KONFERENCE MLUVME SPOLU O NÁSILÍ

  • 20. 11. 2018
 KONFERENCE MLUVME SPOLU O NÁSILÍ

Centrum LOCIKA 19. listopadu uspořádalo v budově Ministerstva vnitra pod názvem MLUVME SPOLU O NÁSILÍ svou 3. odbornou konferenci s mezinárodní účastí. Datum události bylo zvoleno u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí, které každoročně připadá na 19. listopad.

Organizátoři tak chtěli upozornit na fakt, že i 29 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte zůstávají v České republice děti často neviditelnými oběťmi násilí v rodině. Na konferenci se sešlo 120 odborníků z řad policistů, sociálních pracovníků, psychologů, zdravotníků od nás i ze zahraničí, a společně mluvili o tématu násilí v blízkých vztazích, jeho dopadech, možnostech pomoci a dobré mezioborové spolupráci.

„Mám radost, že o naši konferenci je velký zájem, jak ze strany odborníků, tak médií, a téma násilí v rodině přestává být v českém kontextu tabu”, uvedla Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA. Podle aktuálního výzkumu UNICEF v České republice 14% dětí uvedlo, že se v rodině setkávají s násilím. I přesto stále chybí jak nástroje pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, tak i následná pomoc. V současné době se podle kvalifikovaných odhadů dostane k odborné specializované pomoci pouze okolo 10 - 15% dětí, které jsou násilím v rodině zasaženy a jsou vedeny v evidenci úřadů. „Řada dětí zůstává bez pomoci celé dětství. Startují do života s velkým handicapem - jsou ohroženy ve velké míře posttraumatickou stresovou poruchou, ve škole často získají nálepku dětí s problémovým chováním, mají potíže nalézt rovnocenné vztahy, násilí v rodině se odráží i na jejich zdravotním stavu. Naučit se problematiku násilí v rodině dobře rozpoznávat a mluvit o ní, je prvním krokem k účinně pomoci, právě proto se naše konference jmenuje “Mluvme spolu o násilí “, dodala Wünschová. 

Úvodní slovo pronesla Linda Sokačová, zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV. Letošní konference se konala i se zahraničním zastoupením, ze Slovenska přijely pohovořit o své zkušenosti se založením dětského advokačního centra Náruč Jana Braciníková a Barbora Beutelová.

Po velmi úspěšném vystoupení na loňské konferenci pozvání opět přijala klinická psycholožka Barbora Jakobsen, která dlouhodobě upozorňuje na to, že je velmi důležité pracovat i se samotnými původci násilí. Jakobsen pracuje v Norsku v organizaci Alternative to Violence s lidmi, jež se násilí sami dopouštějí, a s dospělými a dětmi, které jsou násilí vystaveny.

Tématem většiny příspěvků byla multioborová spolupráce v případech, kdy v rodině dochází k násilí. Zástupci  zdravotnictví, justice, vězeňství, státní správy a neziskového sektoru představili své programy a východiska pro práci s dětmi či dalšími osobami ohroženými násilím.

Celý přednáškový den byl uzavřen příspěvkem o práci s násilnými osobami v prostředí výkonu trestu Soni Haluzové. Zde zazněla velice zajímavá čísla. Recidiva propuštěných vězňů se pohybuje kolem 69%, ale pokud jsou odsouzení zařazeni do nějakého speciálního programu (např. na řešení domácího násilí) klesá jejich recidiva na 34%. Úplným závěrem poukázala na důležitost práce nejen s násilnými osobami a jejich obětmi, ale také s lidmi, kteří se jim věnují.
 
Konference proběhla pod záštitou Ministerstva vnitra, za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.