Nabídka knih z nakladatelství Portál

  • 02. 03. 2022
Nabídka knih z nakladatelství Portál

Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích, pracovní listy pro pacienty s afázií.

Rohwetter, Angelika
Únava ze soucitu
Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích
Překlad: Prešlová, Kateřina
Cítíte při práci s lidmi nudu a netrpělivost? Jste při terapii nesoustředění, unavení, díváte se tajně na hodinky? Máte pocit, že jste to samé už slyšeli mockrát? Máte radost, když klient zruší setkání? Pak možná zažíváte únavu ze soucitu.
Autorka vymezuje, v čem se tento jev liší od vyhoření, deprese a sekundární traumatizace, a nabízí psychologům a terapeutům, ale také sociálním a pedagogickým pracovníkům, jak s takovou únavou pracovat. Dívá se na problém například z pohledu terapie stavů ega a popisuje, co znamená, když je pomáhající jedinec zraněný nebo bezmocný. Autorka vnímá jako nejdůležitější práci se sebou samým a k tomu předkládá celou řadu metod a technik. Nabízí kazuistiky, různá cvičení a návody pro terapeutickou praxi s klientem i se skupinou.
brož., 168 str., 349 Kč
Ukázka z knihy

Klírová, Michaela
Neumim to říct
Pracovní listy pro pacienty s afázií
Soubor pracovních listů určených pro pacienty po mozkové příhodě, traumatu mozku či jiném poškození, které způsobilo obtíže v komunikaci, artikulaci, obecně jazykovém vyjadřování. Listy obsahují cvičení z oblasti slovních automatismů, grafomotoriky, her se slovy, doplňování háčků a čárek, koncových hlásek, rýmů apod. Jsou skvělou pomůckou při nároční rehabilitaci, bohatým zdrojem podnětů a nápadů. Své využití najdou i při práci s lidmi s demencí.
brož., 72 str., 199 Kč
Ukázka z knihy