Nakladatelství Portál

  • 04. 03. 2019
Nakladatelství Portál

Přinášíme nabídku novinek z nakladatelství Portál.

Lisá, Elena
Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů
Překlad: Hubáčková, Tereza
Nejnovější vědecké poznatky v oblasti diagnostiky transformované do potřeb praxe. Protože autorka popisuje vyhodnocování výsledků psychologických testů, i okolnosti, které ovlivňují hodnocení, s pomocí knihy diagnostiku realizuje i začátečník. Publikace se zabývá testováním inteligence, řídícího úsudku, temperamentu, psychologických typů a také temných stránek osobnosti.
Doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D., přednáší psychodiagnostiku dospělých na fakultě psychologie Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Na pozici konzultanta a HR manažera získala praktické zkušenosti s přípravou výběrových řízení, plánem rozvoje pracovníků a realizací dalších projektů v oblasti lidských zdrojů.
brož., 160 str., 269 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Projektivní metody v psychologické diagnostice , Citlivý pomocník , Týmová supervize

Vavrda, Vladimír
Otázky soudobé psychoanalýzy
Tradice a současnost
Psychoanalýza je tradičně chápána jako způsob léčby psychických poruch „na kanapi“. Takové pojetí je však neúměrně zúžené a nepřesné. Autor seznamuje čtenáře s jedním z rozhodujících směrů moderní psychoanalýzy, který je výsledkem „tiché revoluce“ 80. a 90. let 20. století. Koriguje některé tradiční, avšak mnohdy dávno překonané názory rozšířené nejen mezi laickou, ale i odbornou veřejností.
Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D., je psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog. Přednáší psychoterapii a lékařskou psychologii na LF UK a působí jako psychoterapeut v soukromé praxi.
brož., 264 str., 369 Kč
Vyjde také jako e-kniha
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Cyklus života , Komplexy , Jak si lidé hrají

Lorenz, Konrad
Takzvané zlo
Přírodní zákonitosti agrese
Překlad: Veselovská, Alena
Takzvané zlo je asi nejznámější a nejkontroverznější kniha Konrada Lorenze, který se v ní zabývá tématem agrese. Dílo neodmyslitelně patří ke klíčovým textům etologie. Podle autora je agrese v rámci jednoho živočišného druhu podstatně častější než ta mezidruhová.
Konrad Lorenz (1903–1989) byl rakouský zoolog, zakladatel etologie. Jeho výzkumy týkající se chování zvířat (např. ptáků a ryb) ale oblast studia zvířat přesáhly a lze z nich vyvodit četné závěry pro psychologii, sociologii a etiku. Za přínos pro biologii i pro poznání člověka byla autorovi v roce 1973 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.
brož., 320 str., 379 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Veřejné mínění , Psychologie davu , Vzpoura davů