Kurz o tom "Kdo hledá, ten najde..."

  • 12. 04. 2013
Kurz o tom
Občanské sdružení Užitečný život pořádá 13. ročník zážitkového integračního kurzu Arbor Vitae 2013, který je otevřen i lidem s tělesným nebo smyslovým postižením.

ARBOR VITAE 2013
 
V čem je integrační kurz Arbor Vitae 2013 výjimečný?

Projekt Arbor Vitae má dlouhou historii, jeho první ročník byl uskutečněn v roce 1998. Specifičnost  integračního zážitkového kurzu spočívá v integraci lidí s tělesným či smyslovým postižením a bez něj. Poměr integrace, resp. lidí s handicapem je vůči lidem fyzicky zdravým je 1:4. Tedy jedna pětina/čtvrtina skupiny. Tento poměr je prověřený a respektuje soběstačnost, mobilitu skupiny a zároveň je kladen důraz na psychické i fyzické bezpečí. Každý účastník má možnost volby - může nabídnout pomocnou ruku, ale také nemusí. Kurzovní prostřední nepodporuje vztah asistent versus klient. Snažíme se podnítit lidi k přirozenému žití, nacházení cest ke zkvalitnění života  a zapojení se do společnosti. Ctíme svobodné rozhodnutí a vůli každého, zda pomoc nabídne či přijme.


Co je obsahem zážitkového kurzu Arbor vitae 2013?

Zážitkový kurz je něco, co se musí v první řadě zažít. Program zážitkového kurzu se skládá z pestré škály aktivit, které nabízejí zážitek, poznávání něčeho nového, nespoutanou zábavu, adrenalinovou výzvu a momenty překvapení. Aktivity budou velmi různorodé od fyzicky a sportovně náročných, přemýšlivých, strategických her, přes řešení reálných situací až po tvořivé dílny, diskuze nebo oddych. Díky dramaturgii na sebe programy logicky navazují. Program kurzu bude intenzivní od rána do večera, ale nebude chybět vzájemná zpětná vazba o prožitém, která umožní zpracovat zážitky, sdílet pocity a popsat přínos pro náš běžný život. Zážitkový kurz poskytuje bezpečný prostor pro ponoření se do sebe i pro otevření se světu.


Pro koho je projekt Arbor vitae připravován a kdo jej tvoří?

Kurz Arbor vitae je připravován pro 20 osob přibližně ve věku 20 - 40 let. Kurz staví na zkušenostech předchozích ročníků, na dovednosti a osobnostech instruktorů realizujících projekt. Tým integračního devítidenního kurzu je sedmičlenný, členové týmu mají zkušenosti z různých multikulturních prostředí, s integrací i různými postiženími, prací s různými cílovými skupinami, ale jsou mezi námi i 2 nováčci. V týmu jsou lidé různého zaměření, povolání a profesí, kteří dohromady tvoří autorský zážitkový integrační kurz pro skupinu účastníků na míru a s ohledem na schopnosti každého účastníka. Na kurzu bude přítomen lékař a dva kuchaři.

Za celou dobu existence UŽ se projektů zúčastnily stovky osob. Jenom zážitkového kurzu Arbor vitae se za 12 předchozích ročníků zúčastnilo kolem 230 osob, z toho na 50 lidí s nějakým postižením.


Téma kurzu Arbor vitae 2013

Letošní 13. ročník se nazývá: Kurz o tom "Kdo hledá, ten najde..." S výzvou: Pojďte s námi zapracovat na tom, v čem jsme skutečně dobří, kde jsou naše silné stránky, kam nasměrovat svojí energii a pozornost tak, abychom se cítili spokojenější.

Postupem času se jednotlivé ročníky projektu Arbor vitae zaměřovaly na různá témata, které přinášel tým instruktorů a zároveň zrcadlil i zájem účastníků, kteří na kurz přijeli. Věnovali jsme se krom tématu integrace např. čas, rozhodování, osobní hranice, lidskost, iluze versus realita, cesta k sobě a k druhým, dospělost a další.


Finanční stránka a středisko projektu  Arbor vitae 2013

Organizovaný projekt  Arbor vitae je akcí, která je hrazená z části účastnickými poplatky, částečně z finančních darů a dotace od mateřské organizace UŽ.

Projekt se koná na skautské základně Bílý Orel u osady Onen Svět v okrese Klatovy. S tímto střediskem máme opakovaně dobré zkušenosti, není bezbariérové, ale poskytuje přiměřeně vhodné prostředí, které posiluje integritu skupiny. Středisko je zasazeno doprostřed šumavské přírody, kolem jsou pastviny a lesy. Má své kouzlo, jak sám název vypovídá, nachází se doslova na Onom Světě.

