Nabídka partnerství: Poskytnutí prostor pro akce neziskových organizací 2020

  • 20. 04. 2020
Nabídka partnerství: Poskytnutí prostor pro akce neziskových organizací 2020

Kongresové centrum Praha a.s. v rámci svého programu společenské odpovědnosti nabízí neziskovým organizacím podporu formou poskytnutí prostor s 80% slevou pro účely uspořádání akcí typu konference, koncertu nebo divadelního představení. Výzva prodloužena do konce května, vyhodnocení 15. června.

Vyhlašovatelem partnerské výzvy je společnost Kongresové centrum Praha, a.s., IČ: 63080249, se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3275 (dále též „KCP“).
Odborným garantem partnerské výzvy je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s., IČ: 72074086, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58616 (dále též „AVPO“).
Kongresové centrum Praha a.s. v rámci svého programu společenské odpovědnosti nabízí neziskovým organizacím podporu formou poskytnutí prostor s 80% slevou pro účely uspořádání akcí typu konference, koncertu nebo divadelního představení. 20% z ceny bude uhrazeno vzájemným zápočtem formou propagace KCP. Nabídka partnerství je zaměřena na podporu neziskového sektoru prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů směřujících k naplnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Cílem partnerství je rozvoj a motivace organizací neziskového sektoru, včetně podpory občanské společnosti.
V roce 2020 bude partnerství navázáno se dvěma vybranými neziskovými organizacemi. Do jejich výběru budou zapojeni i zaměstnanci KCP.

Představení Kongresového centra Praha
Kongresové centrum Praha je největší kongresové centrum v České republice, které nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. Více na www.praguecc.cz

Kdo může žádat o partnerství?
Žadatelem mohou být organizace registrované v ČR, následující právní formy: spolek, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace a nadační fondy. Podmínkou je minimálně tříletá historie organizace. Přednost budou mít žadatelé, které KCP doposud nepodpořilo. Žadatel bude vystavovat fakturu.

Více zde www.avpo.cz/nabidka-partnerstvi-poskytnuti-prostor-pro-akce-neziskovych-organizaci-2020/