Mluvící ruce – ukázka kultury neslyšících

  • 16. 10. 2015
Mluvící ruce – ukázka kultury neslyšících
Kdo se domnívá, že neslyšící lidé nemají žádnou kulturu, velmi se mýlí. Kultura neslyšících je specifická, stejně jako jejich způsob zábavy i komunikace. Neslyšící na rozdíl od běžné populace nekomunikují ústy, ale rukama a často i celým tělem. Na 18. ročníku festivalu Mluvící ruce, který se konal 9. října 2015 v prostorách dvora domu Dlouhá 37 v Praze 1, kde sídlí Česká unie neslyšících, měli návštěvníci možnost poznat kulturu i způsob komunikace neslyšících. Na festivalu Mluvící ruce vystoupili také účinkující, kteří mají nějaký vztah k našim neslyšícím spoluobčanům. Organizátorem akce byla Česká unie neslyšících.

Kdo se domnívá, že neslyšící lidé nemají žádnou kulturu, velmi se mýlí. Kultura neslyšících je specifická, stejně jako jejich způsob zábavy i komunikace. Neslyšící na rozdíl od běžné populace nekomunikují ústy, ale rukama a často i celým tělem. Na 18. ročníku festivalu Mluvící ruce, který se konal 9. října 2015 v prostorách dvora domu Dlouhá 37 v Praze 1, kde sídlí Česká unie neslyšících, měli návštěvníci možnost poznat kulturu i způsob komunikace neslyšících. Na festivalu Mluvící ruce vystoupili také účinkující, kteří mají nějaký vztah k našim neslyšícím spoluobčanům. Organizátorem akce byla Česká unie neslyšících.

Co bylo možné vidět na festivalu Mluvící ruce

Festival zahájila dívčí kapela „Spálený sušenky“ www.spalenysusenky.cz, která se inspiruje rytmy a melodiemi západní Afriky. Své bubnování doprovázejí hrou na perkuse a flétnu, často i zpěvem. Kapela „Spálený sušenky“ hledá význam hudby jako prostředku bezbariérové komunikace mezi lidmi různých generací i mezi lidmi se smyslovým postižením, jako je postižení zraku, sluchu. Pro dívčí kapelu „Spálený sušenky“ je hudba univerzálním dorozumívacím prostředkem.

Amatérský divadelní spolek „No a co“ si připravil pro návštěvníky festivalu Mluvící ruce ukázku divadelního představení „Nežárli“, kterou nastudoval v Ateliéru Starbag s lektorkou, herečkou a dabérkou Radkou Stupkovou. Co je na tomto osmičlenném divadelním zvláštního, prozradila lektorka, herečka a dabérka Radka Stupková. „Spolek se dal dohromady v rámci hereckého kurzu, který začal v září 2014. Když do našeho kurzu přišel neslyšící Dominik, stáli jsme před úkolem naučit se s ním komunikovat.“ Jak se kolektiv amatérského divadelního spolku spolu s jeho lektorkou zhostil tohoto úkolu, měli návštěvníci možnost vidět v ukázce bláznivé komedie „Nežárli“, jejíž spoluautorkou je herečka a dabérka Radka Stupková. Více informací o tomto amatérském divadelním spolku můžete najít na webových stránkách https://www.facebook.com/Divadelní-spolek-No-a-co-914514731902162/.

Dalším účinkujícím byla skupina Hand Band. Jak její název napovídá, tato skupina zpívá pomocí rukou, čímž ukazuje bohatost komunikace neslyšících. Tato skupina „přezpívala“ známé písničky nejen pomocí rukou, ale i pomocí celého těla. Návštěvníci měli možnost srovnat slovní vyjádření s nesmírně bohatým vyjádřením rukou i celého těla.

Komunikační bariéry lidí se sluchovým postižením

Sluchové postižení ani ztráta sluchu nejsou vidět, což představuje pro lidi s tímto znevýhodněním komunikační bariéry. Jak takové komunikační bariéry mohou vypadat a jak je možné je odstranit, předvedli ve svém vystoupení účinkující Marek Veselý a Šimon Skopový. První část děje byla o setkání neslyšícího s lidmi, kteří se s ním nedokázali domluvit. Řidič autobusu i průvodčí ve vlaku mu prodali jízdenku úplně někam jinam, než chtěl. Když jel autem, zastavil ho policista s tím, že překročil povolenou rychlost, jelikož se s neslyšícím nebyl schopen domluvit, dal mu vysokou pokutu. Neslyšící byl v této situaci značně znevýhodněn, nemohl nic vysvětlit, nemohl se hájit, nikdo mu nerozuměl.

Druhá část děje je zdánlivě podobná a přesto jiná. Neslyšící se ocitá ve stejné situaci jako v první části, tentokrát však se setkává s řidičem autobusu, s průvodčím ve vlaku a s policistou, kteří ovládají český znakový jazyk. Komunikační bariéry jsou rozbořeny. Smyslem této ukázky je poukázat na komunikační bariéry, se kterými se lidé se ztrátou sluchu denně setkávají a které jim značně ztrpčují život.

Jak se baví neslyšící

Slovní fotbal, rozhovor pouze pomocí otázek a podobné hry patří mezi běžný způsob, jak se zabavit. O tom, že takové hry mohou hrát i neslyšící se mohli přesvědčit návštěvníci festivalu Mluvící ruce. Skupina složená z neslyšících a tlumočnice z češtiny do českého znakového jazyka a naopak, ve svých krátkých ukázkách předvedla, jak se lze tímto způsobem bavit bez použití sluchu.

Stručné představení České unie neslyšících


Život neslyšících je plný komunikačních bariér a nepochopení. Jelikož toto znevýhodnění není vidět, mnozí lidé neznají potřeby lidí se ztrátou sluchu. Česká unie neslyšících je organizace, která vznikla, aby chránila a prosazovala práva, zájmy a potřeby lidí se sluchovým postižením. Tato organizace sdružuje všechny, kteří se zajímají i problematiku i o specifickou kulturu neslyšících. Česká unie neslyšících pořádá pro neslyšící různé akce, jako jsou přednášky, exkurze, kluby, pobyty, společenské akce. Tato organizace funguje také jako Centrum sociálních služeb, které poskytuje tlumočnické i aktivizační služby. Neslyšícím jsou všechny služby poskytovány zdarma. Více informací o České unii neslyšících a její činnosti můžete najít na webových stránkách http://www.cun.cz/.

Autorka: Evžena Janovská