 

Pořádající organizace Užitečný Život (UŽ) www.uzitecny-zivot.cz

je občanské sdružení, které již 22. rokem realizuje integrační projekty. Jsme skupina mladých lidí, kteří věří, že když spolu aktivně tráví volný čas lidé se zdravotním postižením a bez něj, je to silný impuls k osobnímu rozvoji jedněch i druhých. Pořádáme zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou a pohodou, vzdělávací a další akce, které jsou vždy otevřeny i lidem s postižením. Spolupracujeme také s řadou spřátelených organizací na vzdělávacích a zážitkových kurzech pro jejich zaměstnance, dobrovolníky nebo klienty. Během roku pořádáme 10–20 vícedenních integrovaných akcí otevřených pro veřejnost. Motto: “Nemluvme o integraci, uskutečňujme ji!”

Rok UŽ 2012 v číslech

·         UŽ uskutečnilo 11 projektů

·         akce UŽ trvaly dohromady přes 40 dní

·         organizátorů akcí bylo v UŽ projektech 50 (orgo/lidí)

·         187 lidí se účastnilo UŽ akcí (účastníko/lidí)

·         30 byl počet lidí s handicapem a dětí na akcích UŽ

·         věk účastníků byl cca od jednoho roku do 65 let

·         poprvé s UŽ bylo kolem 50 lidí


Integrace v UŽ

Slovo "integrační" pro nás znamená dvě roviny. Projekty UŽ jsou otevřené také lidem s nějakým fyzickým/pohybovým nebo smyslovým/zrakovým či sluchovým postižením. Škála handicapů je hodně široká. Integraci vnímáme právě v tom, že každý jsme svým způsobem jiný. Vzájemné poznávání nás obohacuje, ať už ve smyslu rozdílů mezi lidmi zdravými a lidmi s postižením, rozdílů mezi muži a ženami, lidmi různého vzdělání, věku, zaměření či kulturního základu atd. Integraci chápeme jako oboustranný proces.

 
V čem je Arbor Vitae 2013 hodný Vaší pozornosti?
- děláme vše proto, abychom přispěli ke zlepšení kvality života lidí s postižením i bez něj

- projekt dává příležitost posílit sebevědomí díky tématu kurzu - v čem je člověk dobrý a které silné stránky mu pomáhají a jsou přínosem i pro okolí,

- nabízí možnosti vyzkoušení si věcí, které v takové intenzitě, pestrosti a připravenosti v běžném životě člověk nezažije (např. vyzkoušet si handicap na 24 hodin se vším všudy),

- dodává nové impulzy do života, zkušenost s integrovanou skupinou i obyčejné lidské soužití v přírodě,

- je podporován organizací Užitečný životi dalšími projekty neziskových organizací, také svým členy a účastníky bývalých kurzů a projektů, kteří dodávají nadšení i morální podporu,

- Arbor Vitae 2013 je vlajkový projekt UŽ, která má dvacetiletou tradici, zkušenosti s integrací a dobré jméno!

 
Něco ze slov účastníků předchozích ročníků?

- Poznal jsem víc sám sebe, překonával jsem své hranice, měl jsem možnost promyslet si, které věci jsou pro mě v životě důležité, inspirace pro práci se sebou do budoucnosti.

- Poznat nové lidi, nutnost zapojit se do skupiny neznámých lidí, komunikovat s vozíčkářem.

- Hodně jsem se toho naučil, nový úhel pohledu na integraci, pocit smysluplnosti.

- Neměl jsem pocit, že jsem omezován pro můj handicap, ocenění, sebevědomí.

- Setkání s handicapem, dobrovolný handicap - zkouška na 24 hodin, zkušenost, jaké všechny

překážky se dají překonat nejen na schodech ale i v hlavě.

- Střet s integrací byl přirozeným prvkem kurzu, zbavil jsem se obav z handicapů a získal nový přístup k nim.

- Vnitřní síla, energie, uklidnění, uvolnění emocí, radost, dobrá nálada, optimismus, motivace, nalezení svobody, nezávislosti a sebevědomí, motivace, uskutečňovat své sny...

Denisa Krumpová (vedoucí projektu Arbor Vitae 2013) +420 606 522 381 kurz.av2013@gmail.com

www.arbor-vitae.cz/o-kurzu/