Najděte si svoji neziskovku

  • 05. 06. 2018
Najděte si svoji neziskovku

S neziskovkami, které jsou u nás zaregistrované, se můžete seznámit zde. Pokud chcete vědět víc, některé neziskové organizace můžete navštívit alespoň virtuálně prostřednictvím videoprezentace nebo reportáže. Pokud se chcete rozhlédnout po svém okolí, mrkněte na mapy.

Bohužel nikde nenajdete kompletní seznamy neziskovek, chráněných dílen apod., ve kterých můžete vybírat potenciální příjemce Vaší pomoci. My jsme si alespoň vyžádali od MPSV seznam poskytovatelů sociálních služeb. Mezi nimi je více než 60% neziskových organizací (sociální služby poskytují i příspěvkové organizace nebo soukromé subjekty). Pokud se chcete "rozhlédnout" po okolí vašeho bydliště a zjistit, jací poskytovatelé sociálních služeb zde působí, zde je jejich přehled s odkazem na jednotlivé mapy:

Sociální poradenství

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Tísňová péče

Průvodcovské a předčitatelské služby

Podpora samostatného bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Týdenní stacionáře  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

Raná péče

Telefonická krizová pomoc

Tlumočnické služby

Azylové domy

Domy na půl cesty

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Intervenční centra

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Noclehárny

Služby následné péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terapeutické komunity

Terénní programy

Sociální rehabilitace

Více o registrovaných sociálních službách a další inspiraci naleznete zde.

PODPOŘIT MŮŽETE I PROJEKT BuduPomahat.cz
Chcete-li podpořit projekt BuduPomahat.cz, tak O NĚM MLUVTE, DOPORUČUJTE. Nebo nám napište o své podpoře neziskovek, o Vašich zkušenostech. Rádi zveřejníme článek na našem webu. Svým příběhem můžete inspirovat někoho dalšího. Protože POMÁHAT JE RADOST.