Ledový drak - Naše srdce nezamrzla

  • 28. 01. 2015
Ledový drak - Naše srdce nezamrzla
Aby někdo mohl pomáhat druhým, nemusí být bohatý a dokonce nemusí být ani dospělý. Pomáhat druhým mohou i malé děti.

„Naše srdce nezamrzla“ je unikátní projekt tanečního studia Mirabel. Každý rok připraví děti z tanečního studia Mirabel představení, celý výtěžek ze vstupného putuje různým neziskovým organizacím. Pro letošní čtvrtý ročník si děti z tanečního studia Mirabel připravily autorskou pohádku „Ledový drak“. Celý výtěžek ze vstupného byl věnováván Dílnám Gawain a Eliáš, které pomáhají lidem s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. Představení se konalo 21.1 .2015 v Salesiánském divadle v Kobylisích, na potřebu obou dílen se vybralo 40.000 Kč. Návštěvníci měli možnost podpořit obě dílny také zakoupením jejich výrobků. Cílem tohoto projektu je pomoci potřebným a také ukázat, že na to, aby někdo mohl pomáhat druhým, nemusí být bohatý a dokonce nemusí být ani dospělý. Pomáhat druhým mohou i malé děti. Celý výtěžek ze vstupného na představení pořádané tanečním studiem Mirabel v prostorách Salesiánského divadla slouží pro podporu neziskových organizací.

Taneční studio Mírabel – Naše srdce nezamrzla

Taneční studio Mirabel není pouze volnočasová aktivita, otevřená dětem bez rozdílu věku i talentu. Nabízí jim nejen naučit se tance v rytmu irské hudby, taneční studio Mirabel pořádá vystoupení, účastní se soutěží. Výkony členů toho tanečního studia je možné obdivovat na Staroměstském náměstí a také každým rokem v lednu v prostorách Salesiánského divadla na benefičním představení.
Koordinátorkou projektu „Naše srdce nezamrzla“ je Mgr. Kristína Pekárková, lektorka tanečního studia Mirabel, která měla na starosti také režii představení „Ledový drak“.  Mezi partnery tohoto projektu patří Datalite, o.s Okolo, Magistrát Hlavního města Prahy, MČ Praha 13, patronát nad akcí převzal moderátor rádia Evropa 2 Ondra Vodný. Více informací o tanečním studiu Mirabel a jeho projektu „Naše srdce nezamrzla“ můžete najít na webových stránkách http://nasesrdcenezamrzla.cz/ a http://www.tsmirabel.cz/.

Představení Ledový drak

„Ledový drak“ je autorská pohádka, jejíž předlohy vytvořily tanečnice Zuzana Dluhošová, Karolína Štádlerová a Dominika Šilerová. Ostatní děti z tanečního studia Mirabel dotvořily pohádku, upravily ho pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografii, vyrobily kulisy, rekvizity a také připravily scénu. Na realizaci představení se podíleli také uživatelé služby sociální rehabilitace dílny Gawain, kteří ztvárnili v pohádce některé role.

Děj pohádky se odehrává v jednom krásném království, kde žila spokojeně královna se svými dcerami a poddanými. Život v tomto království probíhal v samých radovánkách do doby, než královna náhle onemocněla. Pomoci jí mohla pouze kouzelná lastura, jejíž zvuk má uzdravující účinky. Princezny Laria, Diana a Marika dostaly od královny kouzelné dary a vydaly se hledat kouzelnou lasturu. Na cestě za kouzelnou lasturou musely překonat mnoho překážek a podstoupit mnoho zkoušek, než došly k cíli. Podařilo se jim nejen získat kouzelnou lasturu, ale také vysvobodit tři zakleté prince, jedním z nich byl ledový drak, který hlídal kouzelnou lasturu. V království opět zavládla radost, slavilo se uzdravení královny a také tři svatby všech třech královniných dcer.

