Konzultace pro možnost UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE

  • 22. 08. 2016
Konzultace pro možnost UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE
Jste osobou se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání? CZEPA nabízí konzultace odborných pracovníků společnosti AV Institut pro možnost UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE.

CZEPA nabízí konzultace odborných pracovníků společnosti AV Institut pro možnost UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE
Jste osobou se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání? Neriskujte (další) odmítnutí při pohovoru a využijte pomoci odborníků, kteří propojují oblast zdravotnictví, sociální problematiku a personalistiku a zaměřují se na poradenství a podporu pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.
Proč dát ve firmě vědět, že jste zdravotně postižený?
Nebojte se otevřeně se zaměstnavatelem mluvit o vašem hendikepu, je to důležité především proto, aby pracovní místo bylo pro vás vhodné s ohledem na vaše případné omezení, potřeby a požadavky. Tím eliminujete bariéry a snižujete riziko neúspěšnosti při přijetí.
Proč by zaměstnavatel a kolegové měli vědět, že máte hendikep?
Prolomte předsudky, mýty a bariéry. Ukažte zaměstnavateli a kolegům, že osoby se zdravotním postižením chtějí a mohou pracovat.
Bezpečné prostředí. Pokud nastane neočekávaná situace či akutní stav, vaše okolí bude vědět, jak vám pomoci.
Otevřená komunikace. V případě, že vaši nadřízení a kolegové vědí o vašem hendikepu a znají možná z toho plynoucí omezení, rozhodně již nevyvstane otázka v týmu: nedorazil/a, případně se „fláká“, ale všichni vědí, že zrovna dnes nemáte tzv. svůj den a proto raději pracujete z domova, pokud vám to zaměstnavatel umožní. Vždy se ale nezapomeňte řádně omluvit.
Zákonná povinnost zaměstnavatele. Každá společnost a organizace s více než 25 zaměstnanci v přepočteném stavu, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud tak nečiní, musí zaplatit odvod do státního rozpočtu, případně nakoupit výrobky, služby nebo zakázky z chráněného trhu práce. Proto pro firmy nejefektivnější způsob je samotné zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Každá doba i oblast si žádá trendy oblast výběru zaměstnanců nevyjímaje. Životopis tedy není už jen přehledem vašeho vzdělání a zkušeností, ale také vizitkou, která má personalistu přesvědčit o vašich kvalitách a pozvání právě vás do výběrového řízení. Nesmíme zapomenout na samotný pohovor, kdy stále častěji je první konfrontace se zaměstnavatelem prováděna formou vstupního dotazníku, skype rozhovoru či rozhovoru po telefonu.
Máte zájem o konzultaci nad vaším ŽIVOTOPISEM nebo byste se chtěli lépe připravit na PRACOVNÍ POHOVOR? Využijte konzultanty AV Institut (provozovatele portálu www.praceozp.cz), kteří jsou odborníci z praxe a uvedená témata s vámi zkonzultují.
Bezplatné konzultace v rozsahu 30-60 min. je možné sjednat po předchozí telefonické dohodě na čísle společnosti AV Institut: 734 793 008 nebo České asociace paraplegiků – CZEPA: 775 980 952.
Kde je možné konzultaci využít?
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most – bezbariérový prostor
AV Institut, Poděbradská 924/46b, 190 00 Praha 9 – prostory nejsou bezbariérové
Skype konzultace