Nakladatelství Portál - informace o novinkách

  • 31. 08. 2015
Nakladatelství Portál - informace o novinkách
Klinická psychologie a nová řada Portálu - Populárně naučná literatura

Bohumila Baštecká, Jan Mach a kol.

Klinická psychologie

Učebnice uvádí čtenáře do souvislostí kontinua zdraví, nemoci a postižení i bio-psycho-sociálně-spirituální perspektivy a předkládá mu kulturně, metodologicky a eticky kompetentní pohled na to, čemu v těchto souvislostech v současné době v psychologii věříme. Kniha vymezuje profesi klinické psychologie, zachycuje vývoj klinické psychologie, věnuje se kontextům klinické psychologie. Vyrovnává se základními klinickopsychologickými přesvědčeními a pojmy, jako je životní styl, intrapsychický konflikt, životní události, stres a imunita, alexitymie, emoční krize aj.

váz., 760 s., 1069 Kč

Ukázka z knihy

Doporučujeme také další titul k tématu Bohumily Baštecké Klinická psychologie v praxi.

 

Představujeme Vám zároveň novou řadu Portálu – Populárně naučná literatura

Nová řada Portálu se obrací k těm čtenářům, které zajímají naše tradiční témata z psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších oborů, ale nemají chuť pouštět se do odborných nebo profesně zaměřených knih. V řadě populárně naučné literatury proto najdou čtivě a srozumitelně napsané knihy uznávaných domácích i zahraničních autorů, kteří umějí podat své téma s nadhledem a přístupně, aniž by však sklouzli k povrchnosti nebo senzačnosti. Publikace z této řady proto osloví nejen poučenou laickou veřejnost, ale i studenty a odborníky, pro něž budou zajímavým zpestřením jejich studia nebo profesního rozvoje.

Prvním titulem nové řady je kniha Na Freuda já nemám čas, doktore

 

Miroslav Orel

Na Freuda já nemám čas, doktore

Cílem knihy je zpřístupnit zajímavou a složitou oblast duševních nemocí, přispět k rozšíření poznání a zmenšení nejasností, které v mnoha ohledech duševní nemoci stále provázejí. Kniha seznamuje s nejzajímavějšími nebo nejčastějšími duševními poruchami. Každá duševní nemoc je vždy uvedena ilustrativním příběhem, který názorně demonstruje, jak daná porucha může vypadat, jaké může mít projevy a znaky. Poté následuje čtenářsky přístupný komentář shrnující hlavní znaky dané duševní nemoci a doporučený postup k jejímu řešení.

brož., 160 s., 249 Kč

Ukázka z knihy