Dílna Gawain


Dílna Gawain je sociálně terapeutická dílna, která pomáhá zdarma lidem s mentálním tělesným a kombinovaným postižením v osvojení a rozvíjení řemeslných technik. Zaměřuje se na textilní výrobu zejména z ovčí vlny, od roku 2013 je její činnost rozšířena o truhlářskou dílnu. Jméno dílny Gawain pochází od jména jednoho z rytířů od kulatého stolu krále Artuše. Rytíř Gawain měl dar vcítit se do druhých lidí. Dílna Gawain vychází z myšlenky, že každý člověk má něco, co může nabídnout ostatním. Hlavními cíli této Dílny je rozvoj řemeslného umění, pracovních schopností, zvýšení šancí žít běžný život ve společnosti a také rozvoj osobních schopností a vloh.

Dílna Gawain byla založena v roce 2002 z inciativy studentů sociálního umění Tábor v Praze, obor sociálně umělecké terapie a léčebné pedagogiky. V roce 2007 začala poskytovat sociální rehabilitaci, od 1.1 2015 je Dílna Gawain sociálně terapeutickou dílnou. Na rozdíl mezi sociální rehabilitací a sociálně terapeutickou dílnou jsem se zeptala jedné z pracovnic Dílny Gawain. „ Oba názvy jsou podobné, mají však rozdílný význam. Sociální rehabilitace je tréninkové pracoviště, které připravuje klienty na vstup do zaměstnání na otevřeném trhu práce. Sociálně terapeutická dílna je místem rozvoje pracovních, osobních, sociálních i sebeobslužných dovedností. Pokud se některý z klientů sociálně terapeutické dílny uplatní v běžném zaměstnání, je to pro sociálně terapeutickou dílnu bonus, zatímco pro sociální rehabilitaci je to povinnost. Klient může být v sociální terapeutické dílně neomezenou dobu na rozdíl do sociální rehabilitace.“ S krásnými a užitečnými výrobky klientů Dílny Gawain se můžete setkat na různých trzích, speciálních obchodech chráněných dílen. Dílna Gawain nabízí svým klientům také rozvoj řeči a dramatické tvorby a integrační výtvarný kroužek. Více informací o Dílně Gawain, její činnosti i možnosti její podpory se můžete dozvědět na webových stránkác http://www.gawain.cz. Na těchto stránkách si můžete také objednat výrobky Dílny Gawain.

Dílna Eliáš
Dílna Eliáš je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1997 z potřeby zřízení keramické dílny, ve které by lidé s postižením mohli uplatnit své dovednosti a najít své místo ve společnosti. Posláním a cílem Keramické dílny Eliáš je pomoci lidem s mentálním, fyzickým, kombinovaným postižením v jejich integraci do společnosti i do pracovního procesu. Keramická dílna Eliáš se zaměřuje na výrobu drobných keramických předmětů lisovaných do sádrových forem. Tento druh výroby je založen na několika snadných činnostech, do kterých se mohou zapojit i lidé s velmi vysokým stupněm postižení. Výrobky zhotovené z kvalitní keramické dílny jsou páleny v peci na vysokou teplotu bez glazury, čímž vynikne přirozený charakter i krása hlíny. Touto technologií se vyrábějí zvířátka, svícny a aromakameny a další dekorační předměty. V Keramické dílně Eliáš se zhotovují také výrobky točené na kruhu či vyráběné z ruky. Všechny výrobky Dílny Eliáš mají vysokou estetickou hodnotu a naplňují heslo této dílny „každý něco dokáže“.  Výrobky z Keramické dílny Eliáš je možné koupit v Eliášově obchodě, který je nejen prodejním místem Dílny Eliáš, funguje také jako tréninkové pracoviště. Keramická dílna Eliáš nabízí klientům také eurytmii, muzikoterapii. Více informací o Keramické dílně Eliáš, její činnosti i o možnostech její podpory můžete najít na webových stránkách www.dilnaelias.cz. Na těchto webových stránkách si můžete také objednat výrobky Keramické Dílny Eliáš.
Autorka: Evžena Janovská

 

Fotogalerii najdete zde: navratilik.cz/

 

Krátkou reportáž si můžete prohlédnout zde: http://www.budupomahat.cz/videa/152