Mezinárodní den rodin

  • 17. 05. 2016
Mezinárodní den rodin
Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečí pro děti upozorňuje na varující data, která jsou dokladem toho, že pro mnoho dětí není rodina tím bezpečným přístavem

 

Tisková zpráva

Praha, 17. 5. 2016

Den rodin - Dbejte na to, aby krásná symbolika nezůstala bez obsahu

Sedmnáctý květnový den je od roku 1993 označován jako Mezinárodní den rodin. Je to příležitost k podpoře povědomí spoluobčanů o aspektech, které se týkají rodiny, rodinného života, všech jejich členů, ale také ke zvyšování jejich informovanosti zejména v sociálně-kulturních otázkách, které bytostně determinují kvalitu života. Zároveň bychom však neměli zapomínat na méně pozitivní fakta a varující data, která jsou dokladem toho, že pro mnoho dětí není rodina tím bezpečným přístavem, jak by tomu mělo být. Na to ve spojení s významným dnem upozorňuje Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečí pro děti.

 

NKCPÚ u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne rodin připomíná jeho smysl a zejména témata, kterým je letošní rok věnován. Mezinárodní den rodin byl vyhlášen Valným shromážděním OSN před třinácti lety. Jak napovídá grafický symbol tohoto dne, významná světová instituce rodinu chápe jako centrum společnosti, které by mělo být místem bezpečí, jistoty a lásky pro všechny své členy. Bohužel tomuto tak často není - a to hlavně v případě těch nejbezbrannějších - dětí.

 

NKCPÚ nyní zdůrazňuje, že tato problematika se týká i civilizovaných států včetně naší republiky. Upozorňuje na alarmující data, která svědčí o tom, že všechny děti v České republice zdaleka nemají takové štěstí, aby jejich domov byl prostý nebezpečí, která na ně bohužel číhají z rukou těch nejbližších osob. Hovoříme o tělesném týrání, psychickém násilí, sexuálním zneužívání, ale také o kyberšikaně, které děti čelí u svého PC, tedy o násilí, které se děje v rodinách za zavřenými dveřmi. Děti jsou němými oběťmi, mlčí, ale o to více strádají a trápí se. Následky traumatizace je provází celý život a často mohou mít dopad i na jejich zdraví v dospělosti.

 

Z důvodu absence dat nelze situaci přesně zmonitorovat. Dle dostupných statistických údajů MPSV však víme, že například v roce 2014 se jednalo o 8748 nahlášených případů. Tato čísla tvoří pouze pomyslnou špičku ledovce, odborníci, pracovníci krizových pracovišť, stejně jako zaměstnanci zařízení poskytujících okamžitou pomoc a dětských domovů vědí, že dětí s osobní zkušeností s násilím je mnohonásobně více. Násilí vůči dítěti ničí jemné předivo rodinných vztahů i v časové perspektivě, destruuje vztahy mezi členy rodiny navzájem a významně tak snižuje pocit jejich osobní pohody a kvalitu jejich života.

 

Národní koordinační centrum připravilo pro odborníky, ale i rodiče několik publikací, které budou v nejbližší době distribuovány mimo jiné i u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. a na festivalu Svět knihy; spolu s nabídkou certifikovaných kurzů na podzim k příležitosti Světového dne týrání dětí. V současné době připravuje hru na téma prevence sebevražedného chování pro teenagery, která bude volbě ke stažení na www.trable.eu. Hra vzniká za finanční podpory z Norských fondů.

 

Součástí Národního koordinačního centra pro prevenci úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti je také Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK, v jehož dikci hra vzniká. NKC spolupracuje s MUDr. Evou Vaníčkovou, CSc., odbornicí v oblasti sociální pediatrie a preventivního lékařství. Dlouhodobě se zabývá problematikou zdravého životního stylu dětí, všemi formami násilí na dětech, sociálně patologickým chováním dětí a to zejména komerčním sexuálním zneužíváním dětí.

 

 

 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Petra Motyčková, tel.: 739 085 323, petra.motyckova@originalcom.cz