Nakladatelství Portál - informace o novinkách

  • 19. 11. 2015
Nakladatelství Portál - informace o novinkách
Informace o novinkách nakladatelství Portál, besedě ke knize Aby dobro neškodilo a křtu knihy Dítě se sluchovým postižením v MŠ

Šimon Pánek Aby dobro neškodilo
Rozhovor s Davidem Klimešem
Rozhovor zachycuje proměny a vývoj humanitární pomoci z různých životních perspektiv Šimona Pánka – od studenta pořádajícího sbírku pro Arménii v roce 1988 přes vznik Nadace Lidových novin až po profesionální pomoc prostřednictvím Člověka v tísni. Jako řídící manažer Člověka v tísni nyní musí zvažovat další vývoj organizace, nové možnosti financování, nové oblasti pomoci i neustálé vyvažování mezi idealismem dobrovolníků a firemní kulturou. Stranou nezůstává ani jeho angažmá ve veřejném životě. Kniha reflektuje nejen jeho vůdčí postavení mezi studenty během roku 1989, ale především jeho opakované návraty k politice, které však dosud nikdy neskončily kandidaturou na politickou funkci.
brož., 212 s., 299 Kč
Ukázka z knihy
Titul vyjde také jako e-kniha.
Srdečně Vás zveme na besedu ke knize, která proběhne 7. prosince v 17.30 hod. v Divadle Metro v Praze.

 Elisabeth Kübler-Ross O smrti a umírání
Co by se lidé měli naučit od umírajících
O smrti a umírání je jednou z nejslavnějších psychologických studií konce 20. století, jíž bylo odtabuizováno téma smrti. Jde o autorčinu „vlajkovou loď“, v níž se snaží přinést informace, na jejichž základě lze zkvalitnit péči o terminálně nemocné. V knize autorka poprvé představila svůj slavný pětistupňový model vyrovnávání se smrtí (a později jakoukoli tragickou životní událostí), který zahrnuje popírání, zlost, smlouvání, depresi a akceptaci. Na příkladu rozhovorů autorka ukazuje, jak zážitek blížící se smrti ovlivňuje pacienta, profesionály, kteří s ním pracují, i jeho rodinu, přičemž všem se snaží přinést naději, smíření a klid mysli.
brož., 320 s., 449 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také tituly Čeho před smrtí nejvíc litujeme, Čtyři klíče k životu a Jak mluvit s dětmi o smrti.

 Oldřich Matoušek a kol. Děti a rodiče v rozvodu
Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny
Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, advokátům, soudcům, soudním znalcům, mediátorům, manželským poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést informace o možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci. Snaží se přispět k vyjasnění kompetencí zúčastněných profesionálů a nastínit způsoby, jakými by mohli spolupracovat. Charakterizuje intervence jednotlivých profesí do rozvodové situace a ukazuje příklady dobré praxe. Nastiňuje také možný vývoj v oblasti spolupráce profesionálů s rodiči a dětmi, kteří procházejí rozvodem.
brož., 256 s., 425 Kč
Ukázka z knihy
Doporučujeme také tituly Střídavá péče, Když se rodiče rozvádějí

Milan Valenta a kol. Slovník speciální pedagogiky
Speciální pedagogika je obor neustále se vyvíjející a k pochopení problematiky je třeba dobře se orientovat v rozsáhlé terminologii, která přesahuje obecné pedagogické názvosloví. Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy jsou doplněny terminologickými ekvivalenty v angličtině a němčině. Knihu využijí zájemci o obor speciální pedagogiky, učitelé a studenti běžného učitelství, kteří si chtějí rozšířit povědomí o speciální pedagogice.
váz., 320 s., 559 Kč
Ukázka z knihy
Doporučujeme také další knihu autorského kolektivu Přehled speciální pedagogiky. 

Iva Jungwirthová Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ
Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy.
Autorka vysvětluje, co s sebou nese vada sluchu, provází čtenáře přehledem pomůcek, které děti s vadou sluchu používají, a podrobně rozebírá výchovně-vzdělávací proces ve škole. Zdůrazňuje důležitost komunikace školy s rodiči a také s odborníky, provádí čtenáře možnostmi, které dává současná legislativa, a nabízí zkušenosti a návody z praxe.
brož., 192 s., 329 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také tituly Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením a Sluchové postižení

Srdečně Vás zveme na prezentaci knihy, která proběhne 25. listopadu v 17. hodin v Tiché Kavárně v Praze.