Mezi námi – setkávání mezi generacemi

  • 06. 03. 2014
Mezi námi  – setkávání mezi generacemi
Každá generace je pro společnost přínosem, neexistuje „odepsaná“ generace. Generace dříve narozených nabízí rozvážnost, životní zkušenosti, trpělivost a životní moudrost, generace nejmladších nabízí radost a živelnost. Vzájemné setkávání mezi generacemi je obohacující pro všechny zúčastněné. Setkávání lidí všech generací a osvětě veřejnosti, o tom, čím je každá generace pro společnost přínosem, se věnuje obecně prospěšná společnost Mezi námi. Více informací o mezigeneračním setkávání a o obecně prospěšné společnosti Mezi námi mi sdělila Mgr. Linda Obrtelová.

Každá generace je pro společnost přínosem, neexistuje „odepsaná“ generace. Generace dříve narozených nabízí rozvážnost, životní zkušenosti, trpělivost a životní moudrost, generace nejmladších nabízí radost a živelnost. Vzájemné setkávání mezi generacemi je obohacující pro všechny zúčastněné. Setkávání lidí všech generací a osvětě veřejnosti, o tom, čím je každá generace pro společnost přínosem, se věnuje obecně prospěšná společnost Mezi námi. Více informací o mezigeneračním setkávání a o obecně prospěšné společnosti Mezi námi mi sdělila Mgr. Linda Obrtelová.

1/ Vaše o.p,s. Mezi námi je mladá organizace, a přece i ona má svoji historii. Můžete něco blíže říci o o.p.s. Mezi námi a její historii?

Ano, společnost byla založena v roce 2013, který byl zejména plný organizačních příprav. Nápad s propojováním generací jsme rychle rozšířili mezi své přátele a známé ze soukromého i pracovního okolí. Inspirací byla zejména školka Pampeliška ve Strašnicích, kam chodí dva synové Tomáše Jirgla a kde obdobné aktivity již probíhají. Povedlo se dát dohromady partu fajn lidí, kteří se na rozvoji Mezi námi, o.p.s. podílejí tak, jak jim to nejlépe vyhovuje: pomocí s řízením chodu společnosti, finančními prostředky, organizováním akcí nebo šířením našich myšlenek a nápadů.

2/ Cílem o.p.s. Mezi námi je zprostředkování setkání mezi generacemi. Na Vašich webových stránkách jsou projekty, které pořádají setkání MŠ a domovů seniorů, tj. nejmladších s nejstaršími. Existují i další mezigenerační setkání, např. dospívajících a dospělých se seniory, dospívajících s dospělými. Uvažujete o pořádání i takových setkání? 

Naším cílem je pořádání všech mezigeneračních setkání. Již teď organizujeme setkání mateřských škol a domovů seniorů za účasti dobrovolníků, mezi kterými najdete zástupce všech ostatních generací. Jsou to třeba zaměstnanci firem, kteří jedou s námi na společný výlet v rámci dobrovolnických dní od svého zaměstnavatele. Snažíme se dále zapojit i studenty, matky na mateřské dovolené a třeba také generaci mladých seniorů, kteří odchází do důchodu a mají energii, čas a zkušenosti. Na setkáních jsou vítáni všichni, kteří mají zájem se zastavit.

3/ Setkání nejmenších s nejstaršími je dobrý nápad, jde o vzájemné předávání, jak uvádíte na svých stránkách, děti předají seniorům trochu své radosti a živelnosti a osvojí si úctu ke stáří. Můžete popsat, jak taková setkání probíhají? 

Obě skupiny zpočátku moc nevědí, jakým způsobem spolu komunikovat, někdy těžko hledají společná témata, ale pokud jim pomůžete počáteční ostych překonat nějakou společnou činností, není pak už o zábavu nikdy nouze. Příkladem může být tato zpráva dobrovolnice Daniely:

První setkání seniorů z domova v Malešicích s dětmi z Mateřské školy Hřibská

Je úžasné pozorovat, jak se počáteční oboustranné rozpaky rozpouštějí a mění se na pohodu a vzájemné porozumění. To, že právě tyto dvě nejvzdálenější generace mají co nabídnout a také společnými silami ledacos dokážou vytvořit, je jisté. Jen je třeba tomu trochu pomoci.

V klubovně je cítit nedočkavost. Postupně se scházejí babičky. Některé s hůlkou, jiné na vozíku, ty mladší po svých. Je vidět, že se těší, jedna si dokonce zpívá. Po několika dotazech na velmi milý personál „kdypak že ty dětičky už přijdou“ konečně přichází skupinka trochu zaražených dětí. Seniorky je vítají potleskem. Snad, aby si jej zasloužily, začínají děti setkání u klavíru a všichni společně zpívají.

