Na pomoc obětem domácího násilí se během charitativního pochodu vybralo 40 930 korun

  • 25. 09. 2017
Na pomoc obětem domácího násilí se během charitativního pochodu vybralo 40 930 korun
Praha, 25. září – Domácí násilí přestává být tabu – to dokazují téměř 3 tisíce kilometrů, které zdolali účastníci 4. ročníku charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty. Ten se konal v sobotu 23. září v Divoké Šárce. „Pochod je jedinečnou příležitostí, jak veřejnost upozorňovat na téma domácího násilí a zároveň podpořit jeho oběti,“ říká Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky neziskového centra ACORUS, které pochod za podpory Nadace O2 a Prahy 6 uspořádalo.

Praha, 25. září – Domácí násilí přestává být tabu – to dokazují téměř 3 tisíce kilometrů, které zdolali účastníci 4. ročníku charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty. Ten se konal v sobotu 23. září v Divoké Šárce. „Pochod je jedinečnou příležitostí, jak veřejnost upozorňovat na téma domácího násilí a zároveň podpořit jeho oběti,“ říká Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky neziskového centra ACORUS, které pochod za podpory Nadace O2 a Prahy 6 uspořádalo.

Divou Šárkou již počtvrté

Letošní ročník pochodu přilákal 464 účastníků, a to především rodin s dětmi. Ti se vydali na jednu ze dvou tras malebným Šáreckým údolím. "Veškeré vybrané startovné ve výši 40 930 Kč použijeme na odbornou pomoc obětem domácího násilí, kterou jim poskytujeme v naší ambulantní poradně a azylovém domě," uvádí Iveta Wollerová z ACORUSu.

Na kratší šestikilometrové trase byla pro děti připravena zábavná stanoviště, na nichž za splněné úkoly získávaly razítka. Ty v cíli vyměnily za diplom. V rámci doprovodného programu na podiu diváci přivítali Divadélko Damúza a o hudbu se postarali Štěpán Uhlíř a skupina The Conditonals. Dále měli účastníci možnost navštívit například stánek se zábavnými vědeckými pokusy nebo výtvarnou dílničku pro děti.

Velké poděkování organizátorů patří všem, bez jejichž pomoci a podpory by se pochod nemohl uskutečnit – především hlavním partnerům, kterými akce byly Nadace O2 a Městská část Praha 6. Velký dík patří také senátorce a ředitelce Nadace Naše dítě Zuzaně Baudyšové, která se ujala slavnostního zahájení, i všem dalším vystupujícím, dobrovolníkům a přátelům ACORUSu, Hitrádiu CIty Rádiu Kiss a Country, časopisům Maminka a Moje psychologie, Euro, Vaše 6, internetovému magazínu Luxus.cz, nakladatelství Mladá fronta, The Prague British School, kempu Džbán, firmám Albert, Helma, Antalis, Locanda Ema, MaryKay, Kantu a  Annabis. Děkujeme také partnerům doprovodného programu, kterými letos byla Policie ČR, Rugby Club Tatra Smíchov, Věda nás baví, Damúza a Vespa Club Praha.

 

Centrum ACORUS provozuje poradnu i azylový dům

Centrum ACORUS pomáhá osobám ohroženým domácím násilím již 20 let. Za tu dobu jeho pomoc vyhledalo 5000 lidí, kteří se dovolali na krizovou linku 283 892 772, využili bezplatných služeb ambulantní poradny v pražských Holešovicích či nalezli útočiště v utajeném azylovém domě pro ženy a matky s dětmi.  "Domácí násilí je velmi obtížné téma. Naštěstí se ale o něm v Česku začíná stále více mluvit. To velmi vítáme, neboť jeho oběti se často bojí svou situaci řešit, případně jejich okolí před násilím „zavírá“ oči. Větší otevřenost společnosti vůči tomuto fenoménu přispívá k tomu, že více obětí vyhledá odbornou pomoc a řeší svou tíživou situaci," dodává Iveta Wollerová.