Nadačník umí propojit osoby se znevýhodněním s nadacemi a nadačními fondy

  • 10. 08. 2016
Nadačník umí propojit osoby se znevýhodněním s nadacemi a nadačními fondy
V polovině září bude spuštěn hotový webový portál Nadačník. Kdo se zaregistruje na již funkční mikrostránce do 1. 9., bude mít možnost získat výhodnější členství.

Informujeme o vzniku nového projektu, který realizuje Nadačník s.r.o. S případnými dotazy se obracejte na spojeni@nadacnik.cz.

 

Poslání Nadačníku

Budujeme službu pro lidi, kteří se nemají tak dobře jako my. Pomáháme jim žít plnohodnotněji, vrátit se do produktivního života. Jsme spojením čtyř subjektů, které se navzájem potřebují, ale nekomunikují spolu. Ohniskem je člověk v nepříznivé situaci, kterému nabízí základní pomoc sociální stát. Komerční služby a produkty by sice jednotlivci zkvalitnily život mnohonásobně více, ale on na ně nemá prostředky. Potřebné prostředky nabízejí nadace a nadační fondy. A když tyto 4 subjekty spojíme, vznikne nám Nadačník. Ctíme principy sociálního podnikání, proto:
Osobám s omezením (zdravotním, mentálním, sociálním) a jejich rodinám pomáháme získávat podporu (finanční/materiální) od nadací a nadačních fondů na potřeby, které nefinancuje/nedostatečně podporuje státní sociální politika.
Dáváme lidem s handicapy a jejich rodinám možnosti získávat prostředky na aktivity, pomůcky či vzdělání, které jim umožní snadnější zapojení do produktivního života/udržení se v něm.
Platba je filtrem mezi populací s omezením a jednotlivci, kteří chtějí svoji situaci řešit. Náš klient je odhodlaný svoji situaci řešit. Zpřístupnění aktuálních informací je za úplatu, přestože ke každé službě nabízíme návod a pomoc, jak docílit výsledku bez potřeby financí.
Vytváříme pracovní místa pro osoby se zhoršenými podmínkami na trhu práce.
Výhody Nadačníku: pracujeme v principech sociálního podnikání!

1. Nadace si lámou hlavu, jak oslovit klienta. Klient neví, jak oslovit nadace. Nadačník přináší revoluční řešení. Vše zjednodušil – spojuje nadace na jeden unikátní portál.

2. Vše je jednoduché – klient se přihlásí, založí si profil, JEDNOU vyplní přihlášku (nemusí stále dokola) a vybere si nadace přímo pro něj. Ušetří mu to hodně času a trpělivosti.

3. Dnes – klient neví, kde hledat X s Nadačníkem na webu vidí konkrétní nadační výzvy pro své omezení (stačí zadat své omezení = filtr).

4. On-line – odkudkoliv a kdykoliv (dnes max. seznam 10 web adres nadací od sociálního pracovníka)

5. Aktualizované informace (seznam nadací od soc. pracovníka v čase zastarává)

6. Sledujeme, kdy je nejbližší (termín) schvalování, který člověka (dle jeho omezení = filtr) zajímá – následně jej budeme informovat.

7. Upomínky – vyplnit profil (žádost) je jen část práce. Dotyčný pak musí sehnat potvrzení (lékař, škola, ...) – aby člověk nezapomněl, my ho budeme upozorňovat na to, co mu chybí a kde to má sehnat + má ke stažení vzory.

8. Ochutnávka = jedna žádost každý zdarma :)

9. Další info, které u nás najdou (ZDARMA).

10. Detailní, SROZUMITELNÝ popis toho, na jakou SOCIÁLNÍ dávku má klient nárok a za jakých podmínek – přehled toho, CO člověku nabízí jeho ZDRAVOTNÍ POJ. (+ plánujeme kalkulačku a vyplňování žádostí o soc. dávku + odeslání na daný úřad) Tím vším plníme část úlohy sociálních služeb = rozšiřujeme jejich poslání (pomáháme těm, kteří pomáhají).

Mgr. Kateřina Pelcová, zakladatelka Nadačníku

www.nadacnik.cz/

www.facebook.com/Nadacnik/