Nadání a dovednosti o.p.s. a projekt Roz(h)led

  • 19. 09. 2014
Nadání a dovednosti o.p.s. a projekt Roz(h)led
Je ti 15 - 19 let, jsi studentem/studentkou technického oboru a žiješ v dětském domově nebo pěstounské rodině? No skvělé, čti dál! Organizace "Nadání a Dovednosti, o.p.s." pro tebe přichystala projekt s názvem "Roz(h)led". Kromě tradičních aktivit, jako je workshop s kariérní poradkyní, exkurze, stínování, workshop “Nakopni svou kariéru” (CV a sebeprezentace) nebo streetartové aktivity s Ulicí dětem o.p.s., můžeš získat TELEFON nebo TABLET od Samsungu. Neváhej a podívej se zde: http://nadaniadovednosti.cz/rozhled.html

Je ti 15 - 19 let, jsi studentem/studentkou technického oboru a žiješ v dětském domově nebo pěstounské rodině? No skvělé, čti dál!
Organizace "Nadání a Dovednosti, o.p.s." pro tebe přichystala projekt s názvem "Roz(h)led". Kromě tradičních aktivit, jako je workshop s kariérní poradkyní, exkurze, stínování, workshop “Nakopni svou kariéru” (CV a sebeprezentace) nebo streetartové aktivity s Ulicí dětem o.p.s., můžeš získat TELEFON nebo TABLET od Samsungu.
Neváhej a podívej se zde:
http://nadaniadovednosti.cz/rozhled.html

Představte si, že se můžete vrátit v čase. Právě končíte základní školu a malujete si svou budoucí kariéru. Netíží vás hypotéka, starosti, jak zaplatíte účty, ani to, co si o vaší profesi pomyslí tchýně. Máte před sebou téměř nekonečně pestrou paletu možností. Můžete si vybrat cokoli. Nádherná představa, která může nejednoho úplně paralyzovat.

V období, kdy člověk teprve začíná hledat sám sebe, bývá nesmírně obtížné rozpoznat tu správnou cestu, zejména pokud si ani neumí představit, jaká povolání existují a co je vlastně jejich náplní.

Jestli vás tato představa ještě nevyvedla z rovnováhy, tak si k tomuto obrázku zkuste přidat ještě absenci fungujícího rodinného zázemí a nejedno hluboké trauma z dětství. Právě v takové situaci se totiž ocitá většina mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a pěstounských rodinách. Trh práce je pro ně příliš vzdálený a abstraktní pojem, nevěří, že by mohli v čemkoli užitečném vynikat a pokud vám rovnou nesdělí, že stejně jednou skončí na ulici, tak proč se obtěžovat s nějakou školou, tak mají představu pouze o tom, kolik by chtěli vydělávat, ale už ne o tom jak.

Tento palčivý problém se snaží řešit i nezisková organizace Nadáníadovednostio.p.s. Do svého projektu “Roz(h)led” zapojuje mladé lidi ve věku od 14 do 26 let, kteří žijí mimo svou biologickou rodinu, a pomáhá jim nasměrovat jejich kroky tak, aby mohli vést naplněný život v dospělosti. Každé kolo trvá zhruba tři až čtyři měsíce a je do něj zapojeno kolem dvaceti účastníků. Důležitější než kvantita je totiž kvalita a program “Roz(h)ledu” je vždy individuálně upravován podle potřeb všech zúčastněných.

Jak je tedy celý projekt koncipován? Jednotlivá kola otevírá úvodníseminář, což může na první pohled vypadat jako banální aktivita, ale ve skutečnosti je to naprosto zásadní událost. Jak říká ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s. Linda Hurdová: „To jaký dopad bude celý projekt na konkrétního účastníka mít, je ovlivněno zejména dobrovolností účasti a využitím příležitostí, které projekt nabízí. V pilotním kole jsme se například setkali s tím, že dětský domov přihlásil do projektu své svěřence, aniž by se jich zeptal, zda o to vůbec mají zájem. Jistě si sami dokážete představit, jak efektivní je práce s otráveným teenagerem. Proto věnujeme úvodní seminář představení projektu a nás samotných. Je pak na každém, jestli se rozhodne do projektu vstoupit nebo ne.”

Páteří “Roz(h)ledu” je individuální kariérovéporadenství. Do projektu jsou zařazena hned tři setkání. První z nich se zaměřuje na zmapování zájmů, vloh a silných i slabých stránek účastníků a vytipování vhodných povolání. Výstupem z něj je diagnostická myšlenková mapa, na jejímž základě jsou pro každého vybírány vhodné exkurze. Druhé setkání se věnuje reflexi těchto exkurzí, tipům pro tvorbu nebo úpravu životopisu a volbě prostředí pro stínování. Na závěrečném setkání je prostor pro dokončení životopisu, prodiskutování postřehů a dojmů ze stínování i rady a doporučení ohledně dalších kroků po skončení projektu.

Poznat, jak to vypadá v praxi přímo z první ruky, umožňují exkurze. Ty jsou organizovány pro menší skupinky podle zájmů jednotlivých účastníků. „Snažíme se, aby měl každý možnost poznat vybranou profesi v různých prostředích, proto do exkurzí zapojujeme jak velké nadnárodní firmy, tak menší podniky a neziskovou i státní sféru,” říká Linda Hurdová. Ještě intenzivnější verzí je potom samotné stínování, které probíhá většinou během jednoho pracovního dne, a stínující během něj doprovází vybraného pracovníka při jeho běžných pracovních činnostech.

Závěr projektu pak patří nejen závěrečnémusemináři, na kterém se podílí i Ulice dětem o.p.s., ale i workshopu “Nakopni svou kariéru”, který obsahuje praktické informace o vývoji trhu práce, formách zaměstnání, způsobech jak si o práci požádat a jak se poté připravit na příjímací řízení. Zatímco obsahovou náplní se obě tyto akce značně liší, jedno mají společné, nejde u nich zdaleka jen o faktickou stránku sdělení, ale spíš o osobnost a životní příběh lektorů. „Aby se z našich akcí nestaly jen další nezáživné přednášky, ze kterých si nikdo nic neodnese, je nejprve třeba získat zájem a důvěru posluchačů. Pokud má tedy lektor zkušenost s podobně krušným startem do života, může se pro mladé lidi, kteří se obávají toho, jestli obstojí, stát dobrým příkladem a tolik potřebnou inspirací,” vysvětluje Linda Hurdová.

Projekt “Roz(h)led” má pozitivní ohlasy u zúčastněných i jejich opatrovníků. „Průběh každého kola pečlivě vyhodnocujeme a na základě toho pak upravujeme náplň toho následujícího. Co bychom však rádi zlepšili, je dostupnost projektu. Zájem o něj evidujeme u dětských domovů i pěstounských rodin z celé České republiky, z finančních důvodů jsme však dosud mohli zapojit pouze zájemce z Prahy, středních Čech a jihočeského kraje.”

Od října se připravuje celé kolo Roz(h)ledu pro technicky orientované mladistvé, které finančně podpoří firma Samsung, takže pokud vás projekt zaujal, neváhejte a přihlaste se na webových stránkách
organizace -
www.nadaniadovednosti.cz - prostřednictvím přihlašovacího formuláře.