Líbí se to všem, paní na vozíku, která si zpívá od začátku asi nejvíc. Jak je na setkáních MEZI NÁMI zvykem, děti si sedají ke stolům společně se svými hostitelkami. Po počátečním oťukávání přichází první úsměvy, otázky, pohlazení. Dnes je ale na programu něco jiného než jen dopolední konverzace u čaje. Skvělá a aktivní paní učitelka ze školky představuje připravený projekt. Společnými silami děti a babičky vytvoří velikou koláž ve tvaru slunce, která bude v budoucnu zdobit právě klubovnu domova. Všem se nápad líbí, všichni se zapojují. Někdo stříhá, někdo kreslí, někdo navazuje paprsky na dřevěný kruh – budoucí sluníčko. K tomu se zpívá, babičky se smějí nahlas, děti jim překvapivě aktivně pomáhají, i s tím smíchem. 

Ve dveřích se objevuje jediný zástupce silnějšího pohlaví. Pan Z. má v současnosti v domově výstavu svých fotografií a tak neváhá a ptá se naší fotografky, „zda by po ní nemohl zdědit její parádní zrcadlovku“. I on, ač nemá zrovna brýle na blízko, nakonec přikládá ruku k dílu a pomáhá s dokončením slunce. Moc se povedlo, jsou na něm fotografie dětí a spousta hezkých obrázků.  Teď bude v klubovně dohlížet na další setkání, která budou pravidelně následovat.

Dnes už je ale čas oběda. Setkání končí. Děti na závěr srdečně zvou babičky na návštěvu k sobě do školky. „Až na jaře“, volají se smíchem pozvané a drží si obrázky, které jim děti věnovaly. Uvidí se spolu ale určitě dřív než na jaře a už teď se všichni těší. Že by společný masopust?

4/ Každá generace má společnosti co nabídnout, nejmenší radost a živelnost, senioři trpělivost, rozvahu, moudrost a životní zkušenosti. Bohužel mnoho mladých neumí z této pokladnice čerpat a považuje seniory za odepsané, tj. za ty, kteří již nemohou nic nabídnout. Děláte v tomto směru osvětu mezi veřejností? Jakým způsobem?

Osvěta směrem k veřejnosti je jedním z našich zásadních cílů. Protože jsme teprve v rozjezdu, tak se nyní více soustřeďujeme na samotná mezigenerační setkání. Už máme ale na 23. dubna naplánovanou první akci pro odbornou veřejnost. Bude to zážitkový workshop pro ty, kteří se do projektu již zapojili nebo zvažují svou účast, tedy převážně pro paní učitelky, sociální pracovníky, ergoterapeuty nebo aktivizační pracovníky. Chceme pro ně připravit neformální vzdělávací aktivity, které by měly být protiváhou a tak trochu odměnou za náročnou práci, kterou vykonávají.

5/ Plánujete nějaké konkrétní kulturní, sportovní akce?

Určitě. Bude to například setkání seniorů, dětí a dalších generací při olympiádách, které plánujeme v teplejších měsících. Dále organizujeme v nejbližší době třeba společný Masopust, který se bude konat začátkem března v Domově seniorů Malešice. Co se týká větších akcí pro širokou veřejnost, tak i na těch bychom se chtěli v rámci místních komunit účastnit s osvětou mezigenerační důležitosti.

6/ Na svém kontě máte i úspěchy. Můžete se s námi o ně podělit?

Naším zatím největším úspěchem je, že se nám povedlo dát dohromady lidi, kterým vztahy mezi různými generacemi nejsou cizí, a uskutečnit první setkání, k nimž najdete více na našem webu. Máme radost, že už jsme spoustě lidí udělali radost.

7/ Nechcete pouze vydělávat na činnosti, peníze jsou však pro Vaši činnost nezbytné. Jakým způsobem Vás lze podpořit?

Uvítáme samozřejmě každého dárce, který přispěje na náš účet. Nabízíme i možnost vybrat si konkrétní akce, na které peníze půjdou, a v případě zájmu se jich i osobně zúčastnit. Snažíme se našim dárcům poskytnout nejen radost z daru, ale také zážitek spojený s tím, jak jejich peníze pomáhají. Ještě chceme zdůraznit, že naše správní a dozorčí rada vykonávají svá členství bez nároku na honorář. Naopak, členové správní rady hradí veškeré náklady spojené s provozem obecně prospěšné společnosti. Peníze, které posílají dárci na náš účet, jsou v plné výši využity pro dobročinné účely.

Každá generace má společnosti co nabídnout, nelze upřednostňovat jednu generaci před druhou. Obecně prospěšná společnost Mezi námi boří bariéry mezi generacemi. Více informací o akcích pořádaných o.p.s. Mezi námi, o její činnosti i o možnosti podpořit tuto organizaci můžete najít na webových stránkách http://www.mezi-nami.cz/.

Autorka: Evžena Janovská