Kulatý stůl Spoluškoly: Přijdou školy o část asistentů pedagoga a zranitelné děti o podporu?

  • 18. 03. 2024
Kulatý stůl Spoluškoly: Přijdou školy o část asistentů pedagoga a zranitelné děti o podporu?

Politická jednání nad novým návrhem ještě neproběhla, s jistotou tedy můžeme říct, že případné změny rozhodně nenastanou v dalším školním roce, uvedlo ministerstvo na kulatém stole.

Praha, 18. března 2024 – Spoluškola, nevládní organizace poskytující bezplatné právní poradenství rodičům v oblasti školského práva, pořádala ve spolupráci s Martinou Ochodnickou, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a Renátou Zajíčkovou, členkou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Sněmovny kulatý stůl s názvem Budoucnost asistentů pedagoga v českých školách. Mezi řečníky vystoupili zástupci ministerstva školství, České školní inspekce, Kanceláře veřejného ochránce práv, škol, školských poradenských zařízení a další odborné veřejnosti.

Počet dětí, které potřebují pomoc ve vzdělávání, výrazně roste a tím pádem významně roste i počet asistentů pedagoga (AP). V současné chvíli působí na českých školách přes 25 000 AP s různě velkými úvazky. Za posledních šest let se jejich počet zvýšil o 14 055 fyzických osob. Při přepočtu na plně zaměstnané jde o 10 350 úvazků. Je proto naprosto zásadní, jakým směrem se bude pozice AP vyvíjet dál.

Většina odborníků se shodla na tom, že snaha zařadit pozici asistenta pedagoga (AP) do personálního standardu škol je potřebná. Návrh předložený ke schválení vládě má ale podle nich zásadní nedostatky. Ať už jde o významný úbytek počtu asistentů ve školách, nebo fakt, že děti, které jsou z hlediska vzdělávání nejvíce zranitelné, mohou přijít o jistotu podpory. „Zásadním problémem je, že navržená legislativní změna má charakter plošného opatření a nemůže tak nahradit stávající systém, v němž je asistent pedagoga individuálním nárokem dětí, které asistenty skutečně potřebují. Je zapotřebí, aby oba dva tyto systémy fungovaly nějakým způsobem dohromady. Pojďme se bavit o tom, jak má parametrizace vypadat, ale současně garantujme dětem, u nichž hrozí, že bez asistenta odejdou ze základních škol, nebo ze speciálních škol do domácího vzdělávání, že budou mít i nadále nárok na individuální podporu,” uvedla Iva Janská, předsedkyně Spoluškola, z. s.

Potřebu zachovat jistotu podpory pro děti ohrožené školním neúspěchem zdůraznil i zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm: „Z lidskoprávních úmluv vyplývají dvě povinnosti, které z našeho pohledu nebyly v návrhu na parametrizaci asistenta pedagoga splněny. První je nepřijímat opatření, která snižují již dosaženou úroveň ochrany práv bez pečlivého zdůvodnění. Druhou je neospravedlňovat změny v inkluzivním vzdělávání nedostatkem financí. I když finanční náročnost asistentů pedagoga pro veřejné rozpočty nebyla v návrhu přímo uvedena, z diskusí vyplynulo, že právě neutěšený stav veřejných financí je jedním, byť asi ne jediným důvodem, proč mělo k parametrizaci asistentů v běžném školství dojít,” vysvětluje Schorm s odkazem na porušení článku 24 Úmluvy.1

Z čeho mají obavu školy?

Podle Ondřeje Lněničky, ředitele ZŠ profesora Švejcara na Praze 12 a zástupce Učitelské platformy bude podpora ve školách nižší: „Při pouhé parametrizaci, tedy při absenci možnosti získat asistenta pedagoga i z jiných zdrojů, např. z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra, budu jako ředitel školy muset volit mezi mírou podpory pro určité žáky. Počet asistentů budu mít omezený a pokud dojde k nové diagnóze nebo k příchodu žáka se specifickou diagnózou, budu muset někde podporu ubrat nebo optimalizovat. Některý žák tak může mít z měsíce na měsíc nižší podporu. Celý systém plošně nastavené podpory se tak může rozpadnout.” Shoda panovala i v tom, že v tuto chvíli nejsou známy další kroky a veřejnost včetně rodičů ohrožených dětí nemá žádné informace. „Nervozita v terénu je velká, protože nikdo neví, co bude,“ komentovala Zuzana Žampachová, místopředsedkyně Asociace Pracovníků Speciálně Pedagogických Center (APSPC)

V září 2023 vznikla v reakci na možné změny týkající se asistentů v běžných základních školách odborná iniciativa Neberme školám asistenty, která na jednotlivé nedostatky a rizika stávajícího návrhu ministerstva podrobněji upozorňuje. V iniciativě je zastoupena Učitelská platforma, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Society for All a právě Spoluškola. Podporují ji zároveň další odborníci i rodiče.

Záznam z kulatého stolu můžete najít tady.

Seznam řečníků:
Iva Janská, Spoluškola, z.s. – Úvodní slovo organizátorů, Spoluškola, iniciativa #NebermeŠkolámAsistenty
Jan Michalík, Univerzita Palackého – Vývoj a proměny působení asistenta pedagoga v českém školství – příležitosti a rizika
Michal Černý, MŠMT – Budoucnost asistentů pedagoga v českých školách
Dana Pražáková, ČŠI – Asistent pedagoga v datech ČŠI
Vít Alexander Schorm, KVOP – Asistent pedagoga jako součást práva na vzdělání (nejen) dětí s postižením
Zuzana Žampachová, Asociace pracovníků SPC – Asistent pedagoga a poradenská praxe
Ondřej Lněnička, ZŠ Mráčkova – Důležitost pozice asistenta pedagoga pohledem školy
Lenka Felcmanová, Society for All – Vyplatí se státu šetřit na pozici asistent pedagoga? Možnosti financování AP v dalších letech.
Veronika Majkútová, Spoluškola – AP jako jistota dětí se SVP a současně jako standard vzdělávání
Dagmar Herrmannová, Smiling Crocodile – Důležitost asistentů pedagoga ve speciálních školách

O Spoluškola, z. s.:

Vracíme dětem radost ze školy. Hledáme souhru mezi školou a rodiči. Pomáháme dětem zvládat překážky na cestě za kvalitním vzděláním. Znamená to sebevědomější děti, spokojenější rodiče a odolnější společnost. Spoluškola, z. s., se zasazuje o to, aby všechny děti, bez ohledu na jejich současnou situaci nebo vzdělávací potřeby, měly příležitost plně rozvinout svůj vzdělávací potenciál a tím zvýšit své šance na úspěšný a spokojený život v rámci většinové společnosti. Mezi hlavní aktivity Spoluškoly patří poskytování bezplatného právního poradenství rodičům dětí s vzdělávacími potřebami, pořádání seminářů a distribuce vzdělávacích a informačních materiálů. Organizace se také věnuje advokační činností v oblasti vzdělávání.

1 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Obecný komentář č. 4 (2016) o právu na inkluzivní vzdělání (CRPD/C/GC/4), odst. 28 iin fine.