Kreativci dětem

  • 14. 03. 2016
Kreativci dětem
Kreativní činnost naplňuje, zejména je-li spojená s pomocí druhým. V pátek 4. března se v prostorách klubu FAMU na Smetanově nábřeží v Praze 1 konala charitativní akce s názvem „Kreativci dětem“. Výtěžek z této akce putoval na činnost Dětského krizového centra.

Kreativní činnost naplňuje, zejména je-li spojená s pomocí druhým. V pátek 4. března se v prostorách klubu FAMU na Smetanově nábřeží v Praze 1 konala charitativní akce s názvem „Kreativci dětem“. Výtěžek z této akce putoval na činnost Dětského krizového centra.


Kdo jsou kreativci?
Za jménem kreativci se skrývají lidé, kteří vytvářejí různé výrobky a prodávají je prostřednictvím webových stránek www.simira.cz. Jednou za rok využijí někteří z nich možnost věnovat jeden či více svých výrobků do charitativní dražby, jejíž výtěžek putuje na činnost organizace, která pomáhá těm, kteří potřebují pomoc.


Průběh dražby
Existují různé dražby, ze kterých si mohou návštěvníci odnést různá umělecká díla nebo různé výrobky. Z málokteré dražby si mohou však kromě děl odnést hřejivý pocit, že přispěli na dobrou věc. Na charitativní dražbě „Kreativci dětem“ návštěvníky čekala kromě hodnotných ručních výrobků, jako byly šperky, hračky, dekorativní předměty a další originální výrobky, příjemná hudba, o kterou se postaraly zpěvačky Milli Janatková, Karolína Gudasová i hudební skupiny „Stinka“ a „Sousedi Smíchov“. Nechybělo ani chutné občerstvení. To vše v příjemné a netradiční atmosféře klubu FAMU na Smetanově nábřeží v Praze 1.
Jedním z kreativců, kteří věnovali do charitativní dražby některý ze svých výrobků, byla také herečka, dabérka a malířka Jarmila Švehlová. Pro tuto příležitost vytvořila obraz s názvem „Slunce pro tebe“. Jarmila Švehlová se moderátorům Patricii Strouhalové a Liborovi Petrů vyznala nejen ze své lásky k malování, ale také ze své touhy svými díly pomáhat druhým.
Do charitativní dražby přispěla také zpěvačka Milli Janátková nejen svým zpěvem, ale také svým podepsaným CD.
O výrobky kreativců byl velký zájem. Nebylo divu, každý výrobek byl uměleckým dílem. Na charitativní dražbě bylo vydraženo celkem 9.450 Kč, které byly předány ředitelce Dětského krizového centra.


Proč se kreativci rozhodli pomáhat dětem?
Mezi námi žije mnoho lidí, kteří potřebují pomoc druhým. Proč si kreativci vybrali z velkého množství neziskových organizací, které pomáhají zdravotně, mentálně, duševně či sociálně znevýhodněným lidem Dětské krizové centrum? Na tuto otázku jsem dostala odpověď od pracovnice www.simira.cz. „Děti jsou křehké, nedokáží se vůbec bránit. To je důvod, proč si myslíme, že nejvíce potřebují naši pomoc a proč jsme se rozhodli věnovat výtěžek z dražby Dětskému krizovému centru. Víc vám k tomu nemohu říci. Je velice smutné, že mezi námi žijí týrané a sexuálně zneužívané děti. Velmi těžko se hovoří o této smutné skutečnosti. S Dětským krizovým centrem spolupracujeme dlouhou dobu a organizujeme charitativní dražbu pro činnost tohoto centra.“ Zajímalo mě také, co musí udělat ten, kdo chce přispět svými výrobky do charitativní dražby. „Autoři všech výrobků, které jsou v dnešní charitativní dražbě, vystavují a prodávají své výrobky na našich webových stránkách. Pokud chcete být jednou z nich, je třeba se zaregistrovat na našich webových stránkách a vystavit na nich na prodej některý ze svých výrobků. Potom už stačí pouze sledovat naše webové stránky a využít nabídky věnovat některý ze svých výrobků do charitativní dražby. Pomoci může i ten, kdo není manuálně zručný, tím, že si koupí některý z dražených výrobků.“


Představení Dětského krizového centra
Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno v roce 1992  jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných  (syndrom CAN ). Dětské krizové centrum řeší nejzávažnější případy fyzického, psychického a sexuálního násilí na dětech. Klienty jsou zejména děti ve věku 0 – 18, ale také raně dospělé osoby do 26ti let, zasažené fyzickým a psychickým týráním, sexuálním zneužíváním či vyrůstající v prostředí s rizikovými faktory, které ohrožují jejich zdravý vývoj. Práce s cílovou skupinou je komplexní, proto jsou uživateli služeb nejen ohrožené děti, ale také rodiče, prarodiče a další osoby zasažené nastalou situací. Dále se centrum zaměřuje na oblast prevence a vzdělávání v rámci níž pořádá odborné konference, připravuje komiksy pro děti, publikace a informace pro rodiče.
Web Linky důvěry DKC: http://www.linkaduverydkc.cz
Autorka: Evžena Janovská