Mládež kraji v Praze rozdělila 280 000,- Kč ve prospěch 10 projektů mladých lidí

  • 06. 05. 2024
Mládež kraji v Praze rozdělila 280 000,- Kč ve prospěch 10 projektů mladých lidí

V pátek 26. dubna 2024 proběhla úvodní konference programu Mládež kraji, a to v prostorách Úřadu městské části Praha 10 za přítomnosti 50 účastníků. Program má historii v jiných krajích, v Praze se ale letos koná poprvé.

Cílem programu Mládež kraji je podporovat aktivity mladých lidí jak finančně tak metodicky prostřednictvím vzdělávacích seminářů a individuálních konzultacích. Do prvního kola se hlásilo 17 projektů, z nichž 11 postoupilo do kola druhého. Na základě rozhodnutí odborné poroty bylo podpořeno celkem 10 projektů ve výši 272 500,- Kč. Podpořené projekty se soustředí jak konkrétní městské části jako Praha 5, Praha 8 nebo Praha 10, tak i na Prahu jako celek.
Na realizaci programu Mládež kraji v roce 2024 participovaly tyto subjekty:
• Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy - organizátor akce
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - hlavní partner akce s finanční podporou
• Magistrát hlavního města Prahy - partner akce poskytující záštitu
• Městská část Praha 10 - partner akce poskytující záštitu a finanční podporu
• Skautský institut - partner akce zajišťující vzdělávání
• Středoškolský sněm hlavního města Prahy - partner akce
Odbornou porotu, která rozhodovala o finální podpoře tvoří:
• Mgr. Pavel Mareš, předseda Výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy pro rodinnou politiku a sociální oblast, zmocněnec Zastupitelstva hlavního města Prahy pro dobrovolnictví
• RNDr. Tomáš Janík, PhD., zastupitel MČ Praha 10
• Mgr. Lucie Buchtíková, členka Komise Rady MČ Praha 10 pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
• Bc. Jaroslava Bednářová, členka Představenstva Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy
• Jonathan Skrla, předseda Středoškolského sněmu hlavního města Prahy
Do konce listopadu bude probíhat realizace jednotlivých projektů. V prosinci pak proběhne závěrečná konference, kde budou představeny výstupy.