinách. A to přesto, že zákon nadále právní nárok dětí na podpůrné opatření asistent pedagoga v potřebném rozsahu dle individuálních potřeb dětí zachovává. Nově mají být asistenti pedagoga financovaní jako plošné opatření přímo v rozpočtech škol. ”Plošné opatření však z podstaty věci nemůže nahradit opatření individuální, které je adresné a přesné. Na asistenta pedagoga jako plošné opatření, který by měl pokrývat i individuální potřeby dětí, proto bude potřeba ve výsledku i více peněz. Stát tedy rozhodně neušetří,“ komentuje navrženou změnu Veronika Doležilová, právnička Spolu, z. s. O přidělení asistenta pedagoga dětem bude ve skutečnosti rozhodovat ředitel školy dle svého uvážení a v závislosti na množství peněz, které bude aktuálně mít, přestože bude znát z Doporučení poradny nebo speciálního pedagogického centra skutečnou potřebu jednotlivých dětí.

Zástupci MŠMT na kulatém stole připustili, že navržené parametry v rámci plánované institucionalizace asistentů pedagoga na běžných základních školách a školních družinách je zapotřebí ještě přepočítat. MŠMT je prý otevřeno i debatě o nastavení individualizované podpory pro děti, kterým plošné opatření asistenta pedagoga stačit nebude. Právě potřebu mít asistenta pedagoga i nadále jako individuální podporu pro konkrétní děti zdůrazňují kromě expertů i samotné školy: "Institucionalizace asistenta pedagoga je krok správným směrem. Pojďme ho ale nejdříve ze všeho nejdříve ukotvit pro ty děti, které ho skutečně potřebují," apeluje na ministerstvo ředitel ZŠ Vejprty Tomáš Kluc.

Omezení asistenta pedagoga již přitom známe ze speciálního školství, kde to způsobuje řadu problémů. Od ledna 2020 nemají děti ve speciálním školství nárok na celou řadu podpůrných opatření, včetně asistenta pedagoga. Toto omezení nejenže zhoršuje jejich vzdělávání, ale je také v rozporu se školským a antidiskriminačním zákonem. Individuální úprava má být závislá na potřebách každého dítěte v jeho škole, bez ohledu na to, zda jde o tzv. školu běžnou, nebo speciální. Smyslem podpůrných opatření je zajistit podporu všem dětem, které ji potřebují, a to bez ohledu na typ školy, ve které jsou vzdělávány.

Podle stanovisek odborné veřejnosti novela plošně sníží počet úvazků asistentů pedagoga. Nejvíce postiženy budou školy, které jsou otevřené přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a nevejdou se tedy “do průměru”. Ve změně hraje velkou roli i velikost školy. Podle modelových výpočtů organizace Society for All dopadne změna nejvíce na malé školy, které přijdou až o 76 % současných úvazků asistentů pedagoga.

“Podporujeme zavedení asistenta pedagoga jako nedílnou součást škol. Je ale bezpodmínečně nutné současně zachovat asistenta pedagoga i v podobě individuální podpory. V případě běžných základních škol a školních družin je zapotřebí, aby asistent pedagoga jako plošné a individuální opatření fungovala souběžně,” doplňuje Veronika Doležilová ze Spolu, z. s.

„Nelze akceptovat, že by dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla poskytována individualizovaná podpora, kterou potřebují. Proto se projekt Pomozte dětem stal partnerem Spolu, z. s. a podporuje jeho aktivity ve prospěch znevýhodněných dětí a k ochraně jejich základních práv,” dodává Taťána Plecháčková, ředitelka NROS.

O Spolu, z. s.:

Ve Spolu věříme, že kvalita vzdělání hraje jednu z klíčových rolí v dalším životě každého z nás. Proto usilujeme o to, aby všechny děti – bez ohledu na svou aktuální životní situaci, nebo vzdělávací potřeby – měly možnost maximálně naplnit svůj vzdělávací potenciál a zvýšit tak své šance na úspěšný a spokojený život ve většinové společnosti.