Ministryně Michaela Marksová navštíví Den otevřených dveří Rané péče EDA, o.p.s.

  • 08. 10. 2015
 Ministryně Michaela Marksová navštíví Den otevřených dveří Rané péče EDA, o.p.s.
Ministryně Michaela Marksová navštíví v pátek 9. října akci Den otevřených dveří neziskové organizace Rané péče EDA, o.p.s. Organizace v letošním roce slaví 25. výročí od svého vzniku a od poskytování profesionální služby rané péče. Toto pracoviště patří mezi dvě nejstarší poskytovatele rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením v České republice.

Tisková zpráva

Praha, 8. říjen 2015 – Ministryně Michaela Marksová navštíví v pátek 9. října akci Den otevřených dveří neziskové organizace Rané péče EDA, o.p.s. Organizace v letošním roce slaví 25. výročí od svého vzniku a od poskytování profesionální služby rané péče. Toto pracoviště patří mezi dvě nejstarší poskytovatele rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením v České republice.

JEZDÍME DO RODIN JIŽ 25 LET
Naše pražské pracoviště je jedním ze dvou nejstarších v České republice. Poskytujeme terénní službu rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let ve čtyřech krajích České republiky - na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. V našem týmu pracují zakladatelky rané péče v České republice, PaedDr. Jana Vachulová a PaedDr. Markéta Skalická.

„Bohužel se ještě dnes stává, že se na pracoviště rané péče obrátí rodiče pětiletého dítěte s tím, že se dříve o službě nedozvěděli“, uvádí hlavní metodička Rané péče EDA, PaedDr. Jana Vachulová.

RANÁ PÉČE?  TO NEZNÁM…

Raná péče je terénní služba. Znamená to, že vysokoškolsky vzdělané poradkyně rané péče dojíždějí v pravidelných intervalech přímo do rodiny dítěte s postižením v jejím bydlišti. Rozvíjí zejména zrak a jemnou motoriku u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Pomáhají rodičům vyrovnat se se situací, porozumět diagnóze dítěte, nečekat pouze na další kontrolu u lékaře, ale užitečně využívat raný věk dítěte pro všestrannou podporu jeho vývoje. Společně s rodinou hledají vhodné způsoby této podpory, přinášejí  tipy na vhodné pomůcky a hračky a případně je i zapůjčují, informují o možnostech návazných sociálních, školských a zdravotnických služeb. Raná péče je významným prvkem v komplexní péči o rodinu dítěte s postižením v raném věku.  Včasná informovanost rodičů dětí s postižením a spolupráce pracovníků rané péče s lékařem jsou hlavními předpoklady úspěšného zvládnutí situace, stabilizace rodiny, dalšího pozitivního rozvoje dítěte a jeho začlenění do dětského kolektivu.

Službami rané péče, speciálně pedagogického centra a krizové linky a chatu EDA budou 9. října od 9:00 – 15:30 provázet odbornice na péči o rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. V 10:30 a 14:00 bude probíhat přednáška od PaedDr. Markéty Skalické k tématu „Skutečně nelze u kojence vyšetřit zrak?“.

„Poslední léta se snažíme našimi projekty především posilovat povědomí odborné i laické veřejnosti, školíme pracovníky rané péče a navštěvujeme konference pro lékaře,“ uzavírá ředitelka Rané péče EDA, Mgr. Petra Mžourková.

O nás:
Nezisková organizace Raná péče EDA o. p. s. je v letošním roce již 25 let oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odborné služby, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe. Od března 2015 provozujeme první celorepublikovou krizovou Linku EDA
(tel. 800 40 50 60) pro rodiny dětí s postižením či ohrožením vývoje.
Organizace je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných společností). Od března roku 2015 je rovněž držitelem značky "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace".
Více podrobností najdete na www.eda.cz.

O rané péči:
Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má zdravotní postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Služba umožňuje dítěti zůstat doma, a představuje tak alternativu ústavní péče.

LINKA EDA
Právě pro posílení povědomí laické i odborné veřejnosti o službě rané péče vznikl koncem loňského roku projekt „Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit“. Vedle zvyšování povědomí o rané péči vznikla v rámci projektu první krizová Linka EDA 800 40 50 60. Linka je v provozu každou středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Na linku se mohou obrátit lidé po zjištění závažné diagnózy u dítěte, tj. pečující o dítě s jakýmkoliv postižením, či po těžkém úrazu dítěte do 18, resp. 26 let věku. Linka EDA slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích bezradnosti, vyčerpání nebo krize.