Nadace versus sociální politika

  • 22. 08. 2016
Nadace versus sociální politika
V Praze, 15. 8. 2016 – V České republice působí kolem 2 000 nadací, které jsou evidovány u ministerstva vnitra. Z toho přibližně jedna čtvrtina podporuje fyzické osoby. Pro běžného občana, který se problematikou nezabývá, je velmi těžké se zorientovat v tom, na co se konkrétní nadace zaměřují. Málokdo si je vědom toho, že nadace podporují seniory, studenty, samoživitele, handicapované či nemocné osoby. Každá nadace má jinou metodiku fungování, a pokud nemá webové stránky, je velmi obtížné zjistit, jak funguje. Žadatel se mnohdy nachází v nelehké životní situaci, jež ho může velmi omezovat. Jeho cesta k získání informací či podpory je pak o to komplikovanější.

V Praze, 15. 8. 2016 – V České republice působí kolem 2 000 nadací, které jsou evidovány u ministerstva vnitra. Z toho přibližně jedna čtvrtina podporuje fyzické osoby. Pro běžného občana, který se problematikou nezabývá, je velmi těžké se zorientovat v tom, na co se konkrétní nadace zaměřují. Málokdo si je vědom toho, že nadace podporují seniory, studenty, samoživitele, handicapované či nemocné osoby. Každá nadace má jinou metodiku fungování, a pokud nemá webové stránky, je velmi obtížné zjistit, jak funguje. Žadatel se mnohdy nachází v nelehké životní situaci, jež ho může velmi omezovat. Jeho cesta k získání informací či podpory je pak o to komplikovanější.

Sociální politika je dalším bludištěm plným otazníků, kterým se lidé musí proplétat, aby dostali příspěvek, na který mají ze zákona nárok, nebo mají možnost o něj požádat. Je velmi těžké zorientovat se v tom, kde o pomoc žádat. O sociální dávky se stará Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, o důchodovou reformu Ministerstvo financí ČR a nadace zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR. Informace o sociálních dávkách získají žadatelé na úřadu práce, kde ale nejsou dostatečné kapacity na to, aby pracovníci mohli všem žadatelům vysvětlit, jak se věci mají, a případně je informovat i o nadacích. Na jednoho pracovníka úřadu práce připadá až 5 000 klientů. V případě, že si chce člověk najít informace sám, musí se prokousat nesrozumitelnými legislativními texty, které jsou často i těžce dohledatelné, pokud jeden neví, kde a jaký výraz konkrétně hledat.

Dalším kamenem úrazu na cestě k získání podpory jsou předsudky zakořeněné napříč populací. Lidé raději sbírají víčka, než aby požádali o podporu nadace, protože si myslí, že od nich nemohou podporu získat a že je to příliš administrativně náročné. Podání žádosti nemusí nutně znamenat získání podpory, protože nadace mají různá schvalovací kritéria a podporu může získat člověk, který má větší problém než žadatel. Usnadnit žadatelům krkolomnou cestu k podpoře od nadací se rozhodl projekt Nadačník, který propojuje žadatele s nadacemi. Na jednom místě shromažďuje potřebné informace pro žadatele a lidskou cestou vysvětluje, kde mohou jakou podporu získat. Spuštění webu Nadačník je plánované na 15. 9. 2016.

Více informací zde: www.nadacnik.cz/