Lidé se záznamem v rejstříku trestů se jako zaměstnanci zdravotnických zařízení osvědčili. Návrh, aby mohli pracovat i v sociálních zařízeních, poslanci ANO, SPD a KDU-ČSL zamítli

  • 28. 02. 2024
Lidé se záznamem v rejstříku trestů se jako zaměstnanci zdravotnických zařízení osvědčili. Návrh, aby mohli pracovat i v sociálních zařízeních, poslanci ANO, SPD a KDU-ČSL zamítli

Inovativní návrh organizace MILA a Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), který by umožnil v sociálních službách pracovat vybraným lidem se záznamem v rejstříku trestů, byl zamítnut poslanci ANO, SPD a KDU-ČSL. Pracovníků v sociálních službách je přitom alarmující nedostatek. Ve zdravotnictví přitom praxe zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů úspěšně funguje.

V sociálních službách už dnes chybí 3000 pracovníků, největší nedostatek je pečovatelek a pečovatelů v přímé péči. S přihlédnutím k trendu stárnutí populace tento nedostatek naroste na desetitisíce už během jednoho desetiletí. Návrh na změnu zákona, který může s nedostatkem lidí v sociálních službách pomoct, vzešel z kulatého stolu uspořádaného organizací MILA. Setkání se zúčastnili mimo jiných i odborníci organizace RUBIKON Centrum, která je členem AOOV. Organizace MILA má za cíl zvýšit prestiž pečovatelské profese a upozornit na nevyhovující podmínky, ve kterých profesionální pečující pracují. Asociace organizací v oblasti vězeňství sdružuje a propojuje aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice a prosazuje změny v oblasti naplňování trestní spravedlnosti.

Návrh nového znění §79 odst. 2 zákona o sociálních službách, který zpracovala Asociace organizací v oblasti vězeňství, by umožnil v sociálních službách zaměstnat lidi se záznamem v rejstříku trestů, kteří trestný čin způsobili neúmyslně nebo jejich čin neměl žádnou souvislost s činností při poskytování sociálních služeb. Změna v hodnocení bezúhonnosti by mohla pomoci se zvyšováním počtu pracovníků v sociálních službách a sladila by také posuzování se zdravotními službami. Dalším důvodem pro změnu je možnost poskytnout druhou šanci lidem, kteří trestných činů litují a potřebují pro svůj další život zažít pocit užitečnosti a smyslu: „První krok k úspěchu je snaha pochopit člověka se složitou minulostí namísto jeho odsouzení,“ tvrdí například sestra Konsoláta, která vede zařízení následné péče v Praze-Řepích, kde odsouzené ženy získávají praxi a rekvalifikaci pro pozici sanitářky. Lidem se záznamem v trestním rejstříku, kteří by si přáli pracovat v sociálních službách, mohou poskytnout podporu například nevládní organizace poskytující penitenciární a postpenitenciární služby sdružené v Asociaci organizací v oblasti vězeňství nebo Probační a mediační služba. Ty také pomáhají s efektivní přípravou budoucích zaměstnavatelů i pracovního prostředí. „Změnou podmínek bezúhonnosti ve smyslu možnosti zaměstnávat osoby se záznamem v rejstříku trestů považujeme za přínosné a žádoucí. Práce v sociálních službách může být ozdravným a podpůrným prvkem pro lidi s trestní minulostí,“ říká k tomu ředitelka Probační a mediační služby, Andrea Matoušková. Změna návrhu má také podporu veřejných činitelů. „Souhlasím se snahou organizace MILA a nevládních organizací v Asociaci organizací v oblasti vězeňství o změnu v legislativě. Je nezbytné přehodnotit přístup k lidem se záznamem v rejstříku a umožnit jim zapojení do sociálních služeb v případě, že se jednalo o drobná pochybení, která si zaslouží druhou šanci," říká například zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Klára Laurenčíková. Návrh změny vnímá jako správný krok také Olga Richterová (Piráti): „Je nezbytné hledat nové cesty k začlenění lidí s různou minulostí do společnosti. Přeji si odlišení nároků na pracovníky v sociálních službách podle konkrétní situace. Stejně už dnes zaměstnavatelé nesou zodpovědnost za zajištění kvality, tak ať ji mohou s rozmyslem uplatnit i v těchto případech.”

Organizace MILA a Asociace organizací v oblasti vězeňství vyzývají k další diskuzi a zvážení návrhu, který by mohl pomoci s řešením nedostatku pracovníků v sociálních službách. Nedává žádný smysl, aby tito lidé mohli pracovat ve zdravotnických zařízeních a v sociálních zařízeních by jim to umožněno nebylo.
 

Jsme MILA, z.s.

Jsme tu proto, aby bylo dobře seniorům i těm, kdo o ně pečují. Ročně spolupracujeme s osmi až deseti domovy seniorů a dotkneme se života 400 profesionálních pečujících. Věnujeme se advokační práci a zvyšování povědomí o pečovatelské profesi i zlepšování podmínek pro ni.

O AOOV
V českých věznicích si odpykává trest přes 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.