KONFERENCE VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE

  • 24. 11. 2017
KONFERENCE VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE

Praha, 23. listopadu 2016 – Ve čtvrtek 23. listopadu uspořádalo Centrum LOCIKA konferenci s názvem VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE. Akce proběhla ve zcela unikátní spolupráci s Policií České republiky, pod záštitou Ministerstva vnitra, přímo v jeho prostorách, a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Úvodní slovo pronesla ministryně Michaela Marksová. Na konferenci odborníci z řad psychologů a policistů hovořili o problematice práce s dětskými obětmi trestných činů. Zabývali se především tím, jak následné zákroky institucí těmto dětem ještě více ubližují a jak tuto skutečnost řešit.

Akce se zúčastnilo 150 lidí.

 

Datum události bylo zvoleno u příležitosti Mezinárodního dne eliminace násilí na ženách, jež připadá každoročně na 25. listopad. Za pořádající organizaci Centrum LOCIKA, které pracuje s dětmi zažívajícími násilí v blízkých vztazích, vystoupila na konferenci ředitelka Petra Wünschová. "LOCIKA poskytla za dobu své existence pomoc více jak 350 dětem a jejich blízkým. Naše zkušenost jednoznačně vypovídá o tom, že pokud chceme efektivně pomáhat, je třeba pracovat s celou rodinou. A nejen to, je také důležité dobře koordinovat síť odborné pomoci tak, aby nedocházelo k další traumatizaci dítěte. To, jakým způsobem je následná pomoc poskytnuta, má zásadní vliv na zotavení se dítěte z následků násilí v rodině." uvedla Wünschová. Dále představila zúčastněným video „Víš, proč jsi tady?“, které vzniklo ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a dalšími odborníky z praxe a které ukazuje, jak citlivě vést rozhovor s dětmi, jež mají vypovídat proti svým blízkým o závažných násilných trestných činech. Video situaci ilustruje na příběhu 9leté holčičky, oběti sexuálního zneužívání ze strany svého otce, který je pro ni zároveň osobou nejbližší.  Na konferenci byl představen pouze pětiminutový střih, hotové video bude odborníkům k dispozici od prosince 2017.

Kromě videa byl také představen nástroj, jak poznat traumatizované dítě, určený nejen odborníkům, ale i například pedagogům. Jedná se dotazník, kterým se pomocí 90 otázek zjišťuje riziko traumatizace dítěte. Tento „trauma dotazník“ se používá v Americe, Centrum LOCIKA v tuto chvíli spolupracuje na jeho adaptaci na české normy.

 

O tom, jak zabránit sekundární viktimizaci dětí v trestním řízení promluvila psycholožka Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., která je vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii Praha.. Zákon o obětech trestných činů ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost předcházet sekundární viktimizaci. Trestní řízení je pro děti zátěží zejména v důkazně komplikovaných případech, kde může docházet k opakovaným výslechům, k prodlužování řízení a dalším pro děti stresujícím okolnostem. Rizika sekundární viktimizace dětí by proto mohlo výrazně snížit zavedení soudů specializovaných na dětské oběti.“, uvedla Čírtková.

Zazněly také příklady dobré praxe se speciální výslechovou místností, o níž hovořil kpt. Mgr. Jaroslav Hrabálek, vrchní komisař oddělení mravnosti Krajského ředitelství Policie ČR.

 

Se zkušenostmi ze zahraničí vystoupila klinická psycholožka PhDr. Barbora Jakobsen. Jakobsen pracuje v Norsku v organizaci Alternative to Violence s lidmi, jež se násilí sami dopouštějí, a s dospělými a dětmi, které jsou násilí vystaveny. Na konferenci představila knihu „Násilí je možné zastavit", jíž je spoluautorkou. „Z vlastní praxe mohu potvrdit, že pokud chceme násilí zastavit, je důležité pracovat také s těmi, kteří se násilí v blízkých vztazích dopouštějí.“, uvedla Jakobsen. 

 

 

„Je jisté, že konference se trefila do tématu, které je potřeba řešit. Kapacita sálu byla zcela naplněna během deseti dnů od otevření registrace. Tak velký zájem jsme nečekali a těší nás, že jsme přišli s něčím užitečným.“, dodala na závěr Petra Wünschová. 

 

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 150 dětem a jejich rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Dukelských hrdinů 1, Praha 7.

www.centrumlocika.cz, www.facebook.com/centrumlocika

 

Anotace k publikaci „Násilí je možné zastavit“

 

Autoři:  Barbora Jakobsen a Marius Råkil

Co je násilí a jak vnímat ty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jaký má domácí násilí dopad na děti a na zdraví lidí? Publikace zahrnuje kapitoly z knih a články předních odborníků z organizace Alternativa násilí a jejich kolegů.  Kniha představuje základní témata a také nejnovější poznatky z výzkumů v oblasti násilí v blízkých vztazích a kapitolu o tom, jak násilí může ovlivňovat pomáhající profese. Odborný text je doplněn kazuistikami a je určen všem, kteří v pracují s  rodinami, kde se vyskytuje násilí.

Barbora Jakobsen je klinická psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie FFUP v ČR a od roku 2008 působí profesně v Norsku. Pracovala na psychiatrické poliklinice a klinice adiktologie. Specializuje na násilí v blízkých vztazích a posledních šest let vede centrum ATV v Tromsø. Působí jako psychoterapeutka a pracuje s lidmi, kteří se dopouštějí násilí i s těmi, kteří jsou mu vystaveni, provádí školení a supervize.