Mezinárodní den dobrovolníků – hrdinů každodenního života

  • 04. 12. 2019
Mezinárodní den dobrovolníků – hrdinů každodenního života

Mezinárodní den dobrovolníků vyhlásila Organizace spojených národů a slaví se od roku 1986. Den 5. prosince je tak svátkem lidí, kteří bez jakéhokoli nároku na honorář věnují svůj čas a energii těm, kdo jejich pomoc potřebují. Většinou si roli dobrovolníků uvědomujeme pouze v případě, kdy jsou více vidět jako při přírodních katastrofách, kde obvykle pomáhají zmírnit následky škod. Tento den má proto připomenout, jak je jejich pravidelná a dlouhodobá práce pro společnost důležitá.

Mezi hlavní důvody, proč lidé pomáhají, patří potřeba být užitečný ostatním, ale svou roli hraje také náboženské přesvědčení a další faktory. Motivace jednotlivců k dobrovolné činnosti je tak u každého jedinečná. „Naši dobrovolnicí zmiňují, že je tato činnost velmi obohacuje a získávají skutečné přátele a nové zkušenosti. Starší lidé, kteří se stanou důchodci, hledají smysluplné využití času. Mladí lidé zase chtějí mít zkušenost z prostředí, které zatím neznají,” říká Radomír Špinka, ředitel humanitární neziskové organizace ADRA.

Dobrovolníci pomáhají pravidelně a dlouhodobě
V rámci patnácti dobrovolnických center ADRA pomáhají dobrovolníci seniorům, lidem se zdravotním postižením, osamoceným a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Největší dobrovolnická centra se nachází v Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově a v Brně, přičemž více než 80 % dobrovolníků Adry pomáhá v Moravskoslezském kraji. Dobrovolníci dochází do zařízení sociálních služeb, nemocnic, hospiců i dětských domovů. Společně chodí na procházky, jezdí na výlety, čtou si, hrají společenské hry nebo si jen povídají. Svou přítomností pomáhají těmto lidem získat zpět radostný pohled na svět a změnu perspektivy. „Naši dobrovolníci chodí za potřebnými na 1 – 2 hodiny týdně. Chceme, aby tuto službu dělali dlouhodobě, a proto je vedeme k tomu, aby raději tuto činnost dělali kratší dobu a pravidelně. A myslím, že se to daří, protože máme dobrovolníky, kteří se jí věnují i více jak 10 let,” doplňuje Radomír Špinka. V Adře pak 65 % dobrovolníků pomáhá již delší dobu, přičemž téměř 40 % více než dva roky.

Zdroj: ADRA ČR (listopad 2018 – říjen 2019)

Nejvíce dobrovolníků je mezi studenty a seniory
Dobrovolnickému sektoru v organizaci ADRA dominují ženy, které tvoří více než 80 % všech dobrovolníků. Největší skupinu dobrovolníků pak představují studenti (34 %) a aktivní skupinou jsou také lidé v důchodovém věku (necelých 15 %). Nejstarší dobrovolnici je dokonce 88 let. Paní Emílie je dobrovolnicí již od roku 1985, kdy začala ve Valašském Meziříčí pomáhat v charitativním šatníku, kde působí dodnes a je stále aktivní členkou meziříčské komunity. Přibližně 40 % dobrovolníků Adry má ukončené středoškolské vzdělání a kolem 20 % dobrovolníků má ukončené vzdělání vysokoškolské.

Zdroj: ADRA ČR (listopad 2018 – říjen 2019)

Celkový počet dobrovolníků v posledních letech roste, i díky přibývajícím dobrovolnickým centrům v dalších městech. V roce 2018 ADRA koordinovala činnost 2 575 pravidelných dobrovolníků. Finální počet za rok 2019 ještě není k dispozici, zatím ale tohoto čísla nedosahuje. V případě zájmu o dobrovolnickou činnost se můžete hlásit např. přes tento formulář.

ADRA
ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které pracují ve více než 130 zemích světa. V České republice působíme od roku 1992. Poskytujeme okamžitou pomoc doma i v zahraničí při mimořádných událostech. Zároveň realizujeme dlouhodobé projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V České republice se ADRA zaměřuje na dobrovolnictví, globální rozvojové vzdělávání a psychosociální pomoc.