Mládež v akci

  • 24. 01. 2013
Jste mladí a akční? Máte nápady? Pak máte mnoho možností v rámci programu Mládež v akci.
Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží. Do programu Mládež v akci se můžete zapojit jako jednotlivec, sklupina mladých lidí, pracovník s mládeží a nebo nezisková organizace. Cílem této akce je podporovat mezinárodní výměny mladých lidí v zájmu zvýšení jejich mobility a tolerance a podporovat iniciativy, projekty a aktivity mladých lidí zvyšující jejich účast v životě demokrafické společnosti v zájmu rozvoje jejich občanství a vzájemného porozumění.  
 
Více informací najdete zde: www.mladezvakci.cz/