Mikulášský charitativní bazar – prostor pro setkání

  • 10. 12. 2014
Mikulášský charitativní bazar – prostor pro setkání
Mikulášský charitativní bazar je místo setkání neziskových organizací i těch, kteří je chtějí podpořit nebo si jen koupit dárky. Letošní desátý ročník se konal stejně jako předchozí ročníky 5. prosince v Pražské křižovatce. Pořadatelem této akce je Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

 

Mikulášský charitativní bazar je místo setkání neziskových organizací i těch, kteří je chtějí podpořit nebo si jen koupit dárky. Letošní desátý ročník se konal stejně jako předchozí ročníky 5. prosince v Pražské křižovatce. Pořadatelem této akce je Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Cíl Mikulášského bazaru

Mikulášský charitativní bazar je nejen místo, kde je možné nakoupit originální vánoční dárky a potěšit se doprovodným programem. Mikulášský charitativní bazar je jedním z projektů Nadace VIZE 97. Iniciátorkou myšlenky Mikulášského charitativního bazaru je předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace VIZE 97 Dagmar Havlová. Cílem Mikulášského bazaru je vytvořit prostor pro setkání a vzájemnou spolupráci neziskových organizací a umožnit jim prezentovat jejich činnost.

Pražská křižovatka je nejen místo každoročního konání Mikulášského charitativního bazaru, je také mezinárodním duchovním střediskem a místem různých setkání. Pražská křižovatka je jedním z dalších projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Vznikla z podnětu bývalého prezidenta ČR, disidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla jako místo pořádání různých přednášek, diskuzí, koncertů představení, výstav i happeningů. Cílem jejího vzniku je vytvoření prostoru pro nejrůznější setkávání a spolupráci. Sídlo Pražské křižovatky je v odsvěceném kostele sv. Anny, do kterého lze vejít z Liliové ulice nebo Anenského náměstí v Praze 1.

Stručné představení Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 působí zejména v sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní oblasti. Snaží se hledat a podporovat to, co směřuje do budoucnosti, co dnes vypadá jako nedůležité, ale co má velký význam pro budoucnost. Pole působnosti Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je široké, Nadace reaguje na aktuální potřeby společnosti, podporuje také menšími finančními částkami jednorázově i pravidelně různé organizace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pečuje také o odkaz bývalého prezidenta ČR Václava Havla.Více informací o Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a její činnosti je možné najít na webových stránkách http://www.vize.cz/.

Mikulášský charitativní bazar – nejen místo pro nakoupení vánočních dárků 

Návštěvníci Mikulášského charitativního bazaru měli možnost nejen koupit originální vánoční dárky a seznámit se s činností zúčastněných neziskových organizací. Zakoupením různých originálních výrobků, cukroví a občerstvení, pocházející z chráněných dílen podpořili zúčastněné neziskové organizace. Měli také jedinečnou možnost navštívit odsvěcený kostel sv. Anny, který je většinu roku pro veřejnost nepřístupný, zažít příjemnou předvánoční atmosféru a poslechnout si doprovodný hudební program, ve kterém nechyběly známé osobnosti. Součástí bohatého programu byl také křest knihy Jana Herčíka „ Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují“, Mikulášská nadílka i společný zpěv koled, který zakončil tuto akci. Programem provázely Dagmar Havlová a herečka Kateřina Hrachovcová – Herčíková.  

Mikulášský charitativní bazar – místo prezentace činnosti neziskových organizací 

Mikulášský charitativní bazar byl také místem představení neziskových organizací a jejích činností. Návštěvníci měli možnost ochutnat výrobky sluchově postižených lidí z Tiché kavárny a koupit si benefiční kalendář této organizace. Tichá kavárna je jedinečným důkazem, že lidé se ztrátou sluchu se mohou uplatnit v pohostinství i jako číšníci. Více informací o Tiché kavárně je možné najít na webových stránkách http://www.tichakavarna.cz/o_kavarne.

Chutné občerstvení, tradiční svařák a další výrobky z chráněných dílen nabízela Nadace Slunce, která pomáhá našim zdravotně i mentálně postiženým spoluobčanům přiblížit se běžnému způsobu života. Nadace Slunce je známá akcí Pečení pro dobrou věc, kterou pořádá každou 3. středu v měsíci a také kavárnou v Unhošti u Prahy, která nabízí příjemné posezení i chutné sladké zákusky a slané pečivo, upečené klienty Nadace Slunce v blízké pekárně. Nadace Slunce provozuje také obchůdek, ve kterém prodává výrobky klientů z chráněných dílen. Více informací je možné najít na http://www.slunce.info/.

Výrobky svých klientek včetně domácích džemů si mohli návštěvníci koupit u stánku občanského sdružení Acorus http://www.acorus.cz/cz/o-nas/poslani.html, které pomáhá obětem domácího násilí. Originální vánoční dárky, výrobky svých klientů nabízela také obecně prospěšná společnost Dejme dětem šanci http://www.dejmedetemsanci.cz/3/o-nas, nezisková organizace Domov Svaté Rodiny http://www.domovsvaterodiny.cz/, která pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením zlepšit kvalitu jejich života. Návštěvníci mohli přijmout také pozvání Centra RoSa http://www.rezidencerosa.cz/ na vánoční punč a na otevření nově vznikajícího aktivizačního centra.

Na Mikulášském charitativním bazaru se představila také obecně prospěšná společnost Centrum Martin http://www.a-mano.cz/os-martin/uvodni-stranka.html, která pomáhá našim handicapovaným spoluobčanům v jejich začlenění se do společnosti, mateřská škola Laudova se speciálními třídami http://www.mslaudova.cz/, nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského http://www.nmskb.cz/, sdružení pacientek s rakovinou prsu Mamma HELP http://www.mammahelp.cz/o-nas/mamma-help/sdruzeni-pacientek/, Konto Bariéry http://www.kontobariery.cz/nadace.aspx, projekt Nadace Charty 77, který pomáhá zlepšovat život lidí s handicapem, Nadace Divoké husy http://www.divokehusy.cz/, jejíž pomoc spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí až do výše 60 000 Kč a také organizátoři celé akce Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

 

Autorka: Evžena Janovská