Lidé s autismem mají nový domov

  • 10. 06. 2013
Lidé s autismem mají nový domov
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha zřídila nové pobytové zařízení pro lidi s autismem, které sídlí v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Lidé s autismem mají nový domov

Viděli jste někdy maminku s příšerným dítětem, které kolem sebe kopalo a nemohla ho zklidnit? Třeba jste si dokonce pomysleli něco o nevychovaném spratkovi. Jenže dost možná tohle dítě mělo autismus a jeho nezvladatelné chování mohlo patřit k této diagnóze, se kterou se rodí už každé 100. dítě. Péče o dítě s autismem je pro jeho rodiče nikdy nekončící dřina a právě proto zřídila asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha nové pobytové zařízení pro lidi s touto diagnózou, které sídlí v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Zařízení je zaměřeno na poskytování odlehčovacích služeb rodinám, které pečují o dítě s autismem. Konkrétně to znamená, že rodiče mohou svěřit své dítě na určitou dobu (na den nebo týden?) do péče asistentů, kteří se snaží přizpůsobit jeho denní program podle jeho zvyklostí a simulovat mu domácí prostředí. Díky této službě mají rodiče možnost nabít další síly a energie, zároveň si vyřídit záležitosti, které při péči o dítě s autismem nestíhají.
„Tato služba je velmi žádaná. V jiných zařízeních, která odlehčovací služby také nabízí, je obvykle souběh diagnózy autismu a problémového chování kontraindikací pro poskytnutí služby. Poptávka po tomto typu služeb trvale převyšuje nabídku“, řekla ředitelka APLA Praha Magdalena Čáslavská při slavnostním otevření, které se konalo 28. května. V rámci objektu současně vznikla i domácnost pro 2 klienty s autismem jako celoroční pobytové zařízení. Také zde našla své působiště tréninková dílna pro dospělé klienty s autismem.
Prostředky na rekonstrukci objektu se APLA Praha podařilo získat pomocí fundraisingu: především z prostředků veřejné sbírky České televize v rámci projektu Adventní koncerty 2011, veřejné sbírky APLA Praha a prostředků od dalších dárců (LBBW CZ a.s., PepsiCo, Komerční banka, Čtení pomáhá, Raiffeisen stavební spořitelna, Boehringer Ingelheim, s.r.o.) a řady dalších firemních i individuálních dárců.
Adresa pobytového zařízení: objekt č.p. 102 v areálu PL Bohnice Praha, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
 
O organizaci APLA
Asociace pomáhající lidem s autismem je občanské sdružení poskytující služby psychologické, psychiatrické, sociální a vzdělávací. Pražské poradenské středisko má celorepublikovou působnost a poskytuje největší nabídku služeb pro lidi s PAS v České republice. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psycholog. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. APLA Praha je současně registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním. 
Od června 2010 je APLA Praha stálým členem a členem správní rady mezinárodní asociace neziskových organizací Autism - Europe se sídlem v Bruselu, která prosazuje zájmy a práva lidí s autismem a jejich rodin v Evropě.
 
O autismu

Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním chováním. Vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi, vnímání a představivosti. Nicméně manifestace projevů i v rámci jedné diagnostické kategorie může být velmi různorodá. Modelový příklad člověka s diagnózou poruchy autistického spektra neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úúspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto didiagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člčlověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.